TYT Türkçe konuları, sınavdan iyi bir puan almak isteyenlerin üzerinde önemle durması gereken şeyler arasında başı çekiyor. Anlam, ses ve dil bilgisinden paragraf çözmeye kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu konular, sınavın ilk oturumunda büyük bir yer tutuyor. İlerlet Online Eğitim Platformu üzerinden TYT Türkçe eğitim paketleri satın alarak sınava online hazırlanabilirsiniz.

AYT oturumunda ise tek başına Türkçe dersi olmayıp, edebiyat dersinin içinde 6-7 adet Türkçe sorusu gelebiliyor.

TYT Türkçe Konuları Neler? 2024 TYT Türkçe Konu ve Soru Dağılımı:

TYT Konuları arasında Türkçe olarak ÖSYM genellikle her yıl dil bilgisinden 7-8 tane soru sorarken, anlam bilgisinden ise ortalama 32-33 soru çıkıyor. Tabii ki bunlar yaklaşık rakamlar olup, YKS TYT Türkçe soru dağılımı sürekli farklılık gösteriyor.

TYT’de Türkçe dersinden 40 soru çıktığı için bu derse iyi çalışmak, genel sınav performansı ve güzel bir derece elde etme açısından büyük önem taşıyor.

Siz de çalışmalarınızı güncel müfredata göre şekillendirmek ve daha iyi bir başarı elde etmek istiyorsanız, işte 2024 itibariyle sorumlu olacağınız TYT Türkçe konuları listesi:

 1. Cümlede Anlam,
 2. Sözcükte Anlam,
 3. Paragraf,
 4. Sözel Mantık,
 5. Noktalama İşaretleri,
 6. Yazım Kuralları,
 7. Anlatım Bozuklukları,
 8. Ses Bilgisi,
 9. Cümle Çeşitleri,,
 10. Cümlenin Öğeleri,
 11. Sözcük Yapısı,
 12. Ekler,
 13. Fiil, Fiilimsi, Ek Fiil,
 14. Tamlamalar,
 15. Ünlemler,
 16. Bağlaçlar,
 17. Zarflar,
 18. Edatlar,
 19. İsimler,
 20. Zamirler,
 21. Sıfatlar,
 22. Sözcük türleri.

TYT Dil Bilgisi Nedir?

TYT Dil Bilgisi nedir? TYT (Temel Yeterlilik Testi), Türkiye’deki birçok üniversitenin ortak olarak kullandığı bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin genel yetenek ve genel kültür düzeylerini ölçmeyi amaçlar. TYT sınavında dil bilgisi de oldukça önemli bir yer tutar. Peki, TYT dil bilgisi nedir ve bu konuda neler öğrenmek gereklidir?

TYT dil bilgisi, Türkçe dilinin yapısı, cümle bilgisi, sözcük bilgisi, noktalama işaretleri ve imla kurallarını içeren bir konu alanıdır. Bu konu alanı, öğrencilerin Türkçe dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için oldukça önemlidir. TYT sınavında dil bilgisi konularına hakim olmak, öğrencilere sınavda avantaj sağlayabilir.

TYT Dil Bilgisi Konuları Nelerdir?

TYT dil bilgisi konuları, genellikle Türkçe dersi müfredatına uygun olarak belirlenir. Bu konular arasında şunlar bulunur:

1. İmla Kuralları: Noktalama işaretleri, büyük harf kullanımı, yazım kuralları gibi konuları kapsar.

2. Cümle Bilgisi: Cümlenin öğeleri, cümlenin yapısı, anlam bozuklukları gibi konuları içerir.

3. Sözcük Bilgisi: Anlam bilgisi, kelime grupları, kelime türleri gibi konuları kapsar.

4. Türkçenin Yapısı: Ses olayları, hece bilgisi, kelime kökenleri gibi konuları içerir.

TYT Dil Bilgisi Neden Önemlidir?

TYT dil bilgisi, öğrencilere Türkçe dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırır. Bu beceri, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca TYT sınavında dil bilgisi konularına hakim olan öğrenciler, Türkçe sorularını daha doğru ve hızlı bir şekilde çözebilirler.

TYT Dil Bilgisi Nasıl Çalışılmalıdır?

TYT dil bilgisi konularını çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

1. Konu Anlatımları: TYT dil bilgisi konularını detaylı bir şekilde anlatan kaynakları kullanmak önemlidir. Bu kaynaklar, öğrencilere konuları kolayca anlamalarını sağlar.

2. Örnek Sorular: Her bir konu çalışıldıktan sonra o konuyla ilgili bol miktarda örnek soru çözmek, öğrencilerin konuyu pekiştirmelerine yardımcı olur.

3. Deneme Sınavları: TYT sınav formatına uygun deneme sınavları çözmek, öğrencilere sınavda karşılaşabilecekleri soru tiplerine alışmalarını sağlar.

4. Tekrar: Çalışılan konuların düzenli olarak tekrar edilmesi, öğrencilerin konuları unutmamalarını sağlar.

TYT Dil Bilgisi Konularında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

TYT dil bilgisi konularında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

1. Anlam Bozuklukları: Cümle içerisinde anlam bozukluğuna neden olabilecek yapıları ayırt etme becerisi kazanmak önemlidir.

2. Kelime Bilgisi: Kelimelerin anlamlarını doğru bir şekilde anlamak ve kullanmak, dil bilgisi konularında başarılı olmanın temelidir.

3. Noktalama İşaretleri: Noktalama işaretlerinin doğru bir şekilde kullanılması, cümlenin anlamını belirlemede önemli bir rol oynar.

TYT Dil Bilgisi konularına çalışırken bu noktalara dikkat etmek, öğrencilerin başarılarını artırabilir.

TYT dil bilgisi konularını iyi bir şekilde çalışmak, öğrencilere sınavda avantaj sağlayabilir. Bu konulara hakim olan öğrenciler, Türkçe sorularını daha doğru ve hızlı bir şekilde çözebilirler. Bu nedenle, TYT sınavına hazırlanan öğrencilerin dil bilgisi konularına önem vererek çalışmaları önemlidir.

TYT Dil Bilgisi Konuları Hangileri?

TYT Türkçe dil bilgisi konuları olarak, şunları TYT Türkçe Dil Bilgisi konuları başlığı altında inceleyebiliriz:

 1. Sıfat Çeşitleri,
 2. Tamlamalar,
 3. İsimler,
 4. Zamirler,
 5. Zarflar,
 6. Eylem ve Ek Eylem,
 7. Edat-Bağlaç-Ünlem,
 8. Anlatım Bozuklukları,
 9. Yazım Kuralları,
 10. Kök Bilgisi,
 11. Fiilimsiler,
 12. Sözcüğün Yapısı,
 13. Cümle Türleri,
 14. Ekler,
 15. Ses Bilgisi,
 16. Noktalama İşaretleri.

 TYT Türkçe En Çok Çıkan Konular

TYT Türkçe en çok çıkan konuları şu şekilde listeleyebiliriz.

 1. Cümlenin Öğeleri: Özne, fiil, nesne, tümleç gibi cümlenin yapı taşları.

 2. Sözcük Türleri: İsim, sıfat, zarf, fiil gibi sözcüklerin sınıflandırılması.

 3. Anlam Bilgisi: Eşanlam, zıt anlam, mecaz-anlam ilişkileri gibi konular.

 4. Paragrafın Anlamı: Ana fikir, detay, çıkarım gibi paragraf anlama becerileri.

 5. Sözcükte Anlam: Eşanlamlılar, zıt anlamlılar, yan anlamlılar.

 6. Dil Bilgisi: Çoğul isimler, sıfat-fiil çekimleri, zamirler gibi dil bilgisi kuralları.

 7. Noktalama İşaretleri: Nokta, virgül, ünlem gibi noktalama işaretlerinin kullanımı.

 8. Ses Bilgisi: Ünlü ve ünsüz harfler, hece yapısı gibi ses bilgisi konuları.

 9. Yazım Kuralları: Büyük ünlü uyumu, ünlü düşmesi gibi yazım kuralları.

 10. Atasözleri ve Deyimler: Anlamları, cümle içinde kullanımı gibi konular.

Bu konulara çalışırken örnek sorular çözmek ve konuyla ilgili bolca metin okumak faydalı olacaktır. Ayrıca sınav öncesinde deneme sınavları çözmek, sınav formatına alışmanızı sağlar.

Ayrıntılı 2024 TYT Türkçe Konuları Listesi:

Şimdi de alt konularıyla birlikte sıralamamız gerekirse, TYT Türkçe dersinin kapsamını şöyle detaylandırabiliriz:

Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkisi:
 1. Söz Öbeklerinde Anlam,
 2. Nitel ve Nicel Anlamlı Kelimeler,
 3. Özel ve Genel Anlamlı Kelimeler,
 4. Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler,
 5. Eş Sesli Kelimeler,
 6. Zıt Anlamlı Sözcükler,
 7. Anlamdaş (Eş Anlamlı) Kelimeler,
 8. Güzel Adlandırma,
 9. Dolaylama,
 10. İkilemeler,
 11. Özdeyişler,
 12. Atasözleri
Sözcükte Anlam:
 1. Terim Anlam,
 2. Mecaz Anlam,
 3. Yan Anlam,
 4. Gerçek Anlam.
Dil Bilgisi:
 1. Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları,
 2. İsimler ve İsim Tamlamaları,
 3. Bağlaç Türleri,
 4. Edat ve Zarf Çeşitleri,
 5. Zamirler,
 6. Ünlem,
 7. Fiil, Ek Fiil, Fiil Çekimleri,
 8. Öznesine ve Nesnesine Göre Fiiller,
 9. Eylemsiler (FİİLİMSİLER) [İsim Fiil, Zarf Fiil, Sıfat Fiil],
 10. Fiil ve İsim Kökleri,
 11. Küçük ve Büyük Ünlü Uyumları,
 12. Yapım-Çekim Ekleri,
 13. Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Ünsüz Yumuşaması, Ünsüz Benzeşmesi, Ünlü Türemesi, Ünlü Daralması, Ünlü Düşmesi.
Cümlede Anlam:
 1. Cümleye Hakim Olan Duygu,
 2. Cümle Yorumlama,
 3. Üslup İçeren Cümleler,
 4. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlı Cümleler,
 5. Örtülü Anlam,
 6. Doğrudan ve Dolaylı Anlatımlı Cümleler,
 7. Nesnel ve Öznel Anlatımlı Cümleler,
 8. Karşılaştırma Cümleleri,
 9. Koşul (Şart) Cümleleri,
 10. Amaç – Sonuç Cümleleri,
 11. Sebep (Neden) – Sonuç Cümleleri.
Cümlenin Öğeleri:

Yüklemine Göre Cümleler:

 • Ünlem Cümlesi,
 • Emir Cümlesi,
 • Soru Cümlesi,
 • Olumsuz Cümle,
 • Olumlu Cümle.

Anlamına Göre Cümleler:

 • Fiil Cümlesi,
 • İsim Cümlesi.

Cümlenin Öğeleri:

 • Yüklem, özne (Temel Öğeler),
 • Belirtisiz ve Belirtili Nesne,
 • Zarf Tümleci,
 • Dolaylı Tümleç,
 • Edat Tümleci.
Parçada (Paragrafta) Anlam:
 1. Paragrafta Anlatım Biçimleri (Tartışmacı, Açıklayıcı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım),
 2. Paragrafın Anlam Yönü (Konu, Başlık, Yardımcı Düşünce, Ana Düşünce),
 3. Tanımlama, Tanık Gösterme, Karşılaştırma Örnekleme vb. gibidüşünceyi geliştirme yolları,
 4. Paragraf yapısı (Yani giriş, gelişme ve sonuç bölümleri),
 5. Paragrafta Anlam Akışını Bozan Cümleleri Bulma,
 6. Paragrafta Dağınık Verilen Cümleleri Düzenleme,
 7. Paragraf Oluşturma ve Tamamlama,
 8. Paragrafı İkiye Bölme,
 9. Paragraftaki Cümlelerin Yerini Değiştirme vs.

 

2024 TYT Türkçe Konuları Nasıl Çalışılır?

2024 TYT Türkçe konuları nasıl çalışılır? Türkçe dersinden 30 ve üzeri net yapmak, sınavda arzu ettiğiniz başarı düzeyine ulaşabilmek bakımından hayati bir öneme sahip. O nedenle -deyim yerindeyse- Türkçenin değerini bilmeniz, konu anlatımları ve soru bankaları ile sistemli bir çalışma programı uygulamanız gerekiyor. Tabii ki ne kadar iyi öğrendiğinizi ölçmek ve kendinizi sınamak için deneme sınavlarını da unutmamalısınız.

Bunları en iyi şekilde gerçekleştirmenin yolu ise, TYT Türkçeye nasıl çalışılır? Sorusunun cevabını bilmekten geçiyor. İşte, verimliliğinizi artıracak bazı öneriler:

 1. Haftalık programınıza Türkçe dersini mutlaka dahil edin. Ayıracağınız süreyi; konu çalışmak, tekrar yapmak ve soru çözmek için üçe bölün.
 2. Bir konuyu bitirince diğerine geçmeyin. Önce, o konuyla ilgili testler çözerek öğrendiklerinizi pekiştirin ve gözden kaçırdığınız şeyler olup olmadığına bakın.
 3. Soruları kesinlikle süre tutarak çözün ki zaman yönetimi beceriniz de gelişsin.
 4. Konu anlatımları ve soru çözümleri için güncel kaynaklardan faydalanın. Hep aynı kitaplardan ve PDF’lerden çalışmayın.
 5. MEB’in yayınladığı TYT örnek sorulara, ÖSYM tarafından paylaşılan çıkmış sorulara göz atın.
 6. Paragraf sorularına ağırlık verin. Onlara tıpkı Matematik problemleri gibi yaklaşın. Bu konularda kapsamlı bilgiye, Paragraf Nasıl Çözülür? Ve Paragrafın Ana Düşüncesi Nasıl Bulunur? Başlıklı içeriklerimizden ulaşabilirsiniz.
 7. Son olarak şunu da hatırlatmamız gerekirse, düzenli olarak deneme sınavları çözmeyi ihmâl etmeyin. Değişik Farklı zorluk seviyelerine sahip denemeler, Türkçe dersine yönelik farklı soru tipleriyle karşılaşmanızı sağlayarak sizi sınava daha iyi hazırlayacaktır.

TYT Türkçe Nasıl Fullenir? En Kolay TYT Türkçe Soruları Nasıl Çözülür?

Sıklıkla ihmal edilen derslerden biri Türkçe olmasına rağmen, TYT başarısında en büyük paya sahip olanlardan biri de o.

Bu nedenle Türkçeyi hafife almamak, etkili ders çalışma planı hazırlayıp buna uygun hareket etmek gerekiyor.

Siz de bizimle hemfikirseniz, işte işinize yarayabilecek TYT Türkçe çalışma yöntemleri:

 1. Daha fazla kitap okuyun. Böylece anlama ve yorumlama becerilerinizin gelişmesini sağlayın.
 2. Bilmediğiniz sözcüklerin anlamına TDK üzerinden bakın. Özellikle yazımı karıştırılan sözcükler konusunda dikkatli olun.
 3. Tertipli bir şekilde not tutmayı alışkanlık hâline getirin. Bilhassa en önemli yerleri muhakkak not alın.
 4. Size kolay gelen ve ‘zaten biliyorum.’ Diye düşündüğünüz TYT Türkçe konuları Fakat yine de bunları es geçmeyin ve her birine göz atarak bir hatanız veya eksiğiniz bulunmadığından emin olun.
 5. Sözel mantık sorularına ayırdığınız vakti artırın. Bunlarda zorlanıyorsanız, 'Sözel Mantık Soruları Nasıl Çözülür?' başlıklı içeriğimizden güzel taktikler öğrenebilirsiniz.
 6. Net sayınızı artırmak için çıkmış soruları inceleyebilir; her sene fazla soru gelmiş konulara daha çok çalışarak, sınavda doğru cevap sayınızın artmasını sağlayabilirsiniz.
 7. Unutmayın ki; 2024 TYT Türkçe soruları, yalnız yorumlama becerisine dayanmıyor. Konulara ezber yapma teknikleri ile çalışmak da büyük önem taşıyor.

Özetle: 2024 TYT Türkçe Konuları Hakkında Genel Değerlendirme

Matematik ile beraber TYT’nin yarısından fazlasını oluşturan Türkçe, sıralama ve puan konusunda oldukça mühim bir yer tutuyor. Çoğunlukla en az 25 sorunun paragraftan geldiği Türkçe testi, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçüyor. Geri kalanlar da ekseriyetle ortaokul-lise yıllarında öğrenilen konulardan çıkıyor. Fakat çoğu öğrenci genelde bu konuları unutmaktan veya karıştırmaktan yakınıyor.

O nedenle hem eski bilgilerin üzerindeki tozları kaldırmak, hem yeni bilgileri hafızaya nakşetmek, hem de okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmek için bolca soru çözmek gerekiyor. 2024 TYT Türkçe örnek sorular, deneme sınavları, konu anlatımlı videolu ve yazılı kaynaklar ise, İlerlet.com bünyesinde kendine yer ediniyor.

Öyleyse hemen; şanslı İlerlet üyelerinden biri olarak, sınava hazırlık sürecinizi daha pratik ve keyifli kılmaya başlayın! Başarı yapbozunun en önemli parçalarından biri durumundaki Türkçe dersine; zengin kaynaklar, renkli online kurs ortamı, devâsâ büyüklükteki dijital soru havuzu eşliğinde hazırlanın!

Böylelikle; TYT Türkçe konuları 2024 müfredatına göre en iyi nasıl çalışılır? En doğru ve hızlı şekilde nasıl öğrenilir? Sorularının cevabını bularak, bunları kendi programınıza entegre edip yüksek verimliliği ve kaçınılmaz başarıyı yakalayın!