Fen lisesinde hangi bölümler var? Fen lisesinden mezun olan biri hangi alanlarda çalışabilir? Bu ve benzeri sorularınızın ayrıntılı cevabı için doğru yere geldiniz.

Öğrenciler ile veliler bir liseyi tercih ederken bölümleri, öğretmen kadrosu, eğitim kalitesi, maddi  giderler, ulaşım, üniversite sınavlarına hazırlık programları gibi pek çok kritere önem veriyor. Bunların yanı sıra; sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler de lise tercihine yön vermeyi başarıyor.

Siz de henüz değerlendirme aşamasındaysanız, fen lisesiyle ilgili detaylı bilgi edinerek daha doğru bir tercihte bulunabilirsiniz. Hangi liseyi tercih edeceğiniz konusunda bilgi almak için İlerlet Online Eğitim Platofrmu üzerinden rehberlik alabilirsiniz.

Fen liselerinde genellikle fen bilimleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlara yönelik bölümler bulunmaktadır. Fen lisesi mezunları genellikle mühendislik, tıp, veterinerlik, eczacılık, biyoloji, kimya gibi mesleklerde kariyer yapma imkanına sahiptir. Ancak, fen liseleri sadece sayısal alanlara odaklanan okullar değildir. Fen liselerinde sosyal bilimler, dil ve edebiyat gibi alanlara da yer verilebilmektedir. Fen liselerinde öğrencilere genellikle fen bilimleri ağırlıklı dersler verilirken, aynı zamanda sosyal bilimler ve dil alanlarında da eğitim alabilirler. Fen lisesi mezunları genellikle üniversite sınavlarına hazırlanarak sayısal veya sözel alanlarda eğitimlerine devam ederler. Fen lisesi okul bölümü ise genellikle fen bilimleri ağırlıklıdır ve öğrencilere fen bilimleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler üzerine yoğunlaşma imkanı sunar. Bu bölümlerde öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırılarak, fen alanlarındaki gelişmeleri takip edebilecekleri bir temel eğitim verilir. Bu sayede fen lisesi mezunları, çeşitli meslek alanlarında başarılı kariyerler yapabilirler.

Fen Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Fen lisesinde hangi bölümler var? Fen liselerinde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

Fen Bilimleri Bölümü: Fen liselerinin temel bölümüdür ve fen bilimleri alanında derinlemesine bir eğitim sunar. Fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri derslerini içerir.

Matematik Bölümü: Matematiksel düşünceyi geliştirmek ve matematik alanında ileri seviye bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla oluşturulan bir bölümdür. Analitik geometri, trigonometri, diferansiyel ve integral hesap gibi matematik derslerini içerir.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü: Bilgisayar bilimi ve programlama konularında öğrencilere geniş bir eğitim sağlar. Algoritma, programlama dilleri, veritabanı yönetimi gibi dersleri içerir.

Mühendislik Bölümleri: Bazı fen liselerinde öğrencilere mühendislik alanlarında eğitim imkanı sunulmaktadır. Örneğin, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi bölümler öğretilebilir.

Tıp Bölümü: Bazı fen liselerinde tıp alanında eğitim veren bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler, tıp fakültesine hazırlık amacıyla biyoloji, kimya, fizyoloji gibi dersleri içermektedir.

Fen liselerinin programları ve sundukları bölümler okuldan okula farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, ilgi duyduğunuz fen liselerinin programını ve sundukları bölümleri detaylıca incelemeniz önemlidir.

Fen Liselerinin Avantajları Nelerdir?

Bu liseler ağırlıklı olarak sayısal derslerin olduğu eğitim kurumlarıdır. Ülkemizde –öteki liselere göre- sayısı azdır. Söz konusu eğitim kurumlarının temel hedefi ise nitelikli bilim insanlarının yetişmesine öncülük etmektir. Başarı ve zekâ düzeyi yüksek öğrencileri doğru şekilde eğitme amacıyla kurulan fen lisesi avantajları sayesinde kişileri yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirir.

Bahsi geçen liselerdeki eğitim müfredatı matematik ve fen ağırlıklıdır. Diğer liselere baktığımız zaman görürüz ki, 9. Ve 10. Sınıflarda genellikle diğer liseler ile ortak dersler söz konusu olur. Ancak fen liselerinde bölümler sabittir. Ne var ki okul yönetimi tarafından çeşitli meslek ve bölümlere yönelik ayrı sınıflar da oluşturulabilir.

Fen Lisesinde Hangi Dersler Var?

Öğrenciler fen lisesinde haftalık 40 saat ders görürler. Bu zorunlu ders saatidir ve her sınıf için geçerlidir. Seçmeli ders saati sayısı ise ilk 3 sınıfta 3, son sınıfta ise 4 olarak ayarlanabilir.

Avantajları sıraladıktan sonra, fen lisesi bölümleri nelerdir? Sorusuna şöyle yanıt verebiliriz:

 1. Felsefe,
 2. Türk Dili ve Edebiyatı,
 3. Tarih,
 4. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük,
 5. Matematik,
 6. Fizik,
 7. Coğrafya,
 8. Biyoloji,
 9. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi,
 10. Kimya,
 11. İngilizce,
 12. Bilgisayar Bilimi,
 13. Görsel Sanatlar ve Müzik,
 14. Beden Eğitimi ve Spor,
 15. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü.

Fen Lisesi Dersleri Nelerdir Başka?

Bunlara ek olarak bir de seçmeli dersler vardır. İşte fen lisesi seçmeli dersleri:

 1. Türk Dili ve Edebiyatı,
 2. Osmanlı Türkçesi,
 3. Diksiyon ve Hitabet,
 4. Matematik Tarihi ve Uygulamaları,
 5. Dil ve Anlatım,
 6. İslâm Kültür ve Medeniyeti,
 7. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi,
 8. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi,
 9. İslâm Bilim Tarihi,
 10. Sosyoloji,
 11. Psikoloji,
 12. Seçmeli Coğrafya,
 13. Bilgi Kuramı,
 14. Mantık,
 15. İşletme,
 16. Demokrasi ve İnsan Hakları,
 17. Yönetim Bilimi,
 18. Girişimcilik,
 19. Ekonomi,
 20. Uluslararası İlişkiler,
 21. Drama,
 22. Sanat Tarihi,
 23. Bilişim Proje Hazırlama.
 24. Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları,
 25. Astronomi ve Uzay Bilimleri,

Fen Lisesi Mezunları Hangi Mesleklerde Çalışabilir?

Fen liselerini bitiren kişilerin seçebileceği bazı bölümler şunlardır:

 1. Hemşirelik,
 2. Diş Hekimliği,
 3. Tıp,
 4. Öğretmenlik,
 5. Mühendislik,
 6. Eczacılık,
 7. Genetik,
 8. Mimarlık.

Bununla birlikte fen lisesinde hangi bölümler var? Diye merak eden öğrenci ve veliler eğitimini tamamladıktan sonra sözel veya eşit ağırlık bölümlerinden birini de seçebileceğini bilmelidir.

Fen Lisesi Şartları Nelerdir?

Yukarıdaki bölümlere ilgi duyuyorsanız, LGS puanınız tutuyorsa, sayısala ve fen konularına merakınız varsa, bu alanda bir meslek seçimi yapmak istiyorsanız fen liselerine başvurabilirsiniz. Bu liseler öğrencilerinden temel olarak şunları bekler:

 1. Yeni teknolojileri kullanmak,
 2. Projeler üretmek,
 3. Buluşlara, deneylere, keşiflere ilgi duymak,
 4. Bilimsel araştırmalar yapmak.

Sonuç: Fen Liseleri Hakkında Genel Değerlendirme

Özetlememiz gerekirse, fen liselerinde yoğun bir eğitim-öğretim programı mevcuttur. Bu ise öğrencilere üniversite sınavına daha donanımlı bir şekilde hazırlanma imkânı tanır.

Artık fen lisesinde hangi bölümler var? Biliyorsunuz. Bu lisede göreceğiniz dersleri en iyi şekilde öğrenmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara ise İlerlet.com platformu üzerinden erişebilirsiniz. Hayalini kurduğunuz üniversiteye ve mesleğe kavuşmak için iyi bir lise tercihinde bulunurken profesyonel desteğe gereksinim duyarsanız, yine İlerlet.com’un kapısını çalarak bu konuda da eğitimcilerimizden yardım talep edebilirsiniz.