TYT Kimya soru dağılımı nasıl olacak? YKS sınavına hazırlanan tüm öğrencilerin gündeminde yer bulan bu soruların yanıtı, iyi bir derece yapma arzusunda olan öğrenciler için merak konusu oluyor. Kimya; Fen Bilimleri alanını meydana getiren mühim derslerden biri olduğu ve her üniversite adayının TYT oturumuna katılması mecburi tutulduğu için, yukarıda sıraladığımız soruların cevabını bilmeye önem vermek gerekiyor. TYT konuları hakkında daha detyalı bilgi edinebilirsiniz. İlerlet Dijital Eğitim Platformu üzerinden sınava daha iyi hazırlanmanız için online eğitim paketlerimizi inceleyebilirsiniz.

TYT Kimya Soru Dağılımı

TYT Kimya soru dağılımı 2024 yılında nasıl olacak? TYT Kimya sınavı, Türkiye'de öğrencilerin üniversiteye giriş için girdiği önemli sınavlardan biridir. Kimya, fen bilimleri alanında yer aldığı için TYT sınavında önemli bir yer tutar. Bu nedenle TYT Kimya soru dağılımı, adayların sınavda karşılaşacakları konu başlıkları ve soru tipleri hakkında bilgi sahibi olmaları açısından oldukça önemlidir.

TYT Kimya sınavında adaylara genel olarak kimyanın temel kavramları, periyodik cetvel, kimyasal bağlar, asitler-bazlar, redoks tepkimeleri gibi konulardan sorular yöneltilmektedir. Bu konuların yanı sıra madde ve özellikleri, kimyasal hesaplamalar, gazlar, sıvılar, katılar gibi konular da sınavda yer almaktadır. Bu konu başlıklarının her biri, adayların kimya bilgilerini ölçmek amacıyla farklı soru tipleri ile sınanmaktadır.

TYT Kimya soru dağılımı incelendiğinde, genellikle konu başlıklarına göre soru dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Yani her bir konu başlığından eşit miktarda soru gelmemekle birlikte, genel olarak tüm konu başlıklarından soruların geldiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle adayların sınava hazırlanırken her bir konu başlığına eşit ölçüde önem vermeleri ve bu konuları detaylı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.

TYT Kimya sınavında adaylara çoktan seçmeli soruların yanı sıra, problem çözme becerisini ölçen sorular da yöneltilmektedir. Bu nedenle adayların sadece teorik bilgiye değil, aynı zamanda problem çözme becerisine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu beceriyi kazanabilmek için bol bol soru çözülmesi ve konuların uygulamalı olarak pekiştirilmesi oldukça önemlidir.

TYT Kimya sınavına hazırlanan adaylar için en etkili stratejilerden biri de konu tekrarı yapmaktır. Kimya dersi, pek çok kavramın birbiriyle bağlantılı olduğu bir ders olduğu için konular arasındaki bağlantıları kurabilmek adına konu tekrarının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle adayların sınava kadar olan süreçte düzenli aralıklarla konu tekrarı yapmaları ve konular arasındaki bağlantıları gözden geçirmeleri oldukça önemlidir.

Adayların TYT Kimya sınavına hazırlanırken dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta da zaman yönetimidir. Sınav süresi kısıtlı olduğu için adayların her bir soruya belirli bir süre ayırabilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle adayların deneme sınavları çözerek zamanlarını nasıl kullanacaklarını planlamaları ve sınav stratejileri geliştirmeleri oldukça faydalı olacaktır.

TYT Kimya sınavına hazırlanan adayların, kimyanın temel kavramlarına hakim olmaları ve bu kavramları uygulamalı olarak çözebilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle adayların düzenli bir çalışma programı oluşturarak konuları detaylı bir şekilde çalışmaları ve bol bol soru çözmeleri, başarıya ulaşmaları açısından oldukça önemlidir. Unutmamak gerekir ki, başarılı olmak için sadece çalışmak değil, aynı zamanda doğru stratejiler geliştirmek de oldukça önemlidir. Bu nedenle adayların sınav sürecini planlı bir şekilde yönetmeleri ve sınav stresine karşı kendilerini hazırlamaları oldukça önemlidir.

Güncel 2024 TYT Kimya Soru Dağılımı Nasıl Olacak?

Bu sorunun cevabı şimdilik belli olmayıp, sınavla ilgili detaylar 2024 yılının başından itibaren netleşmeye başlayacak. Fakat önceki senelere ait YKS çıkmış sorular ve bunların referans alınmasıyla hazırlanan YKS örnek sorular incelendiğinde, TYT Kimya soru dağılımı 2024 yılında şöyle olabilir diye genel bir tahminde bulunmak mümkün.

Buna göre; 2024 YKS sınavının ilk oturumunda, şu konulardan en az bir veya ikişer tane soru çıkabileceğini söyleyebiliriz:

 1. Kimyasal Hesaplamalar.
 2. Asitler, Bazlar ve Tuzlar.
 3. Kimya’’nın Temel Kanunları.
 4. Maddenin Halleri.
 5. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler.
 6. Periyodik Sistem.
 7. Atom ve Yapısı.

Özellikle; Periyodik Sistem ile Atom ve Yapısı, sınava hazırlanırken üzerinde daha çok durulması gereken konulardır. Çünkü geçmiş yılların TYT Kimya soru dağılımları göz önüne alındığında, bu konulardan daha çok soru çıktığını görmekteyiz.

Yıllara Göre TYT Kimya Soru Dağılımı Nasıl?

Sınava daha doğru bir çalışma sistemiyle hazırlanmak, hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak için, yıllara göre TYT Kimya soru dağılımı tablosu verilerini dikkate almalısınız. Bu sayede çalışma planınızı ÖSYM’nin yoğunlaştığı konuları daha fazla içerecek şekilde revize edebilirsiniz.

Buna göre, 2018-2023 arası TYT Kimya konulara göre soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

Konu Alanı

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kimya Bilimi

1

1

1

1

1

1

Atom ve Yapısı

2

2

2

2

2

2

Periyodik Sistem

2

2

2

2

2

2

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1

1

1

1

1

1

Maddenin Halleri

1

1

1

1

1

1

Kimya’’nın Temel Kanunları

1

1

1

1

1

1

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

1

1

1

1

1

1

Kimyasal Hesaplamalar

1

1

1

1

1

1

 

TYT’de Kimya’dan Kaç Soru Var? - TYT’de Kimya’dan Kaç Soru Çıkacak?

YKS’nin birinci oturumu olan TYT, 120 sorudan meydana gelir. Bunlardan 20’si Fen Bilimleri Testi’ne aittir. Bu testte 7 adet Kimya sorusu mevcuttur.

TYT Kimya Soruları Hangi Konulardan Çıkacak?

ÖSYM tarafından yayınlanmış kılavuzları takip etmek ve geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelemek, sınav formatını daha iyi anlamanızı sağlar ve hangi konular üzerinde yoğunlaşacağınız hakkında sağlıklı bir fikre varmanızı mümkün kılar.

Güncel TYT Kimya soru dağılımı tablosunu incelerken bu konularla ilgili en çok nerelere çalışmanız gerektiği de aklınıza takılmış olabilir. Şunlar, TYT’de en çok çıkan konulardır:

 • Periyodik Cetvel: Elementlerin periyodik tablodaki özellikleri ve sıralaması.
 • Atom ve Yapısı: nötronlar, protonlar, elektronlar (Atomun temel yapı taşları).
 • Kimyasal Hesaplamalar ve Tepkiler: mol kavramı, Denklem kurma, çözelti hazırlama.
 • Hidrokarbonlar: Alkenler, alkanlar, alkoller vb. organik bileşikler.
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler: Çözünürlük kuralları, kovalent ve iyonik bağlar.

TYT Kimya’ya Nasıl Çalışılır? - TYT Kimya Çalışma Taktikleri

Sözelci, sayısalcı veya eşit ağırlıkçı olduğu fark etmeden her öğrenci, tüm TYT konularından sorumlu tutulacaktır. Tabii ki Fen Bilimleri de buna dâhildir.

O nedenle Kimya dersine de öteki TYT konuları gibi önem vermek şarttır. Diğer taraftan; nasıl ki TYT Matematik konuları başarı sıralamasının yükselmesinde mühim bir yer tutuyor, aynı şeyi Fen Bilimleri alanına giren dersler için de söylemek mümkündür.

Bundan dolayı TYT Kimya’ya çalışma taktikleri hakkında bilgi edinmeniz, rakipleriniz arasından sıyrılmanız noktasında son derece etkili olacaktır.

Bu konuyla ilgili her şeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

2024 TYT Kimya soru dağılımı nasıl? Güncel TYT Kimya soru dağılımı yayınlandı mı? Yıllara göre TYT Kimya soru dağılımı nasıldı?

Bu gibi soru işaretlerini açıklığa kavuşturduk. Yine de aklınıza takılan konular varsa ve henüz İlerlet.com üyesi değilseniz hemen aramızda yerinizi alabilir, YKS koçluk ve TYT dershane hizmetlerimizden yararlanmaya başlayabilirsiniz.