Beceri temelli sorular, öğrencilerin bilişsel yeteneklerini, analitik düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış sorulardır. Bu tür sorular, öğrencilerin konuları anlamalarını, bilgilerini uygulamalarını ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirir. 

Beceri temelli sorular nelerdir? Sorusunun cevabı özellikle 5., 6., 7. Ve 8. Sınıf öğrencileri için önem taşıyor. Bu kavram, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlayıp yayınladığı yeni nesil soru sistemini ifade ediyor. İlerlet Online Dijital Eğitim Platformu olarak beceri temelli sorulara önem veriyor ve öğrencilere bu konuda rehberlik ediyoruz.

Beceri temelli sorular, öğrencilerin belirli becerileri kullanarak düşünmelerini ve problem çözmelerini sağlayan sorulardır. Bu tür sorular genellikle çoklu adımlı düşünme süreçlerini gerektirir ve öğrencilerin bilgiyi sadece hatırlamak yerine uygulamalarını ve analiz etmelerini gerektirir. Beceri temelli sorular, öğrencilere derinlemesine düşünme, eleştirel analiz yapma ve yaratıcı çözümler bulma konusunda fırsat sunar.

Beceri temelli sorular genellikle "nasıl" veya "neden" gibi kelimelerle başlar. Örneğin, "Bir problemi nasıl çözebilirsiniz?", "Neden bu sonuca ulaştınız?" gibi sorular beceri temelli sorulara örnek olarak verilebilir. Bu tür sorular, öğrencilerin sadece doğru cevabı bulmalarını değil, aynı zamanda problemi çözmek için hangi stratejileri kullandıklarını ve neden bu stratejileri tercih ettiklerini de anlamalarını sağlar.

Beceri temelli soruların amacı, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemelerinden ziyade, bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını ve gerçek hayatta nasıl uygulayacaklarını anlamalarını sağlamaktır. Bu tür sorular aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.

Beceri temelli öğrenme ise, öğrencilerin beceri temelli sorularla karşılaştıkları ve bu soruları çözerken belirli becerileri kullanmayı öğrendikleri bir süreçtir. Bu süreç, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Beceri temelli öğrenme, öğrencilerin bilgiyi sadece almakla kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını anlamalarını ve uygulamalarını sağlar.

Beceri temelli değerlendirme ise, öğrencilerin belirli becerileri nasıl kullandıklarını ölçen bir değerlendirme yöntemidir. Bu tür değerlendirmeler, öğrencilerin sadece doğru cevapları bulmalarından ziyade, bu cevaplara nasıl ulaştıklarını ve hangi becerileri kullandıklarını da dikkate alır. Beceri temelli değerlendirme, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşacakları durumları nasıl çözeceklerini görmek için önemli bir araçtır. Bu tür değerlendirmeler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Beceri Temelli Sorular Ne İşe Yarar?

Bu sorular çocukların formül ezberlemesine duydukları ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu şekilde ezber yapmadan da bir şeyleri etkili şekilde öğrenmesine ve soru çözmesine yardımcı oluyor.

Yenilenmiş, güncel eğitim sisteminin önemli parçalarından birini beceri temelli sorular oluşturuyor. Söz konusu sorular, öğrencilerin zihinlerini gereksiz bilgilerden korumayı amaçlıyor. Bu sistem sayesinde kişiler aklını ezber, kalıp bilgilerle doldurmadan, düşünce temelli bir eğitim metoduyla öğrenme şansı buluyor.

Beceri Temelli Soruların Avantajları Nelerdir?

Maddeler hâlinde sıralayacak olursak, beceri temelli soru çözümü öğrencilere şu avantajları sunuyor:

 1. Dikkat kazandırır.
 2. Analitik düşünme becerisini geliştirir.
 3. Öğrencilerin kaliteli bir eğitim almasına yardım eder.
 4. Yorumlama yeteneğini güçlendirir.
 5. Bilişsel yetileri kuvvetlendirir.
 6. Formül ezberleme derdinden kurtarır. Bu ise çocukların gereksiz efor ve zaman sarf etmesini önler.
 7. Öğrencinin eleştirel düşünce yapısına hâkim olmasını mümkün kılar.
 8. Çocukların daha etkili ve mantıklı bir biçimde akıl yürütmelerini sağlar.
 9. Okuduğunu anlama becerisini pekiştirir.
 10. Problem çözme yeteneğini kamçılar. Bu ise kişiye hayatın her alanında sorunların üstesinden daha kolay gelme imkânı tanır.

Yaratıcı Düşünme: Beceri temelli sorular, öğrencilerin farklı çözüm yolları düşünmelerini teşvik eder. Bu tür sorular, öğrencilerin problemi farklı açılardan ele almalarını sağlar ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

Eleştirel Düşünme: Beceri temelli sorular, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirir. Öğrenciler, verilen bilgileri analiz eder, sonuçlara ulaşır ve çıkarımlarda bulunurken eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

Problem Çözme: Beceri temelli sorular, öğrencilere gerçek hayattan alınmış veya gerçek hayat senaryolarına dayanan sorunlar sunar. Bu sorunları çözmek için öğrencilerin problem çözme becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Bu sayede öğrenciler, karmaşık sorunları parçalara ayırarak çözüm yolları bulma becerisini geliştirir.

Uygulama Yeteneği: Beceri temelli sorular, öğrencilerin edindikleri bilgileri gerçek hayat durumlarına uygulama becerisini geliştirir. Bu tür sorular, öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökerek anlamalarını ve derinleştirmelerini sağlar.

Bağımsız Öğrenme: Beceri temelli sorular, öğrencilerin bağımsız düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirir. Bu sorular, öğrencilerin kendi başlarına sorunları çözmelerini, bilgileri araştırmalarını ve yeni konuları keşfetmelerini teşvik eder.

Becerileri temelli sorularla çalışmak, öğrencilerin öğrenmeye aktif bir şekilde katılmalarını sağlar ve bilgiyi sadece ezberlemek yerine anlamalarını sağlar. Ayrıca, bu tür sorular öğrencilerin eleştirel düşünme, analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi önemli becerilerini geliştirerek onları gelecekteki akademik başarılarına hazırlar.

Beceri Temelli Sorular Nelerdir?

Çağdaş ülkeler devamlı olarak eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Türkiye de bu anlamda aktif ülkelerden biri olup, bilgi çağı ve dijital çağ olarak tanımlanan bu döneme uygun bir eğitim sistemi için sürekli farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

İşte beceri temelli sorular da eğitim mekanizmasında yapılan bu revizyonun bir sonucudur. Öğrenciyi ezber yükünden kurtaran bu sorular, beceri temelli öğretim modeline uygun olarak geliştirilir. Bahsi geçen sorular çocukların düşünce üzerine kurulu bir eğitim yöntemi sayesinde öğrenmesini hedefler.

Dolayısıyla bu gibi sorularda örnekleme, çıkarımlarda bulunma, akıl yürütme ve benzeri hususlar ön plandadır. Bu sorularla öğrencilerin zihinsel becerileri ölçümlenir ve değerlendirilir. Böylelikle kişilerin bilgi ve yetkinlik düzeyi birbirinden kesin çizgilerle ayrılabilir.

Bu soruları çözebilmek için öğrenci konuya bir bütün hâlinde vâkıf olmak durumundadır. Yani hiç değilse temel bilgileri bilmesi gerekir. Öte yandan sorunun aşama aşama çok iyi şekilde anlaşılması lâzımdır. Yani ne verilmiş ne isteniyor? Gibi soru işaretlerine cevap bulmak önem taşır.

Öğrencinin pratik yapmasını gerektiren beceri temelli sorular, onun bilinçli bir okuyucu olmasında da pay sahibidir. Örneğin, paragraf soruları bu noktada ayrı bir öneme sahiptir.

Öğrencinin okuduğunu daha iyi anlamasına yardımcı olan beceri temelli soru çeşitleri, onların sınavlara daha kolay hazırlanmasına katkıda bulunur. Bireylerin dersleri sevmelerinde önemli bir rol oynayan bu tip kaliteli sorular, çocuklara farklı açılardan düşünmeyi de öğretir.

İlerlet.com platformu üzerinden ulaşabileceğiniz beceri temelli soru tipleri sayesinde bütün bu avantajlardan yararlanmanız mümkündür. Bu anlayış çerçevesinde hazırlanan soru bankaları ve dijital kurslar ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan İlerlet.com, eğitim alanındaki büyük bir boşluğu bu şekilde doldurur.

Siz de stratejik düşünme yeteneği kazanmak, konuları tam anlamıyla özümsemek ve onlara değişik perspektiflerden vâkıf olmak mı istiyorsunuz? Öyleyse düzenli olarak çözmeniz gereken beceri temelli sorular için İlerlet.com’u tercih edebilir, bu alandaki gereksinimlerinizi en doğru şekilde karşılayabilirsiniz. Böylelikle hem okul sınavlarınıza hem diğer büyük sınavlara tam donanımlı şekilde hazırlanarak hayallerinize doğru emin adımlarla yol alabilirsiniz.

Beceri Temelli Sorular 8. Sınıf

 8. sınıf beceri temelli sorular, 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Soruları çözerken, matematiksel işlemler yapma, oranları hesaplama, yüzde hesaplamaları ve geometri bilgilerini kullanma becerilerini kullanmaları gerekmektedir. 8. sınıf seviyesinde beceri temelli soruların bazı örnekleri:

 1. Bir öğrenci bir matematik testinde 40 sorudan 32'sini doğru yapmıştır. Yüzdesel olarak bu öğrencinin kaç puan aldığını bulunuz?
 2. Bir üçgenin taban uzunluğu 12 cm ve yüksekliği 9 cm ise, bu üçgenin alanını hesaplayınız.
 3. Bir spor salonunda aylık üyelik ücreti 200 TL'dir. Bu spor salonuna aylık ortalama 50 kişi üyedir. Spor salonunun aylık geliri kaç TL'dir?
 4. Bir kutuda 80 adet kalem bulunmaktadır. Bu kalemlerin 5/8'i mavi, geri kalanı ise siyahtır. Kutuda kaç adet siyah kalem vardır?
 5. Bir öğrenci bir deneme sınavında 80 sorudan 65'ini doğru yapmıştır. Yüzdesel olarak bu öğrencinin başarı oranı kaçtır?
 6. Bir markette bir paket bisküvi 3 TL'dir. Bir müşteri, 15 TL ile bu marketten bisküvi almak istemektedir. Müşteri kaç paket bisküvi alabilir?
 7. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 15 cm, kısa kenarı ise 8 cm'dir. Bu dikdörtgenin çevresini hesaplayınız.
 8. Bir otobüs seyahatinde 200 km yol alırken 5 saat harcamıştır. Otobüsün saatteki ortalama hızı kaç km/saat olarak hesaplanır?
 9. Bir elmas yüzüğün fiyatı 5000 TL'dir ve bu fiyat %20 indirimle düşürülmüştür. İndirimli fiyatı kaç TL'dir?
 10. Bir yarıçapı 5 cm olan bir dairenin alanını hesaplayınız.

8. sınıf beceri temelli sorular ile öğrencinin daha hızlı gelişimine katkı sağlamak için 8. Sınıf online eğitim paketlerimizi inceleyebilirsiniz.

Beceri Temelli Sorular 7. Sınıf

 7. sınıf beceri temelli sorular, 7. sınıf düzeyinde olmalı ve beceriye dayalı sınav sistemi uygulanmalıdır. 7. sınıf seviyesinde beceri temelli sorular hakkında birkaç örnek verecek olursak;

 1. Bir spor salonunda haftada 3 gün antrenman yapıyorsunuz. Her antrenmanda 30 dakika koşu bandında, 20 dakika ağırlık kaldırma ve 10 dakika da germe egzersizi yapıyorsunuz. Bir haftada toplam kaç dakika antrenman yapmış olursunuz?
 2. Bir doğru parçası üzerinde, A noktası 2 birim uzaklıkta, B noktası ise 7 birim uzaklıktadır. C noktası, A noktasının tam ortasında bulunuyor. C noktasının B noktasına olan uzaklığı kaç birimdir?
 3. Bir okul otobüsü saatte 40 km hızla hareket ediyor. Bu otobüsün 4 saatte kat ettiği toplam mesafe nedir?
 4. 150 sayısının 1/4'ü kaçtır?
 5. Bir kahve dükkanında, 10 TL'ye 1 kahve alabiliyorsunuz. Kaç TL ile 5 kahve alabilirsiniz?
 6. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 birim, kısa kenarı ise 5 birim ise, bu dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?
 7. Bir öğrenci matematik sınavında 80 sorudan 75'ini doğru yapmıştır. Yüzdesel olarak bu öğrencinin kaç puan aldığını bulunuz?
 8. Bir sandıkta 24 elma bulunmaktadır. Bu elmaların 3/4'ü satılmıştır. Kaç elma satılmamıştır?
 9. Bir kitap 200 sayfadır. Bir günde 50 sayfa okuyan bir öğrenci bu kitabı kaç günde tamamlayabilir?
 10. Bir yüzme havuzunda, 20 metreküp su bulunmaktadır. Bu havuza 5 saat boyunca saatte kaç metreküp su eklenmiş olur?

MEB beceri temelli sorular 7. sınıf öğrenci düzeyinde olup öğrencinin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce gibi dersleri daha hızlı kavramasını sağlamaktadır. 7. sınıf beceri temelli sorular ile öğrencinin daha hızlı gelişimine katkı sağlamak için 7. Sınıf online eğitim paketlerimizi inceleyebilirsiniz.

Beceri Temelli Sorular 6. Sınıf

 6. sınıf beceri temelli sorular, 6. sınıf öğrencilerin öğrenim süreçlerine katkı sağlamaktadır. 6. sınıf seviyesinde beceri temelli soruların bazı örnekleri:

 1. Bir çiftlikteki tavukların sayısı başlangıçta 50'dir. Her ay 5 yeni tavuk alındığında, 10 ay sonra çiftlikte kaç tavuk olur?
 2. Bir üçgenin taban uzunluğu 12 cm ve yüksekliği 8 cm'dir. Bu üçgenin alanı kaç cm²'dir?
 3. Bir okulda 240 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 1/3'ü futbol oynamakta ve geri kalanı basketbol oynamaktadır. Okuldaki kaç öğrenci basketbol oynamaktadır?
 4. Bir spor mağazasında bir çift spor ayakkabı 180 TL'dir. Bu mağazada yapılan bir indirimle ayakkabı fiyatı %20 indirimli hale gelmiştir. İndirimli fiyatı kaç TL'dir?
 5. Bir kutuda 48 renkli kalemtıraş bulunmaktadır. Bu kalemtıraşların 3/4'ü mavi renktedir. Kutuda kaç mavi kalemtıraş vardır?
 6. Bir kutuda 60 adet çikolata bulunmaktadır. Bu çikolataların 2/5'i sade çikolata, geri kalanı ise fındıklı çikolatadır. Kutuda kaç adet fındıklı çikolata vardır?
 7. Bir markette bir paket bisküvi 2 TL'dir. Bir müşteri, 10 TL ile bu marketten bisküvi almak istemektedir. Müşteri kaç paket bisküvi alabilir?
 8. Bir araba saatte 60 km hızla giderken 3 saatte kaç kilometre yol alır?
 9. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı ise 5 cm'dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir?
 10. Bir öğrenci bir kitabı 7 günde bitirmektedir. Bu öğrenci kitabı 35 günde kaç kere tamamlayabilir?

Bu sorular, 6. sınıf öğrencilerinin matematik, mantık ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Soruları çözerken, verilen bilgileri analiz etme, matematiksel işlemler yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini kullanmaları gerekmektedir. MEB 6 sınıf beceri temelli sorular ile öğrencilerin başarı oranı daha da yükselmektedir. 6. sınıf beceri temelli sorular ile öğrencinin daha hızlı gelişimine katkı sağlamak için 6. Sınıf online eğitim paketlerimizi inceleyebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Sorular

5. sınıf beceri temelli sorular, 5. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme, problem çözme ve sayısal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Soruları çözerken, matematiksel işlemler yapma, oranları hesaplama ve verilen bilgileri analiz etme becerilerini kullanmaları gerekmektedir. 5. sınıf seviyesinde beceri temelli soruların bazı örnekleri:

 1. Bir sınıfta 25 öğrenci bulunuyor ve her öğrenciye 3 adet kalem dağıtılıyor. Kaç adet kalem dağıtılmış olur?
 2. Bir parkta 40 çiçek bulunuyor ve bu çiçeklerin 1/4'ü gül, geri kalanı ise papatyadır. Parkta kaç adet gül çiçeği bulunur?
 3. Bir kamp alanında 15 çadır bulunmaktadır. Her çadırda 4 kişi kalıyor. Kamp alanında toplam kaç kişi bulunmaktadır?
 4. Bir bisikletin fiyatı 400 TL'dir ve bu fiyat %20 indirimle düşürülmüştür. İndirimli fiyatı kaç TL'dir?
 5. Bir oda 6 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindedir. Bu odanın hacmi kaç metreküp olarak hesaplanır?
 6. Bir öğrenci bir matematik sınavında 30 sorudan 24'ünü doğru yapmıştır. Yüzdesel olarak bu öğrencinin kaç puan aldığını bulunuz?
 7. Bir ağacın 5 dalı vardır ve her dalda 6 adet elma bulunmaktadır. Ağaçta toplam kaç adet elma bulunur?
 8. Bir sinema salonunda toplam 150 koltuk bulunmaktadır. Bu koltukların 3/5'i doludur. Salonun boş kalan koltuk sayısı kaçtır?
 9. Bir dükkanda 80 TL'ye 1 oyuncak alabiliyorsunuz. Kaç TL ile 5 oyuncak alabilirsiniz?
 10. Bir araba 100 km mesafeyi 5 saatte tamamlamaktadır. Arabanın saatteki ortalama hızı kaç km/saat olarak hesaplanır?

5 sınıf beceri temelli sorular ile öğrencinin daha hızlı gelişimine katkı sağlamak için 5. Sınıf online eğitim paketlerimizi inceleyebilirsiniz.