2024 TYT konuları nasıl olacak? Diye merak ediyorsanız bu hususta henüz net bilgiler paylaşılmadığını bilmelisiniz. Sınav şekli, süresi ve müfredat içeriği ile ilgili köklü değişiklikler yapılması gündemde değil fakat bu, herhangi bir farklılık olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Bunun için konuşmak şu aşamada biraz zor fakat sınav sistemini modernize etmek için birtakım değişiklikler yapılabileceğini tahmin etmemiz mümkün.

 

2024 TYT Konuları Nasıl Olacak

2024 TYT Nedir?

Temel Yeterlilik Testi anlamına gelen TYT kısaltması, YKS sınavının ilk oturumunu ifade eder. TYT ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) olarak iki oturumdan meydana gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite hayali kuran öğrencilerin geçmesi gereken kritik bir basamaktır. İlerlet Online Eğitim Platformu olarak TYT online eğitim paketlerimiz ile sınava en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlıyoruz.

TYT kapsamında öğrencileri; Sosyal Bilimler, Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri testleri beklemektedir. Genellikle Haziran ayında yapılan bu sınav 120 sorudan oluşur ve sınav süresi ise 135 dakikadır. Genel sınava %40 etkide bulunan TYT, öğrencilere iki yıllık ön lisans programlarından birini tercih etme hakkı kazandırır. Eğer kişi 4 yıllık bir lisans programına başvurmak istiyorsa sınavın ikinci bölümü olan AYT oturumuna da katılmak durumundadır.

2024 TYT Nasıl Olacak?

Bilindiği gibi 2023 yılı YKS ve LGS sınavları için bir değişiklik yapıldı ve ikinci dönem konuları sınav içeriğinden çıkarıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorlu süreçte öğrencilerin işini bir nebze olsun kolaylaştırmak amacıyla için alınan bu karar doğrultusunda TYT, AYT, YDT (Yabancı Dil Testi) için öğrencilerin yalnız ilk dönem konularından sorumlu tutulması karara bağlandı.

Fakat bu uygulama bir defaya mahsus olup, 2024 YKS ve LGS önceki senelerde olduğu gibi yapılmaya devam edecektir. Yani öğrenciler gerek ilk dönem gerekse ikinci dönem konularından sorularla karşılaşacak, herhangi bir konudan muaf olmayacaktır.

2024 TYT’de Hangi Konular Çıkacak?

Bu sınavda karşımıza dokuzuncu ve onuncu sınıf konuları çıkar. TYT sınavındaki sorular daha ziyade okuduğunu anlama ve mantık yürütme becerilerini ölçmeye yöneliktir.

2024 TYT Sınavında Hangi Dersten Kaç Soru Var?

Önümüzdeki yıl herhangi bir değişiklik yapılmazsa 2024 TYT soru dağılımı şöyle olacak:

 1. 40 Temel Türkçe,
 2. 40 Temel Matematik,
 3. 7 Kimya,
 4. 7 Fizik,
 5. 6 Biyoloji,
 6. 5 Felsefe Grubu,
 7. 5 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi,
 8. 5 Coğrafya
 9. 5 Tarih

TYT EN Çok Çıkan Konular

TYT en çok çıkan konular hangileri? TYT biyoloji, fizik, coğrafya, tarih, geometri, kimya, felsefe, matematik en çok çıkan konuları sizler için hazırladık. TYT'de genel olarak Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri bulunur. En çok çıkan konular her sene değişebilir, ancak genellikle bu derslerin müfredatında yer alan temel konular öne çıkar.

 1. Türkçe: Dilbilgisi kuralları, sözcükte anlam, paragrafın anlamı, cümlede anlam, anlatım bozuklukları gibi temel dilbilgisi ve anlam bilgisi konuları sıkça çıkar.

 2. Sosyal Bilimler: Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden temel kavramlar, tarihsel süreçler, coğrafi bölgeler gibi genel bilgiler önemlidir.

 3. Temel Matematik: Temel matematik işlemleri, denklem çözme, üslü sayılar, kümeler, olasılık gibi matematik konuları TYT'de sıkça karşınıza çıkabilir.

 4. Fen Bilimleri: Fizik, kimya, biyoloji derslerinden temel kavramlar, basit deneylerin sonuçları, temel fen bilimleri bilgileri sınavda yer alabilir.

2024 TYT Konuları Nasıl Olacak?

Sınava çok iyi hazırlanmak için zorlandığınız ve kolay bulduğunuz konuları öncelik sırasına göre sıralamanız, kendinize özel bir çalışma programı oluşturmanız ve hangi kaynaklardan yararlanacağınızı bilmeniz gerekir. Bu ise öncelikle sınavda hangi dersin hangi konularından soru çıkacağını bilmekle mümkündür.

2024 TYT konuları güncel hâliyle aşağıda yer almakta olup çalışmanızı planlarken bunu göz önünde bulundurabilirsiniz:

Türkçe 2024 TYT Konuları Hangileri?

TYT Türkçe konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu sorular genellikle paragraf ağırlıklıdır. 2024 TYT Türkçe’de başarılı olmak için okuma ve anlama hızınızı geliştirmek adına bol bol kitap okumanız önerilir. Üstelik bu, diğer derslerdeki soru çözümünüze de olumlu yansıyacak ve sınavı bitirme sürenizi kısaltacaktır.

Türkçe için Güncel 2024 TYT konuları ise şu şekildedir:

 1. Sözcükte Anlam
 2. Cümlede Anlam
 3. Paragrafta Anlam
 4. Sözcükte Yapı
 5. Ses Bilgisi
 6. Yazım Kuralları
 7. Noktalama İşaretleri
 8. İsim - Zamir
 9. Sıfat - Zarf
 10. Edat, Bağlaç, Ünlem
 11. Fiil – Ek Fiil – Fiilimsi
 12. Cümle Ögeleri
 13. Fiil Çatısı
 14. Cümle Türleri
 15. Anlatım Bozuklukları

TYT Türkçe Soru Dağılımı

TYT Türkçe soruları, 40 soruluk TYT Türkçe testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 40 Türkçe sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Paragraf, Cümlede Anlam, Sözcükte Anlam ve Dil Bilgisi olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, paragraf yorumlama, cümle analizi, sözcük anlamı, dil bilgisi kuralları, yazım ve noktalama işaretleri gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Size özel eğitim paketlerimizi keşfetmek ister misiniz?

Matematik 2024 TYT Konuları Nasıl Olacak?

TYT matematik konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 28 ana başlıktan oluşmaktadır. Konuların hepsinden soru çıkmayacağını, bazen hiç soru gelmeyen konular olduğunu ve bu nedenle zorlandığınız konulara ağırlık vermeniz gerektiğini unutmayın. Matematik söz konusu olduğunda karşımıza çıkan 2024 TYT konu listesi şöyle:

 1. Temel Kavramlar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. EBOB - EKOK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlik
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran - Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Sayı Problemleri
 14. Kesir Problemleri
 15. Yaş Problemleri
 16. Hız Problemleri
 17. İşçi Problemleri
 18. Yüzde Problemleri
 19. Kâr – Zarar Problemleri
 20. Karışım Problemleri
 21. Rutin Olmayan Problemi
 22. Grafik Problemi
 23. Mantık
 24. Kümeler
 25. Fonksiyonlar
 26. Polinomlar
 27. Dereceden Denklemler
 28. Karmaşık Sayılar
 29. Permütasyon-Kombinasyon
 30. Binom – Olasılık
 31. Veri – İstatistik

Geometri 2024 TYT Konuları:

TYT Geometri konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 9 ana başlıktan oluşmaktadır. Geometride eskiden sorulan ‘Vektörler’ ve ‘Uzayda Doğru Düzlem’ konuları kaldırıldı. Yine; İçbükey Çokgenler, Çokgenlerde Alan ve Genel Dörtgenlerde Alan konuları da çıkarıldı.

Buna göre Geometri dersi için 2024 TYT konu dağılımı şöyle:

 1. Doğruda Açılar
 2. Üçgende Açılar
 3. İkizkenar Üçgen
 4. Eşkenar Üçgen
 5. Dik Üçgen ve Trigonometri
 6. Üçgende Yardımcı Elemanlar
 7. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 8. Üçgende Alan
 9. Açı – Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Deltoid
 14. Paralelkenar Dörtgen
 15. Eşkenar Dörtgen
 16. Dikdörtgen
 17. Prizma
 18. Piramit

TYT Geometri Soru Dağılımı

TYT Geometri soruları, 40 soruluk TYT Temel Matematik testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 12 geometri sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Üçgende Eşlik ve Benzerlik, Çemberler ve Daire, Üçgende Açıortay Bağıntıları ve Analitik Geometri olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu çıkmış soruları inceleyebilirsiniz.

Fizik TYT 2024 Konuları Nasıl Olacak?

TYT Fizik konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 9 ana başlıktan oluşmaktadır. Fen Bilimleri alanına giren Fizik, kaldırılan bir konu olmazsa 2024 itibariyle şu konuları içerecektir:

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Madde ve Özellikleri
 3. Kuvvet ve Hareket
 4. Enerji
 5. Isı ve Sıcaklık
 6. Elektrostatik
 7. Optik
 8. Elektrostatik
 9. Elektrik ve Manyetizma
 10. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 11. Dalgalar
 12. Optik

TYT Fizik Soru Dağılımı

TYT Fizik soruları, 20 soruluk TYT Fen Bilimleri testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 7 fizik sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Optik, Elektrik, Hareket ve Kuvvet, Basınç ve Isı, Sıcaklık ve Genleşme olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, formül uygulama, grafik ve tablo yorumlama, kavram bilgisi, tanım eşleştirme ve problem çözme gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Kimya 2024 TYT  Konuları

TYT Kimya konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 7 ana başlıktan oluşmaktadır.

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom Modelleri ve Yapısı
 3. Periyodik Sistem
 4. Maddenin Hâlleri
 5. Doğa ve Kimya
 6. Kimyanın Temel Kanunları
 7. Mol Kavramı
 8. Kimyasal Tepkime Denklemleri
 9. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 10. Karışımlar
 11. Karışımların Ayrılması
 12. Asitler, Bazlar, Tuzlar
 13. Kimya Her Yerde.

TYT Kimya Soru Dağılımı

TYT Kimya soruları, 20 soruluk TYT Fen Bilimleri testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 7 kimya sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Kimyasal Hesaplamalar, Asitler, Bazlar ve Tuzlar ve Karışımlar olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, formül uygulama, grafik ve tablo yorumlama, kavram bilgisi, tanım eşleştirme ve problem çözme gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Biyoloji 2024 TYT Konuları Neler?

TYT Biyoloji konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 10 ana başlıktan oluşmaktadır. Fen Bilimleri bölümünün 6 tane sorusu Biyolojiden gelmekte olup bunlar genellikle Canlılar ve Hücreler konusundandır. 2024 yılında öğrencilerin sorumlu olacağı Biyoloji konularına bakalım:

 1. Canlıların Ortak Özellikleri
 2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
 3. Hücre ve Organeller
 4. Hücre Zarından Madde Geçişi
 5. Canlıların Sınıflandırılması
 6. Hücre Bölünmeleri
 7. Üreme Çeşitleri
 8. Kalıtım
 9. Ekosistem Ekolojisi
 10. Güncel Çevre Sorunları

TYT Biyoloji Soru Dağılımı

TYT Biyoloji soruları, 20 soruluk TYT Fen Bilimleri testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 6 biyoloji sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Kalıtım, Hücre ve Yapısı, Canlıların Sınıflandırılması ve Ekoloji olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, grafik ve tablo yorumlama, kavram bilgisi, tanım eşleştirme ve problem çözme gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Tarih 2024 TYT Konuları Listesi:

TYT Tarih konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 7 ana başlıktan oluşmaktadır. Genel dağılıma baktığımız zaman soruların; İlk Türk Devletleri, Osmanlı Devleti ve Atatürk dönemi ağırlıklı olduğunu görebiliriz. Tarih’te sizi bekleyen konular ise şunlardır:

 1. Tarih Bilimi
 2. İlk Çağ Uygarlıklar
 3. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 4. İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri
 5. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 6. Orta Çağda Dünya
 7. Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 8. Beylikten Devlete Osmanlı
 9. Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 10. Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 11. Dünya Gücü Osmanlı
 12. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 13. Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

TYT Tarih Soru Dağılımı

TYT Tarih soruları, 20 soruluk TYT Sosyal Bilimler testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 5 tarih sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Atatürk ve İnkılapları, Türkiye Tarihi, Türk-İslam Devletleri ve İslam Tarihi olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, paragraf yorumlama, kavram bilgisi, tanım eşleştirme ve problem çözme gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Coğrafya TYT 2024 Konuları Neler?

TYT Coğrafya konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Sözel bilgiler ağırlıklı bir ders olan Coğrafya, genelde yorum yapma becerisini ölçümlemeye yönelik sorular barındırır. Sosyal Bilimler kapsamında Coğrafyadan 5 soru gelecek olup öğrencilerin sorumlu tutulacağı konular şöyledir:

 1. Doğa ve İnsan
 2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 3. Dünyanın Günlük ve Yıllık Hareketleri
 4. Coğrafi Konum
 5. Harita Bilgisi
 6. İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık)
 7. İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgarlar)
 8. İklim Bilgisi (Nemlilik ve Yağış)
 9. Büyük İklim Tipleri
 10. Türkiye’nin İklimi
 11. İç Kuvvetler
 12. Dış Kuvvetler
 13. Türkiye’nin Yer Şekilleri
 14. Yeryüzünde ve Türkiye’de Sular
 15. Doğal Afetler
 16. Çevre ve Toplum
 17. Dünyada Nüfus
 18. Türkiye’de Nüfus
 19. Dünyada Göç
 20. Türkiye’de Göç
 21. Dünyada ve Türkiye’de Yerleşmeler
 22. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
 23. Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar
 24. Bölgeler ve Ülkeler

TYT Coğrafya Soru Dağılımı

TYT Coğrafya soruları, 20 soruluk TYT Sosyal Bilimler testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 5 coğrafya sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri, Harita Bilgisi, Coğrafi Konum ve İklim Bilgisi olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, harita okuma, grafik ve tablo yorumlama, kavram bilgisi, tanım eşleştirme ve problem çözme gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Felsefe TYT 2024 Konuları Neler?

TYT Felsefe konuları, ÖSYM tarafından belirlenen 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Sosyal Bilimler kapsamında Felsefeden 5 soru gelecek olup öğrencilerin sorumlu tutulacağı konular şöyledir:

 1. Felsefeye Giriş,
 2. Bilgi Felsefesi,
 3. Varlık Felsefesi
 4. Ahlak Felsefesi,
 5. Sanat Felsefesi,
 6. Din Felsefesi,
 7. Siyaset Felsefesi,
 8. Bilim Felsefesi.

TYT Felsefe Soru Dağılımı

TYT Felsefe soruları, 20 soruluk TYT Sosyal Bilimler testinin içinde yer almaktadır. Bu testte, 5 felsefe sorusu sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde, en çok soru çıkan konuların Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi ve Ahlak Felsefesi olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken, ÖSYM’nin sorduğu soru tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle, paragraf yorumlama, kavram bilgisi, tanım eşleştirme ve problem çözme gibi becerileri geliştirmeniz önemlidir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi TYT 2024 Konuları Neler?

Sosyal Bilimler kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 5 soru gelecek olup öğrencilerin sorumlu tutulacağı konular şöyledir:

 1. Bilgi ve İnanç,
 2. Din ve İslam,
 3. İslam ve İbadet,
 4. Gençlik ve Değerler,
 5. Gönül Coğrafyamız,
 6. Allah, İnsan İlişkisi,
 7. Muhammed ve Gençlik,
 8. Din ve Hayat,
 9. Ahlaki Tutum ve Davranışlar,

TYT Konuları

TYT (Temel Yeterlilik Testi), Türkiye'de üniversiteye girişte kullanılan bir sınavdır. TYT'nin konuları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

 1. Türkçe:

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragraf Anlamı
  • Sözcük Bilgisi
  • Dil Bilgisi
 2. Matematik:

  • Sayılar
  • Basit İşlemler
  • Oran, Orantı ve Yüzde
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Fonksiyonlar
  • Problemler
  • Geometri
 3. Sosyal Bilimler:

  • Tarih
  • Coğrafya
  • Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
  • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 4. Fen Bilimleri:

  • Biyoloji
  • Fizik
  • Kimya

TYT, adayların temel yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir sınav olduğu için her konu grubundan sorular içermektedir. Bu konuların yanı sıra, genel kültür ve güncel olaylara dair bilgi de TYT'de sorulabilir. Öğrencilerin bu konulara çalışarak, sınavda daha iyi bir performans sergilemeleri önerilir.

Bu konular, 2024 TYT sınavının ana dayanak noktalarını oluşturmakta ve öğrencilere geniş bir perspektif sunmaktadır. İlerlet Online Eğitim Platformu olarak, her bir konuda detaylı ve etkili bir eğitim sunarak öğrencilerin sınav gününe en iyi şekilde hazırlanmalarına destek olmayı amaçlıyoruz.

2024 TYT konuları nasıl olacak?

Öğrendiğinize göre şimdi tüm bu konulara Türkiye’nin popüler online eğitim platformu İlerlet.com ile çalışma zamanı! Size ağır gelen konuları en kolay ve keyifli şekilde İlerlet bünyesindeki güncel kaynaklar ve profesyonel eğitimciler yardımıyla öğrenebilir, TYT ve AYT sınavlarına tam donanımlı olarak hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.