İşbirliği nasıl yazılır? Türkçeyi yazım dilinde doğru kullanmak ve imlâ kurallarına riayet etmek isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan birkaçını oluşturuyor. İlkokuldan itibaren yazım ve dil bilgisi alanlarında da sıkça karşımıza çıkan bu tip konular, herhangi bir metin kaleme alırken en çok karıştırılan sözcükleri hatasız şekilde yazabilmemiz için önem taşıyor. İlerlet Online Eğitim paketleri ile dil bilgisi konularını öğrenebilir sınava en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

Siz de; işbirliği mi yoksa iş birliği mi? diye merak ediyorsanız, aradığınız cevabı almak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

İşbirliği Nasıl Yazılır?

İşbirliği nasıl yazılır? İşbirliği kelimesi, Türkçede iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir tamlamadır. Tamlamalar, Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına göre ayrı yazılır. Bu nedenle, işbirliği kelimesinin doğru yazılışı iş birliği şeklindedir. İşbirliği şeklinde yazmak yanlıştır.

İş birliği, ortak bir amaç için birlikte çalışma, dayanışma veya iş yapma durumudur. İş birliği, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde gerçekleştirilebilir. İş birliği, farklı beceri, bilgi ve deneyimlere sahip kişi veya kurumların bir araya gelerek daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlar. İş birliği, aynı zamanda sosyal ilişkileri, güveni ve dayanışmayı güçlendirir. İş birliği kelimesi, genellikle ekonomi, siyaset, eğitim, kültür, spor, sağlık gibi alanlarda kullanılır. Örnek cümleler:

 • Ülkeler arasındaki iş birliği, küresel sorunlara çözüm bulmak için önemlidir.
 • Şirketler, yeni projeler geliştirmek için iş birliği yapmaya karar verdiler.
 • Öğrenciler, grup çalışmasında iş birliği yaparak daha başarılı oldular.

İşbirliği Nasıl Yazılır TDK?

Bu kelimenin doğru yazılışı iş birliği şeklinde olup, TDK Kılavuzu’na göre ‘işbirliği’ diye yazılması hatalıdır.

 • Doğru Kullanım: İş birliği.
 • Yanlış Kullanım: İşbirliği.

Siz de, Türkçeyi rastgele değil düzgün bir şekilde yazmaya önem veriyorsanız bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Hele; ödev yaparken, sınavlarda karşınıza bununla ilgili bir soru geldiğinde veya dilekçe gibi resmi bir metin veya tez gibi akademik bir çalışma hazırlarken, bu detayı göz önünde bulundurmanın çok önemli olduğunu unutmamalısınız.

İş Birliği Neden Ayrı Yazılır?

Çünkü iş birliği ifadesi birleşik isim değil, tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamaları meydana getiren bütün sözcüklerin ayrı yazılması gerekir. Bu nedenle iş birliği de bitişik değil, her zaman ayrı yazılmalıdır.

İş Birliği Ne Demek?

Sözlük anlamı olarak iş birliği; menfaatleri (çıkarları) veya gayeleri (amaçları) aynı olan kişilerin oluşturduğu çalışma ortaklığıdır. Bu doğrultuda 'iş birliği' ifadesinin eş anlamlısı, 'Teşrik-i mesai' kavramıdır. Ayrıca iş birliğinin bir başka mânâsı da sözlükte, 'bir işin çeşitli işçiler tarafından yapılması' olarak verilmiştir.

Bunun yanı sıra; ‘iş birliği nedir?’ sorusu, Vikipedi Ansiklopedisi’nde ise şöyle cevap bulur:

‘’İş birliği; bir görevi tamamlamak ya da bir hedefe ulaşmak için beraber çalışan iki veya daha fazla kuruluş yahut kişinin ortaklık sürecidir. Buna ayrıca, ‘emektaşlık’ denir.

Buna göre iş birliği liderlik gerektirmekte olup; bu amaç doğrultusunda çalışan ekipler, bir yandan sınırlı kaynaklar için rekabet eder, diğer taaraftan -kollektif çalışmanın meyvesi olarak- daha büyük kaynaklara erişme imkânı bulur. Takım veya şirket içi performansı olumlu yönde etkileyen iş birliği; zamanı, bilgiyi ve diğer olanakları, herkesin yararına paylaşmayı mümkün kılar. Üretkenliği artırır, yapılan işin daha verimli olmasına ve daha olumlu, kayda değer, güçlü sonuçlar meydana getirmesine imkân tanır.''

Cümle İçinde Örnek Kullanımıyla İş Birliği Doğru Yazılışı:

Yukarıda; iş birliği nasıl yazılır?? Sorusunu cevapladıktan sonra, bunu cümle içinde kullanımı ile örneklendirmek istedik:

 1. Eğer onunla iş birliği yapmazsak bu projenin üstesinden gelemeyiz.
 2. İş birliği; karşılıklı iletişim, güven, koordinasyon ile gerçekleşir. Bu durum, sosyal bir varlık olan insanlar için pek çok alanda önemli bir gerekliliktir. Daha kısa sürede etkili çözümlere ulaşmak, hedefleri başarmak, rakiplerle baş etmek, toplum refahını ve yaşam kalitesini artırmak, inovasyon ve yeniliklere imza atmak, iş birliğiyle mümkündür.
 3. Yöneticilerimiz takım ruhuna ve iş birliğine çok önem veriyor.
 4. Öğretmen, iş birliği yapmaları için öğrencileri gruplara ayırdı.
 5. Herkesin yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğine daima açık olması gerek.

Ayrı Yazılan Diğer Tamlamalar Nelerdir?

Tıpkı iş birliği gibi, ayrı yazılması gereken pek çok tamlama örneği verebiliriz. Onlardan bazıları şu şekildedir:

 1. Yer çekimi,
 2. İş bölümü,
 3. Güç birliği,
 4. Din birliği,
 5. Dil birliği,
 6. Fikir birliği,
 7. El birliği,
 8. Baş dönmesi,
 9. Çözüm yolu,
 10. Baş belası,
 11. Çıkış yolu,
 12. Ses uyumu.

İş birliği nasıl yazılır? Ayrı mı olmalı bitişik mi? Artık biliyorsunuz. Buna benzer şekilde; yazılışında sıklıkla hata yapılan sözcüklerin listesini, yazımı karıştırılan sözcükler başlıklı içeriğimizde bulabilirsiniz.