Düşünceyi geliştirme yolları Türk Dili ve Edebiyatı dersinin önemli konularından biridir. Bu yöntemler; okuyucuyu etkilemek, parçada anlatılanların daha anlaşılır hâle gelmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanılır. Düşünceyi geliştirme yolları kısaca, düşüncelerinizi daha derinlemesine anlamak, analiz etmek ve yaratıcı bir şekilde düşünmek için kullanabileceğiniz tekniklerdir. Düşnceyi geliştirme yolları konusunda İlerlet Online Dijital Eğitim Platformu üzerinden rehberlik alabilirsiniz.

Düşünceleri geliştirmenin birçok yolu vardır. Bu yolları kullanarak düşüncelerimizi daha derinlemesine inceleyebilir, daha kompleks düşünme becerileri geliştirebiliriz. Anlatım biçimleri ve düşünceleri geliştirme yolları birbirini tamamlayan unsurlardır. Öncelikle, düşünceleri geliştirmenin yollarından biri olan analitik düşünme becerileri, bir konuyu parçalara ayırarak inceleme ve detaylı bir şekilde anlama yeteneğini içerir. Örneğin, bir konuyu ele alırken, o konunun farklı yönlerini analiz etmek ve detaylı bir şekilde incelemek, düşünceleri geliştirmenin temel yollarından biridir. 

Bir diğer düşünceyi geliştirme yolu ise eleştirel düşünme becerileridir. Eleştirel düşünme, bir konuyu sorgulama, mantık yürütme ve farklı bakış açılarıyla ele alma becerisini içerir. Örneğin, bir konuyu ele alırken, o konunun doğruluğunu sorgulamak, farklı perspektiflerden bakarak konuyu daha derinlemesine anlamak, eleştirel düşünme becerilerinin bir parçasıdır. 

Ayrıca, sentez yeteneği de düşünceleri geliştirmenin önemli bir yoludur. Sentez yeteneği, farklı bilgileri bir araya getirerek yeni bir bakış açısı geliştirme ve karmaşık problemleri çözme becerisini içerir. Örneğin, farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri bir araya getirerek, bu bilgileri sentezleyerek yeni bir perspektif oluşturmak, sentez yeteneğinin bir örneğidir. 

Son olarak, yaratıcı düşünme becerileri de düşünceleri geliştirmenin önemli bir yoludur. Yaratıcı düşünme, mevcut bilgilerden farklı ve yenilikçi fikirler üretme yeteneğini içerir. Örneğin, bir konu hakkında yeni ve orijinal fikirler üretmek, yaratıcı düşünme becerilerinin bir örneğidir.

Bu yolların her biri, düşüncelerimizi geliştirmek ve daha derinlemesine anlamak için önemli araçlardır. Bu becerileri kullanarak, daha analitik, eleştirel, sentetik ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirebiliriz. Bu da bize daha derinlemesine düşünme ve daha kompleks problemleri çözme yeteneği kazandırır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Bunlar genellikle 6 başlık altında incelenmekte olup şunlardır:

 1. Sayısal verilerden yararlanma,
 2. Örneklendirme,
 3. Tanımlama,
 4. Karşılaştırma,
 5. Tanık gösterme

Söz konusu yöntemleri kısaca şöyle açıklayabiliriz:

1.   Tanımlama:

Herhangi bir varlığın veya kavramın ne olduğunu açıklamaya, ‘tanımlama’ adı verilir. Tartışmacı ve açıklayıcı anlatım tekniklerinde tanımlamadan faydalanılır. Bu yöntem, ilgili kavramı ya da varlığı okuyucu zihninde belirginleştirmeyi hedefler. Dolayısıyla tanımın, ‘bu nedir?’ sorusunu yanıtlaması gerekir.

 • Örnek: Bir milletin geçirmiş olduğu tarihi serüvenleri, o milletin bağrında yetişen kahramanları; toplum, evren ve doğa olayları hakkında düşündüklerini anlatan kahramanlık ve din hikâyeleridir.

Bu parça, ‘destan nedir?’ şeklindeki soruya bir cevap niteliğindedir. Açıklayıcı anlatım tarzından faydalanılmıştır.

2.   Karşılaştırma:

Birkaç kavram yahut varlık arasında bulunan farklılıklar veya benzerlikler bu yöntem ile ortaya konur. Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Sorusunun cevabında öne çıkan bu anlatım tekniği, yine tartışmacı ve açıklayıcı anlatımlarda kendine yer bulur.

 • Örnek: Yazma ve konuşma farklıdır. Yazma kalıcı iken, konuşma geçicidir. Yazı sonsuzdur, konuşma ise anlık. Yazıya geçirilmiş her şey daima olduğu gibi korunurken, konuşma ile aktarılanlar değişikliğe uğrar.

Görüldüğü üzere bu parçada yazma ile konuşma birbiriyle mukayese edilmiştir. Böylelikle yazmanın konuşmadan daha üstün olduğu bildirilmiştir.

3.   Örneklendirme:

Anlatılan konu hakkında örnekler vermeye dayanır. Düşünceleri daha somut hâle getirmeyi amaçlar. Akılda kalıcılık ve anlaşılabilirlik sağlar. Verilen misaller okuyucunun konuyla ilgili net bir yargıya varmasını mümkün kılar.

Peki, düşünceyi geliştirme yöntemleri içinde ön plana çıkan ‘örneklendirme’ için nasıl bir örnek verilebilir?

 • Belli bir yerde dönüp duran kimseler ne kendisine yararlı olur, (virgül olmayacak) ne de etrafındakilere… Halbuki dünyaya baktığımızda her şeyin değiştiğini görürüz. Civcivler pek cılız dünyaya gelir ise de, (virgül olmayacak) kocaman bir horoz olup çıkarlar. Tohum,lar (Tohumlar) baş verip çiçeğe dururlar. Her şeyin durmaksızın yol aldığına şahit oluruz… Su ise buharlaşarak yağmura dönüşür. Dünyadaki hiçbir şey sabit durmuyorken, insan niye dursun?

Gördüğünüz gibi yazar, parçada insanın yerinde saymaması gerektiğini belirtmiştir. Ardından bu düşüncesini çeşitli örneklerle destekleyerek pekiştirmiştir. Buradan; doğadaki her şeyin hareket ve değişim içerisinde olduğu, insanın da buna ayak uydurması gerektiği sonucuna ulaşılır.

4.   Tanık Gösterme:

Okuyucunun ikna edilebilmesi için tanınmış, görüşlerine değer verilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasıdır. Düşünceyi geliştirme yolları arasında tanık göstermenin amacı, okuru bir fikrin doğruluğuna ve geçerliliğine inandırabilmektir. Bunun için ilgili kişinin sözlerini tırnak içinde nakletmek gerekir.

 • Örnek: Denemelerde büyük savlar bulunmaz. Zira deneme; akla, birikime, sezgiye ve duyguya dayalıdır. Yazar, birikimini özgürce, içinden geldiği gibi aktarır. Bundan dolayı Nurullah Ataç; ‘her deneme, ‘Ben’in ülkesidir.’ Demiştir. Bu görüşe katılmamak mümkün değildir.

5.   Sayısal Verilerden Faydalanma:

Tanık gösterme gibi bu da düşünceyi kanıtlama hedefiyle kullanılan bir yöntemdir. Grafik, anket ve istatistiksel bilgilerden yararlanmayı içerir.

 • Örnek: Ormanlar, gezegenimizin akciğerleri mesabesindedir. Orman ve ağacın hayatımıza hem doğrudan, (virgül olmayacak) hem dolaylı birçok etkisi vardır. 1000 metrekare ladin ormanının yıllık 32 ton, çam ormanının 30-40 ton, kayın ormanının ise 68 ton tozu emerek havada bulunan zehirli gazları filtrelediği belirlenmiştir.

Benzetme:

Bir varlık veya kavramın özelliklerini, farklı bir şeyin nitelikleriyle anlatma işlemidir.

 • Örnek: Birikimsiz yazarın hâli saman alevine benzer. Saman alevi hemen tutuşur, çok çabuk söner. Bunun gibi, yazma hususunda yeterince donanımı olmayan kimseler bir dönem parlasalar dahi bir gün gelip saman alevi misâli (gibi) sönüp gideceklerdir.

Siz de düşünceyi geliştirme yolları konu anlatımı ve test soruları için İlerlet.com’u tercih edebilir, edebiyat dersindeki başarılarınızı artırabilirsiniz.

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, iletişim ve düşünsel yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olan önemli konulardır. İşte anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları hakkında genel bir bakış:

Anlatım Biçimleri:

Bir konuyu tanımlamak, açıklamak veya anlatmak için kullanılan anlatım biçimidir. Detaylı ve mantıklı bir şekilde bilgi sunmayı amaçlar.

Açıklayıcı Anlatım: Bir olayı veya deneyimi anlatmak, okuyucuyu bilgilendirmek veya bir konuyu aktarmak için kullanılan anlatım biçimidir. Söz oyunları, benzetmeler ve duygusal vurgular kullanabilir.

Tartışmacı Anlatım: Bir konu hakkında argüman sunmak, fikirleri savunmak veya karşılaştırmalar yapmak için kullanılan anlatım biçimidir. Mantıklı bir yapı, kanıtlar ve neden-sonuç ilişkileri içerir.

Betimleyici Anlatım: Bir nesneyi, kişiyi, olayı veya mekanı ayrıntılı bir şekilde tanımlamak ve okuyucuyu zihinsel olarak canlandırmak için kullanılan anlatım biçimidir. Ayrıntılı görsel ve duyusal imgeler içerir.

Düşünceyi Geliştirme Yolları:

Okuma ve Araştırma: Farklı konularda okuma yapmak ve araştırma yapmak düşünsel zenginliği artırır ve farklı perspektifler sunar.

Eleştirel Düşünme: Mantıklı ve eleştirel bir yaklaşımla düşünmek, bilgiyi sorgulamak, farklı bakış açılarına açık olmak ve analitik becerileri geliştirmek önemlidir.

Soru Sorma: Düşüncelerinizi ve bilgiyi derinlemesine anlamak için soru sormak ve sorulara yanıtlar aramak önemlidir. "Neden?", "Nasıl?" veya "Ne olursa olur?" gibi sorular sorarak düşüncelerinizi geliştirebilirsiniz.

Beyin Fırtınası: Yaratıcı düşünme ve fikir üretme becerilerini geliştirmek için beyin fırtınası yapabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama olmadan farklı fikirler üretmek, yeni bağlantılar kurmak ve çeşitli çözüm önerileri bulmak için beyin fırtınası oturumları düzenleyebilirsiniz.

Düşünce Günlüğü Tutma: Düşüncelerinizi yazılı olarak ifade etmek, düşünsel becerinizi arttıracaktır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları 7. Sınıf

Düşünceyi geliştirme yolları 7. sınıf öğrencileri için de uygulanabilir ve faydalı olabilir. İşte 7. sınıf öğrencileri için düşünceyi geliştirme yolları:

Okuma Alışkanlığı Geliştirme: Farklı konularda kitaplar, makaleler veya dergiler okuyarak bilgi birikiminizi artırabilirsiniz. Farklı türlerdeki eserleri keşfetmek ve okuma alışkanlığı geliştirmek düşünsel yeteneklerinizi güçlendirebilir.

Soru Sorma ve Araştırma: Öğrendiğiniz konular hakkında merak ettiğiniz soruları sorun ve araştırma yaparak cevaplarını bulmaya çalışın. Soru sormak, düşünce süreçlerinizi canlandırır ve analitik düşünme becerilerinizi geliştirir.

Tartışmalara Katılma: Sınıf tartışmalarına aktif olarak katılarak fikirlerinizi ifade edin. Farklı bakış açılarını değerlendirin, argümanlar geliştirin ve diğerlerinin düşüncelerine saygı gösterin. Tartışmalar, eleştirel düşünme ve mantık becerilerini güçlendirmenizi sağlar.

Yazma Pratiği: Yazılı ifade becerilerinizi geliştirmek için yazma pratiği yapın. Günlük yazma, hikaye yazma veya makale yazma gibi farklı türlerde yazılar yazarak düşüncelerinizi daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Beyin Fırtınası ve Yaratıcı Düşünme: Yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek için beyin fırtınası yapın. Farklı fikirleri serbestçe üretin, yeni bağlantılar kurun ve yaratıcı çözümler bulmaya çalışın.

Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirme: Bilgiyi sorgulamak, farklı kaynakları karşılaştırmak ve çeşitli perspektifleri değerlendirmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye çalışın. Mantıklı düşünme ve kanıtlara dayalı çıkarımlar yapma yeteneklerinizi güçlendirin.

Gözlem Yapma: Çevrenizdeki olayları ve detayları daha dikkatli bir şekilde gözlemleyin. Gördüklerinizi, duyduklarınızı ve hissettiklerinizi anlamaya çalışın. Gözlem yapmak, zihinsel farkındalığınızı artırır ve düşünce süreçlerinizi zenginleştirir.

Bu yöntemleri düzenli olarak uygulayarak düşünsel yeteneklerinizi arttıracaktır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları 8. Sınıf

Düşünceyi geliştirme yolları 8. sınıf öğrencileri için de önemli ve faydalı olabilir. İşte 8. sınıf öğrencileri için düşünceyi geliştirme yolları:

Okuma ve Araştırma: Farklı konularda okuma yapmak ve araştırma yapmak düşünsel gelişiminizi destekler. Kitaplar, dergiler, makaleler veya güvenilir internet kaynaklarından bilgi edinerek farklı perspektifler kazanabilirsiniz.

Eleştirel Düşünme: Mantıklı ve eleştirel bir yaklaşımla düşünmeyi geliştirmek önemlidir. Bilgiyi sorgulamak, kanıtları değerlendirmek, çelişkileri tespit etmek ve sonuçlara mantıklı bir şekilde ulaşmak eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

Analitik Düşünme: Problemleri parçalara ayırarak analitik düşünme becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Karmaşık sorunları basit bileşenlere bölmek, farklı çözüm yollarını değerlendirmek ve doğru sonuçlara ulaşmak için analitik düşünme yeteneklerinizi kullanın.

Farklı Perspektifleri Değerlendirme: Olayları, konuları veya sorunları farklı perspektiflerden değerlendirin. Başkalarının düşüncelerini dinleyin, farklı bakış açılarını anlamaya çalışın ve kendinizi farklı rol ve durumların içine koyun. Bu, düşünsel esnekliği ve anlayışı artırır.

Problem Çözme Becerilerini Geliştirme: Gerçek hayattaki sorunları çözmek için problem çözme becerilerinizi geliştirin. Sorunları tanımlayın, olası çözüm yollarını değerlendirin, stratejiler geliştirin ve uygulayın. Bu süreç, analitik düşünme, mantıksal akıl yürütme ve yaratıcı çözüm üretme becerilerini güçlendirir.

Kritik Okuma ve Yazma: Okuduğunuz metinleri eleştirel bir gözle değerlendirin. Metnin ana fikrini belirlemek, kanıtları analiz etmek ve yazarın argümanını değerlendirmek için kritik okuma becerilerinizi kullanın. Ayrıca, kendi düşüncelerinizi yazılı olarak ifade ederken doğru argümanlar oluşturmayı öğrenin.

Gözlem ve Dikkat: Çevrenizdeki olayları ve detayları dikkatlice gözlemleyin. Gözlem yapmak, zihinsel farkındalığınızı artırır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları Test

Düşünceyi geliştirme yollarını test etmek için bazı uygulamalar ve yöntemler kullanabilirsiniz. İşte düşünceyi geliştirme yollarını test etmek için bazı öneriler:

Analitik Düşünme Testleri: Mantıksal ve analitik düşünme yeteneklerinizi ölçmek için tasarlanmış testleri çözebilirsiniz. Bu tür testler, problem çözme, akıl yürütme, mantıksal ilişkileri anlama gibi becerilerinizi değerlendirebilir.

Yaratıcı Düşünme Egzersizleri: Yaratıcı düşünme yeteneklerinizi test etmek için farklı yaratıcı düşünme egzersizleri yapabilirsiniz. Örneğin, "Bir nesneyi farklı bir amaç için nasıl kullanırsınız?" veya "Farklı çözüm yolları bulmak için nasıl bir oyun tasarlarsınız?" gibi sorularla kendinizi zorlayabilirsiniz.

Tartışma ve İkna Becerileri: Tartışma veya ikna becerilerini test eden simülasyonlara katılabilirsiniz. Bu tür aktivitelerde farklı bakış açılarını savunarak ikna etme veya karşı argümanlara karşı savunma becerilerinizi test edebilirsiniz.

Yazılı veya Sözlü Sunumlar: Bir konu hakkında bir sunum veya yazılı bir rapor hazırlayarak düşünsel yeteneklerinizi test edebilirsiniz. Bilgiyi organize etmek, mantıklı bir yapı oluşturmak ve etkili bir şekilde ifade etmek için çaba gösterebilirsiniz.

Problemlerin Pratik Uygulamaları: Gerçek hayattaki sorunları çözmek için uygulamalı testler yapabilirsiniz. Bu tür testler, problemleri tanımlama, analiz etme, alternatif çözüm yolları bulma ve sonuçları değerlendirme becerilerinizi ölçer.

Bu testler ve uygulamalar, düşünsel yeteneklerinizi geliştirmek için birer araçtır. Düzenli olarak bu tür test ve uygulamaları yaparak kendinizi geliştirebilir ve düşünce becerilerinizi daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Düşünceyi Geliştirme Yolları Örnekleri

Düşünceyi geliştirme yolları örnekleri nelerdir? Düşünceyi geliştirme yolları, farklı yöntemler ve örneklerle uygulanabilir. Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları, paragrafta yer alan ayrıntılara odaklanın ve aklınızda tutmayı deneyin. İşte düşünceyi geliştirme yollarına örnekler:

Beyin Fırtınası: Bir konu hakkında fikir üretmek için beyin fırtınası yapabilirsiniz. Kağıt üzerine veya bir beyin fırtınası uygulamasıyla birlikte farklı fikirleri serbestçe yazın veya söyleyin. Örneğin, "Yenilikçi bir oyun fikri bulun" veya "Dünya üzerindeki sorunlara çözüm önerin" gibi başlıklarla beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Zıt Düşünme: Bir sorun veya konu hakkında zıt düşünme yapın. Yani, olayı veya durumu tam tersi yönden ele alarak farklı perspektifler keşfedin. Örneğin, "Nasıl daha fazla enerji tasarrufu yapabiliriz?" sorusuna cevap ararken, enerji israfını artıran faktörleri belirlemeye çalışın.

Görüş Paylaşımı: Bir grup arkadaşınızla bir araya gelerek belirli bir konuyu tartışın. Farklı görüşleri dinleyin, argümanlar geliştirin ve karşılıklı olarak fikirlerinizi paylaşın. Bu, eleştirel düşünme, ikna becerileri ve açık fikirlilik geliştirmenize yardımcı olur.

Problem Çözme Senaryoları: Gerçek hayatta karşılaşılabilecek problemleri senaryolar halinde düşünün ve çözüm yolları bulmaya çalışın. Örneğin, "Sınıfta çıkan bir anlaşmazlığı nasıl çözebilirsiniz?" veya "Bir bilgisayar oyununun hatalarını nasıl düzeltebilirsiniz?" gibi senaryolarda çözüm yolları üretin.

Eleştirel Okuma: Okuduğunuz metinleri eleştirel bir gözle okuyun. Metnin ana fikrini belirleyin, argümanları değerlendirin, kanıtları sorgulayın ve yazarın düşüncelerini analiz edin. Eleştirel okuma, analitik düşünme ve düşünsel derinlik geliştirmenize yardımcı olur.

Yaratıcı Yazma: Farklı konular hakkında yazma pratiği yapın ve yaratıcı yazılar oluşturun. Öyküler, şiirler, günlükler veya denemeler yazarak hayal gücünüzü kullanın ve düşüncelerinizi ifade edin. Yaratıcı yazma, düşünceleri organize etme ve ifade etme becerilerinizi geliştirir.

Gözlem ve Ayrıntılara Odaklanma: Çevrenizde ilginizi çekebilecek odaklanacağız nesleri inceleyin ve aklınızda kalmasını sağlayın. Sonradan nesnede odaklandığınız ve gözlemlediğiniz ayrıntıları düşünerek düşünmeyi geliştirebilirsiniz.