TYT Biyoloji konuları nelerdir? 2024 TYT biyoloji konuları hakkında İlerlet olarak sizler için hazırladık. Sınavda başarı seviyesini yükseltmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer bulan bu sorular, iyi bir üniversiteye yerleşme hayali kuran herkesi yakından ilgilendiriyor. Fen Bilimleri’nin alt dalı olan Biyoloji’de net sayınızın artması sizi rakipleriniz içerisinde öne taşıyacağından dolayı, bu dersin konularına verimli bir şekilde çalışmanız önem arz ediyor.

TYT Biyoloji Konuları

TYT Biyoloji konuları nelerdir? Biyoloji, TYT sınavının önemli konularından biridir. Bu konuda öğrencilerin başarılı olabilmeleri için biyoloji konularını detaylı bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.

Biyoloji, canlıların yapısını, işleyişini, çeşitliliğini ve evrimini inceleyen bir bilim dalıdır. TYT sınavında biyoloji konuları genellikle genel biyoloji, hücre biyolojisi, ekoloji, genetik, evrim ve biyoteknoloji gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Bu konuların detaylı bir şekilde öğrenilmesi ve anlaşılması TYT sınavında başarılı olabilmek için oldukça önemlidir.

Genel Biyoloji: Genel biyoloji konuları, canlıların temel özelliklerini, biyokimyasal yapılarını, canlıların sınıflandırılmasını ve canlıların temel fizyolojik işlevlerini içermektedir. Hücre yapısı ve işlevi, canlıların temel yapı taşı olan hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri bu konunun temelini oluşturmaktadır.

Hücre Biyolojisi: Hücre biyolojisi, hücrenin yapısı, işlevi, bölünmesi ve metabolizması gibi konuları içermektedir. Hücre zarı, sitoplazma, organeller ve hücre bölünmesi gibi konular bu başlık altında incelenmektedir.

Ekoloji: Ekoloji, canlıların çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Popülasyon ekolojisi, ekosistem ekolojisi, biyolojik çeşitlilik ve koruma gibi konular ekoloji başlığı altında yer almaktadır.

Genetik: Genetik, canlılarda kalıtımın nasıl gerçekleştiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Mendel genetiği, genetik hastalıklar, DNA yapısı ve replikasyonu gibi konular genetik başlığı altında yer almaktadır.

Evrim: Evrim, canlı türlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve çeşitlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Doğal seçilim, adaptasyon, türleşme ve fosil kayıtları gibi konular evrim başlığı altında incelenmektedir.

Biyoteknoloji: Biyoteknoloji, canlı organizmaların kullanılmasıyla yapılan teknolojik uygulamaları inceleyen bir bilim dalıdır. Genetik mühendisliği, biyoyakıt üretimi, biyomedikal uygulamalar gibi konular biyoteknoloji başlığı altında yer almaktadır.

TYT sınavına hazırlanan öğrencilerin bu konuları detaylı bir şekilde öğrenmeleri ve konular arasındaki bağlantıları kurabilmeleri oldukça önemlidir. Biyoloji konularını anlamak ve kavramak için düzenli olarak ders çalışmak, konu tekrarları yapmak ve soru çözmek oldukça faydalı olacaktır.

TYT sınavında biyoloji konularına çalışırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da görsel materyallerden faydalanmaktır. Canlıların yapısını ve işleyişini görsel olarak görmek, öğrenme sürecini kolaylaştırabilir. Bu nedenle biyoloji kitaplarından ve internet kaynaklarından faydalanarak görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde çalışmak oldukça faydalı olacaktır.

TYT sınavında biyoloji konularına çalışırken öğrencilerin konuları detaylı bir şekilde öğrenmeleri, konu tekrarları yapmaları ve görsel materyallerden faydalanmaları oldukça önemlidir. Bu sayede biyoloji konularını anlamak ve kavramak daha kolay hale gelecektir. Başarıya ulaşmak için düzenli ve planlı bir şekilde çalışmak büyük önem taşımaktadır.

TYT Biyoloji Konuları 2024

TYT Biyoloji konuları 2024, üniversiteye giriş için yapılan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) coğrafya testinde sorulan soruların konulara göre dağılımını gösteren bir tablodur. TYT Biyoloji konuları, öğrencilerin sınava hazırlanırken hangi konulara daha çok çalışmaları gerektiğini ve hangi konulardan daha çok soru çıkabileceğini belirlemelerine yardımcı olur. TYT Biyoloji konuları, her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzlarda ve geçmiş yıllara ait sınav sorularında görülebilir.

TYT Biyoloji testi, 20 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların 5 tanesi doğa ve insan, 5 tanesi beşeri sistemler, 5 tanesi mekansal bir sentez: Türkiye, 5 tanesi de küresel ortam: bölgeler ve ülkeler konularından gelmektedir. TYT Biyoloji testinde sorulan konular, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda işlenen konulardır. Bu konular şunlardır:

 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organeller
 • Madde Geçişleri
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Hücre Bölünmeleri ve Üreme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

TYT Biyoloji konuları, her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak bazı konulardan daha çok soru çıktığı görülmektedir. Örneğin, canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri, hücre ve organelleri, canlıların sınıflandırılması, hücre bölünmeleri ve üreme, kalıtım ve ekosistem ekolojisi konularından her yıl en az birer soru çıkmaktadır.

TYT Biyoloji konularını öğrenmek için, ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzlara veya geçmiş yıllara ait sınav sorularına bakabilirsiniz. Ayrıca, çeşitli web sitelerinde ve uygulamalarda da TYT Biyoloji konuları ve soru dağılımı ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Bu siteler ve uygulamalar, size TYT Biyoloji konularını, soru sayılarını, yüzdeliklerini, zorluk derecelerini ve çözüm videolarını sunar. Bu sayede, TYT Biyoloji sınavına daha iyi hazırlanabilir ve başarınızı artırabilirsiniz.

Güncel 2024 TYT Biyoloji Konuları Neler? TYT Biyoloji Hangi Konuya Kadar?

TYT’deki Biyoloji konuları 9. Ve 10. Sınıf müfredatını kapsar. Yani herkesin hem ilk hem de ikinci dönem 9. Ve 10. Sınıf Biyoloji konularına çalışması lâzımdır.

Buna göre, TYT Biyoloji konuları 2024 itibariyle şu şekildedir:

9. Sınıf TYT Biyoloji Konu Listesi:

1.Yaşam Bilimi Biyoloji(Canlıların Ortak özellikleri, Canlıların Temel Bileşenleri)

2.Hücre(Organeller, Hücre Zarından Madde Geçişleri)

3.Canlılar Dünyası

10. Sınıf TYT Biyoloji Konu Listesi:

1.Hücre Bölünmeleri ve Üreme

2.Kalıtımın Genel İlkeleri

3.Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

TYT’de Biyoloji’den Kaç Soru Var?

2024 YKS sınavının ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi’nde 120 soru yer almakta olup, Fen Bilimleri’nden toplam 20 soru vardır. Biyoloji dersi bu testin içindedir ve TYT Biyoloji’de 6 soru vardır.

TYT Biyoloji En Çok Çıkan Konular Hangileri?

TYT biyoloji en çok çıkan konular nelerdir? Bunlar, geçmiş yıllara göre TYT Biyoloji soru dağılımı çerçevesinde belirlenmektedir. Bu itibarla, TYT Biyoloji'de en çok çıkan konular şu şekilde sıralanabilir:

 1. Canlıların Ortak Özellikleri: Canlılarda madde ve enerji döngüsü, canlıların temel özellikleri, canlılarda üreme.
 2. Moleküler Biyoloji: Kalıtım, RNA, DNA.
 3. Hücre Biyolojisi: Hücre organelleri ve görevleri, hücrenin kısımları, hücre döngüsü, hücre bölünmesi.

Bunların yanı sıra şunlar da en çok çıkan TYT Biyoloji konuları içinde yer almaktadır:

 1. Biyoçeşitlilik: Ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği.
 2. Ekoloji: Popülasyon, ekosistem, rekabet, tür, ayrışma, işbirliği.

TYT Biyoloji Nasıl Çalışılır? – TYT Biyoloji Çalışma Taktikleri

Tıpkı TYT Türkçe konuları gibi sözel ağırlıklı olan, genellikle bilgi ve yoruma dayanan Biyoloji’ye çalışmak aslında çok eğlencelidir. Fen Bilimleri’nin diğer üyeleri TYT Fizik ve TYT Kimya ile komşu olan bu derse aşağıdaki yöntemleri kullanarak çalıştığınız takdirde, Biyoloji sizin için daha kolay ve pratik bir branş hâline gelecektir:

 1. Konuların sırasını bozmayın. Ünitenin işleyişinde önce hangi, onun ardından hangi konu geliyorsa, buna göre ilerleyin ki kafanız karışmasın, temelden başlayıp zor seviyeye doğru emin adımlarla yol alabilesiniz.
 2. Konular arasında mantıklı sebep-sonuç ilişkileri kurmaya çalışın. Çünkü 2024 TYT Biyoloji konuları âdeta yapbozun parçaları gibi birbirine bağlıdır. O nedenle konuları çalışırken; ‘nasıl? Niye?’ ve benzeri sorular sorarak, böylece konular arasında bağlantılar oluşturarak aklınızda daha kalıcı yer edinmesini sağlayabilirsiniz.
 3. Her konuyu belli aralıklarla tekrar edin. ‘Bunu çok iyi öğrendim.’ Deyip de tekrar yapmaktan asla geri durmayın. Ne kadar kolay ve ne denli iyi bildiğiniz konu olsa bile, periyodik tekrarları bırakmayın.
 4. Önemli yerleri not tutun. Formüller, muhakkak ezberlenmesi gereken hap bilgiler gibi şeyleri kısa kısa maddelendirerek not alıp hafızanıza daha kolay nakşedebilirsiniz.
 5. Flashcard yani hafıza kartları kullanın. Bunları Post-itlere yazarak veya çeşitli siteler ya da mobil uygulamalar aracılığıyla oluşturmanız mümkündür.
 6. TYT Biyoloji’nin sözel ağırlıklı olduğunu söylemiştik. Bu nedenle; ezber yapma teknikleri,düşünceyi geliştirme yolları ve beceri temelli sorular hakkında bilgi sahibi olun. Ayrıca, sözel mantık soruları nasıl çözülür? Başlıklı yazımıza göz atıp bu alana yönelik paylaştığımız ipuçlarından da mutlaka yararlanın.
 7. Soru defteri tutun. Yapamadıklarınızı, daha önce gördüğünüz sorulardan daha farklı olanları bir defterde biriktirip onlara tekrar tekrar göz atın.
 8. Kendinize uygun bir çalışma yöntemi benimseyin. Kimileri okuyarak veya izleyerek daha fazla verim alırken, bazıları ise dinleyerek ve yazarak daha rahat çalışır. Sizin için hangisinin daha doğru olduğunu belirleyip onu kullanmalısınız.

En Verimli Şekilde TYT Biyoloji’ye Nasıl Çalışılır? TYT Biyoloji Nasıl Fullenir?

Bunun en kısa ve etkili formülü; önce başlangıç düzeyinden itibaren konu anlatımlarına çalışmak, sonra konuyla ilgili -değişik kaynaklardan- bol bol soru çözmek, ardından tekrar yapmak ve bölüm denemeleriyle kendinizi test etmek şeklinde özetlenebilir.

Öğrencilerin bu adımları başarıyla yerine getirebilmesi için farklı kaynaklardan yararlanmaya özen göstermesi gerekir. Prestijli yayınevlerinin güncel müfredat baz alınarak hazırlanan konu anlatım kitaplarını ve soru bankalarını tercih etmek; düzenli bir şekilde çıkmış sorular, YKS örnek sorular ve alan denemeleri ile meşgul olmak son derece önemlidir.

Siz de; en doğru ve sistemli şekilde TYT Biyoloji’ye nasıl çalışılır? Diye düşünüyorsanız, bunun için İlerlet tarafından sunulan sayısal online eğitim paketlerini tercih edebilirsiniz.

2024 TYT Biyoloji konuları neler? TYT Biyoloji konu ve soru dağılımı nasıl? TYT Biyoloji’ye nasıl çalışılmalı? Cevapladık.

Hazır söz Fen Bilimleri’nden açılmışken sizi, TYT kimya Konuları ve AYT Kimya konuları içeriklerimize de bekliyoruz!

‘Biyoloji çok zor ve sıkıcı bir ders. O kadar şeyi kim ezberleyecek?’ diye düşünüyorsanız, bu önyargılarınızı ortadan kaldırmak ve tüm TYT derslerine çalışma süreçlerinizi daha keyifli, kolay, verimli kılmak için daima hazırız!

Konular gözünüzde büyüyor ve giderek içinden çıkılamaz hâle geliyorsa buna bir ‘dur!’ demenizin tam zamanı! Siz de YKS koçluk ve TYT dershane hizmetlerimizden faydalanarak sınava hazırlık sürecini farklı bir boyuta taşıyan şanslı öğrencilerimiz arasına katılabilir; en iyi online eğitim platformu İlerlet ile, çalışma temponuzu emin adımlarla ilerletebilirsiniz!