2024 AYT konuları nasıl olacak? Sorusunun cevabında henüz net bir şey söylemek erken olmasına rağmen bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bilindiği gibi 6 Şubat depremleri dolayısıyla 2024 YKS ve LGS için bir değişiklik yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre öğrencilerin yalnız ilk dönem konularından sorumlu tutulmasına karar verilmişti. 2024 AYT sınav sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için İlerlet Online Eğitim Platformu online eğitim paketleri ve rehberlik hizmetlerini inceleyebilirsiniz.

Sınava girecek herkes Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS’nin) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve ikinci oturumu olan AYT’de (Alan Yeterlilik Testi) ilk dönem konularını görecek, ikinci dönem konularından muaf olacaktı. Tabii ki bu, geçici bir karardır ve önümüzdeki yıl böyle bir şey yapılmayıp, eskisi gibi devam edilecektir. Dolayısıyla herkesin hem 1. Hem de 2. Dönem konularına çalışması gerekecek, öğrenciler müfredatın tamamıyla sorumlu kılınacaktır.

2024 AYT Nedir?

12. sınıf öğrencilerinin ve liseden mezun olmuş kişilerin üniversiteye giriş hakkı kazanabilmek için YKS’ye girmesi gerekir. YKS sınavı ise Temel Yeterlilik Testi-TYT (1. oturum) ve Alan Yeterlilik Testi-AYT (2. Oturum) olmak üzere iki bölümden oluşur.

AYT’ye girmek isteğe bağlı iken ilk oturum olan TYT’ye katılım sağlamak zorunludur. Yani bir kişi TYT’ye girmeden AYT oturumuna katılamaz.

AYT, Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bir bölümüdür. YKS, Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelere kabul için yapılan merkezi bir sınavdır. AYT (Alan Yeterlilik Testi), YKS'nin ikinci oturumudur.

AYT, fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dört bölümden oluşur. Bu bölümlerden her biri için ayrı bir süre belirlenmiştir ve her bölümde farklı soru türleri bulunur.

Fen Bilimleri: Fizik, kimya ve biyoloji konularından sorular içerir. Matematik: Matematiksel düşünme, problemleri çözme ve matematiksel ilişkileri anlama becerilerini ölçen sorular içerir. Sosyal Bilimler: Tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerle ilgili konulardan sorular içerir. Türk Dili ve Edebiyatı: Türk dili, edebiyatı ve dil bilgisi konularına yönelik sorular içerir.

AYT, öğrencilerin üniversiteye yerleşme puanlarını belirleyen önemli bir sınavdır. Her bölüm için farklı ağırlıkları olan soruların yer aldığı bu sınav, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih ettikleri alanları ölçmeyi amaçlar.

AYT 2024 Nasıl Olacak?

Müfredatta veya sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını söylemek şu an mümkün değil diyebiliriz. Bu konuda verilecek bilgiler yalnız bir öngörüden ibaret olup, kesinlik ifade etmeyecektir.

Lise müfredatı veya YKS sınavı ile ilgili bir farklılık söz konusu olması durumunda bu zaten çok önceden duyurulur. Zira öğrencilerin ona göre hazırlık yapması ve öğretmenlerin bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi gereklidir.

2024 AYT Konuları Nasıl Olacak?

Ders konuları, sınav şekli ve süresi değişmezse 2024 AYT de 2022 ve önceki yıllar gibi yapılacaktır. Buna göre sınav süresi 180 dakikadır. 2024 AYT soru dağılımı şöyle olur:

 1. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’den 40 Soru
 2. Sosyal Bilimler 2’den 40 soru,
 3. Matematik’ten 40 soru,
 4. Fen Bilimleri’nden 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru bulunmaktadır.
 5. Her öğrenci bu sınavda kendi seçtiği alana göre 2 test çözecektir. Örneğin; sayısalı tercih edenler Fen Bilimleri ve Matematik, sözel bölüm öğrencileri ise Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimleri-2 testlerinden sorumlu olacaktır. Eşit ağırlık öğrencilerine gelince; onlar hem Matematik testi çözecek, hem de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 sorularıyla mükellef olacaktır.
 6. Bu sınavda öğrencilerin karşısına 11. Ve 12. Sınıfların konuları çıkmaktadır.

2024 AYT Matematik Konuları Neler?

Hangi konudan kaç soru çıkacağı değişiklik göstermekle beraber genellikle 30-31 soru Matematik’ten, 9-10 soru da Geometri dersinden çıkar. Müfredat değişikliği olmazsa Matematik için AYT 2024 konuları şöyledir:

 1. Polinomlar ,
 2. Dereceden Denklemler,
 3. Karmaşık Sayılar,
 4. Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom,
 5. Logaritma,
 6. Fonksiyonlar,
 7. Parabol,
 8. Eşitsizlikler,
 9. Trigonometri,
 10. Diziler,
 11. Limit,
 12. Türev,
 13. İntegral.

Geometri 2024 AYT Konuları Nelerdir?

 1. Üçgenler,
 2. Çokgenler – Dörtgenler,
 3. Çember ve Daire,
 4. Katı Cisimler,
 5. Doğrunun Analitik İncelenmesi,
 6. Dönüşümler,
 7. Çemberin Analitik İncelenmesi.

Fen Bilimleri’nde 2024 AYT Soru Dağılımı Nasıl?

Burada karşımıza; Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri çıkmaktadır. Buna göre AYT 2024 konuları nasıl olacak? Sorusuna şöyle cevap verebiliriz:

Fizik:

 1. Vektörler,
 2. Bağıl Hareket,
 3. Newton’un Hareket Yasaları,
 4. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket,
 5. Atışlar,
 6. İş, Güç, Enerji,
 7. İtme ve Momentum,
 8. Kuvvet, Tork ve Denge,
 9. Kütle Merkezi,
 10. Basit Makineler,
 11. Elektriksel Alan ve Potansiyel,
 12. Paralel Levha ve Sığa,
 13. Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet,
 14. İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler,
 15. Çembersel Hareket,
 16. Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum,
 17. Kütle Çekim ve Kepler Yasaları,
 18. Basit Harmonik Hareket,
 19. Dalga Mekaniği,
 20. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite,
 21. Modern Fizik,
 22. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları.

Kimya:

 1. Modern Atom Teorisi,
 2. Gazlar,
 3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük,
 4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji,
 5. Kimyasal Tepkimelerde Hız,
 6. Kimyasal Tepkimelerde Denge,
 7. Kimya ve Elektrik,
 8. Karbon Kimyasına Giriş,
 9. Organik Kimya.

Biyoloji:

 1. Sinir Sistemi,
 2. Endokrin Sistem,
 3. Duyu Organları,
 4. Destek ve Hareket Sistemi,
 5. Sindirim Sistemi,
 6. Dolaşım Sistemi,
 7. Solunum Sistemi,
 8. Üriner Sistem,
 9. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim,
 10. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi,
 11. Genden Proteine,
 12. Canlılarda Enerji Dönüşümleri,
 13. Bitki Biyolojisi,
 14. Canlılar ve Çevre.

 Edebiyat 2024 AYT Konuları Hangileri?

 1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat,
 2. Metinlerin Sınıflandırılması,
 3. Şiir Bilgisi,
 4. Edebi Sanatlar,
 5. Türk Edebiyatı Dönemleri,
 6. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi,
 7. Halk Edebiyatı,
 8. Divan Edebiyatı,
 9. Tanzimat Edebiyatı,
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı,
 11. Fecr-i Ati Edebiyatı,
 12. Milli Edebiyat,
 13. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı,
 14. Edebiyat Akımları,
 15. Dünya Edebiyatı.

Coğrafya 2024 YKS AYT Konuları:

 1. Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi,
 2. Ekstrem Doğa Olayları ve Küresel İklim Değişimi,
 3. Nüfus Politikaları ve Türkiye Nüfusunun Geleceği,
 4. Yerleşmelerin Özellikleri,
 5. Ekonomik Faaliyetler, Doğal Kaynaklar ve Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi,
 6. Türkiye’de Ekonomi (Ekonomi Politikaları) ve Sektörel Dağılış,
 7. Türkiye’de Tarım, Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi,
 8. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 9. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri,
 10. Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri,
 11. Küresel Ticaret,
 12. Türkiye Turizmi,
 13. Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü,
 14. Küresel Ticaret ve Dünyada Turizm,
 15. Ülkelerin Sanayileşme Süreci,
 16. Tarım-Ekonomi İlişkisi,
 17. Uluslar arası Örgütler,
 18. Çevre Sorunları,
 19. Jeopolitik Konum,
 20. Ülkeler Arası Etkileşim,
 21. Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar.

 Tarih 2024 AYT Konu Dağılımı:

 1. Tarih ve Zaman,
 2. İnsanlığın İlk Dönemleri,
 3. Orta Çağda Dünya,
 4. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası,
 5. İslam Medeniyetinin Doğuşu,
 6. Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri,
 7. Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi,
 8. Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453),
 9. Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler,
 10. Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti,
 11. Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 12. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı,
 13. Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni,
 14. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
 15. Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914),
 16. Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri,
 17. Sermaye ve Emek,
 18. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat,
 19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya,
 20. Milli Mücadele,
 21. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı,
 22. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya,
 23. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya,
 24. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya,
 25. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye,
 26. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya,

2024 AYT konuları nasıl olacak? Öğrendiğinize göre, bu konulara şimdiden düzenli ve en verimli şekilde çalışmak için dijital eğitim platformu İlerlet’i tercih edebilirsiniz. Böylece 2024 YKS sınavına İlerlet ile planlı ve etkili biçimde hazırlanabilirsiniz.