AYT Tarih 1, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde yer alan 40 soruluk Sosyal Bilimler-1 testinin 10 soruluk bölümüdür. Her aday için 10 sorudan oluşan bu bölüm, tarih bilgisini sınamanın yanı sıra analiz ve yorumlama becerilerini de değerlendirmeyi amaçlar.

İlerlet Online Eğitim Platformu olarak AYT tarih 1 soru dağılımı ve konuları için online eğitim paketlerimizi satın alarak sınava en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

AYT Tarih 1 Soru Dağılımı

AYT Tarih 1 sınavı, adayların tarih alanındaki bilgi ve analitik düşünme becerilerini ölçen önemli bir sınavdır. Bu sınavda adaylara Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan dönemi kapsayan tarih bilgisi soruları sorulmaktadır. Adayların bu döneme ait olayları, kişileri ve akımları detaylı bir şekilde bilmesi gerekmektedir.

AYT Tarih 1 sınavında genellikle dört ana konu başlığı altında sorular yer almaktadır. Bu konu başlıkları; "Tarih Bilinci ve Methot", "Uygarlık Tarihi", "Osmanlı Devleti" ve "Türkiye Cumhuriyeti"dir. Her bir konu başlığı altında farklı dönemlere ait sorular bulunmaktadır.

"Tarih Bilinci ve Methot" konu başlığı altında, tarih bilimine dair temel kavramlar, tarih biliminin yöntemleri, tarih yazıcılığı gibi konulara yönelik sorular yer almaktadır. Adayların tarih bilimine dair temel kavramları ve tarih yazıcılığını anlamaları, tarihi kaynakları yorumlayabilmeleri beklenmektedir.

"Uygarlık Tarihi" konu başlığı altında, eski çağ uygarlıkları, Orta Çağ uygarlıkları ve yeni çağ uygarlıkları gibi farklı dönemlere ait sorular bulunmaktadır. Bu sorular genellikle o dönemlere ait siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri kapsamaktadır.

"Osmanlı Devleti" konu başlığı altında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, yükselişi ve gerileme dönemleri, Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri yapısı, Osmanlı toplum yapısı gibi konulara yönelik sorular bulunmaktadır. Adayların Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren gelişim sürecini detaylı bir şekilde bilmesi beklenmektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti" konu başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, inkılaplar dönemi, Türkiye'nin çok partili hayata geçişi gibi konulara yönelik sorular yer almaktadır. Bu sorular genellikle Türkiye'nin yakın tarihine ait siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kapsamaktadır.

AYT Tarih 1 sınavında adaylara toplamda 40 soru sorulmaktadır. Bu soruların dağılımı ise genellikle yukarıda belirtilen konu başlıkları doğrultusunda yapılmaktadır. Adayların her bir konu başlığına eşit derecede hakim olmaları ve detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Sınavda yer alan sorular genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Adaylara verilen seçenekler arasından doğru cevabı bulmaları beklenmektedir. Bu nedenle adayların sınav öncesi bolca deneme sınavı çözmeleri ve farklı kaynaklardan konu tekrarı yapmaları önemlidir.

AYT Tarih 1 sınavına hazırlanan adaylar, konu anlatımlı kitaplar, test kitapları, online platformlar ve video içerikleri gibi farklı kaynaklardan faydalanarak kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca sınav öncesinde düzenli bir çalışma programı oluşturarak her bir konu başlığını detaylı bir şekilde çalışmaları ve konular arasında bağlantı kurmaları da önemlidir.

AYT Tarih 1 sınavı adayları için tarih bilinci, methot, uygarlık tarihi, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti konularına hakim olmak oldukça önemlidir. Bu konulara yönelik detaylı bir çalışma ve düzenli bir tekrar programı ile adaylar sınavda başarılı olabilirler. Her adayın kendi çalışma temposuna ve ihtiyacına göre bir çalışma programı oluşturması ve disiplinli bir şekilde bu programa uyması sınavda başarılı olmalarını sağlayacaktır.

AYT Tarih 1 Konu Dağılımı

AYT Tarih 1'de her konu eşit oranda işlenmese de, genel bir dağılım mevcuttur. Aşağıda, 2023 yılı sınavına göre her konunun ortalama soru sayısını ve önemini görebilirsiniz:

Konu     Ortalama Soru Sayısı      Önem Derecesi

İlk Çağ Tarihi                           1              Orta

Orta Çağ Tarihi                       1              Orta

Yakın Çağ Tarihi                     2              Yüksek

Modern Çağ Tarihi                  3             Yüksek

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi     3             Yüksek

1. Osmanlı Devleti ve Tanzimat Dönemi

 • Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, genişlemesi ve yükselişi.
 • Tanzimat Fermanı ve Tanzimat Dönemi reformları.
 • Islahat Fermanı ve II. Mahmut dönemi reformları.

2. Osmanlı Devleti'nde Toplumsal Yapı ve Kültürel Değişim

 • Osmanlı toplumunda sınıfların yapısı ve değişimi.
 • Osmanlı kültüründe gelişmeler ve etkileşimler.

3. Osmanlı Devleti'nde Ekonomi

 • Osmanlı ekonomisinin yapısı ve gelişimi.
 • Ticaret yolları, ticaret merkezleri ve ekonomik faaliyetler.

4. Osmanlı Devleti'nde Siyasi Yapı ve Dış Politika

 • Osmanlı Devleti'nin siyasi yapısı ve yönetim biçimleri.
 • Osmanlı Devleti'nin dış politikası ve ilişkileri.

AYT Tarih 1 Sınavında Soru Dağılımı

 • Osmanlı Devleti ve Tanzimat Dönemi: %20-25 arası
 • Osmanlı Devleti ve Meşrutiyet Dönemi: %20-25 arası
 • Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı: %15-20 arası
 • Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi: %20-25 arası
 • Türk İnkılap Tarihi: %10-15 arası

İlerlet.com, bu konulara odaklanarak öğrencilere konu anlatımları, soru bankaları, deneme sınavları ve interaktif materyaller sunarak sınavlara daha etkili bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak için görseller, videolar ve interaktif etkinlikler de içeren zengin içerikler sunar.

Öğrenciler, İlerlet.com üzerinden AYT Tarih 1 konularını detaylı bir şekilde çalışarak sınava daha iyi hazırlanabilir ve başarıya ulaşabilirler.

AYT Tarih 1 Soru Tipleri

AYT Tarih 1'de yer alan sorular, bilgi temelli, analiz ve yorumlama temelli olarak ikiye ayrılabilir. Bilgi temelli sorular, tarihsel olayları ve kavramları doğrudan sorarken, analiz ve yorumlama temelli sorular, adayların tarihsel metinleri yorumlama ve analiz etme becerilerini test eder.

AYT Tarih 1 Tavsiyeler

Konu tekrarı: Sınava hazırlık aşamasında, tüm konuları detaylı bir şekilde tekrarlamak ve kavramları netleştirmek önemlidir.

Tarihsel metinler: Tarihsel metinleri okumak ve analiz etmek, hem bilgi birikiminizi hem de metin yorumlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Soru çözme: Geçmiş yıllara ait AYT Tarih 1 sorularını çözmek, hem sınav formatına alışmanızı hem de soru tiplerini tanımanızı sağlar.

Zaman tutturmak: Sınavda zaman yönetimi oldukça önemlidir. Her soruya eşit süre ayırmaya ve zorlandığınız sorularda fazla takılmamaya özen gösterin.

Güncel bilgiler: Sınavda güncel olaylara ve tarihsel gelişmelere dair sorular da yer alabilir. Bu nedenle, güncel haberleri takip etmeniz de faydalı olacaktır.

AYT Tarih 1 Ek Kaynaklar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi müfredatı ve ders kitapları

ÖSYM'nin geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarları

Tarih atlasları ve ansiklopedileri

Tarihsel belgeseller ve kitaplar

AYT Tarih 1'de başarılı olmak için sistematik bir çalışma ve düzenli tekrar şarttır. Konu tekrarı, metin analizi, soru çözme ve zaman yönetimi gibi unsurlara dikkat ederek sınavda yüksek puanlar elde edebilirsiniz.

İlerlet.com, AYT Tarih 1 dersi için bu konu başlıklarına odaklanarak öğrencilere konuları derinlemesine anlamalarını sağlayacak içerikler sunabilir. Soru dağılımı genellikle bu konuların ağırlıklı olarak ele alındığı deneme sınavları ve testler ile öğrencilerin konuları pekiştirmelerine yardımcı olabilir.