Yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru yazılışları nelerdir? Merak ediyorsanız, eğitim ve günlük hayatınızda çok işinize yarayacak detaylı bir listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kelimelerin yanlış yazılma sebepleri genellikle; acelecilik, dikkatsizlik ve bilgisizliktir. İnsanlar az kullandığı veya anlamını bilmediği ifadelerin yazımında hata yapabilir. Bu içerik, sözlü ve yazılı anlatımda sıkça yapılan bazı yanlışlara dikkat çekmek için oluşturulmuştur. İlerlet Online Eğitim Platformu üzerinden yazımı karıştırılan sözcükler için rehberlik ve danışmanlık alabilirsiniz. TDK yazımı karıştırılan sözcükler nelerdir gelin birlikte bakalım.

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru kullanımları: Türkçe dilinin zengin yapısı içerisinde yer alan yazım kuralları, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir. Yazım kurallarına uygun olarak kullanılmayan sözcükler, dilin akıcılığını ve anlam bütünlüğünü bozabilmektedir. Bu nedenle yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak, dilin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir.

TDK'nın belirlediği kurallara göre yazımı karıştırılan sözcükler, genellikle benzer seslere sahip olmaları nedeniyle karıştırılabilmektedir. Bu durum, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yazımı karıştırılan sözcükler genellikle kelime grupları, eylemler, sıfatlar ve zarflar gibi farklı dil yapıları içerisinde yer almaktadır.

TDK'ya göre yazımı karıştırılan sözcükleri 2 ana grupta inceleyebiliriz. Birinci grup, anlam bakımından birbirine benzeyen fakat yazımı farklı olan sözcüklerdir. İkinci grup ise anlam bakımından farklı olan fakat yazımı birbirine benzeyen sözcüklerdir. Bu iki grup içerisinde yer alan sözcüklerin doğru kullanımı, dilin anlaşılır ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir.

Yazımı karıştırılan sözcükler arasında en sık karşılaşılanlar arasında "de" ile "da", "ki" ile "ki̇" gibi bağlaçlar, "mi" ile "mı" gibi ünlü türleri, "gibi" ile "ki̇bi" gibi zarflar bulunmaktadır. Bu tür sözcüklerin doğru kullanımı için TDK'nın belirlediği kurallara uygun olarak hareket etmek, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir.

Yazımı karıştırılan birleşik sözcükler ise genellikle kelime grupları içerisinde yer almakta ve anlam bütünlüğünü koruyabilmek adına doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Örneğin "zaten" ile "zati" gibi birleşik sözcükler, anlam bakımından farklı olmalarına rağmen yazım bakımından benzerlik göstermektedir. Bu tür sözcüklerin doğru kullanımı konusunda dikkatli olmak, dilin akıcılığını ve anlam bütünlüğünü koruyabilmek adına oldukça önemlidir.

Yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise cümle içerisindeki anlam bütünlüğünü korumaktır. Özellikle eylemler, sıfatlar ve zarflar gibi farklı dil yapıları içerisinde yer alan sözcüklerin doğru bir şekilde kullanılması, cümlenin anlam bütünlüğünü koruyabilmek adına oldukça önemlidir.

Türkçe dilinin zengin yapısı içerisinde yer alan yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak, dilin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle TDK'nın belirlediği kurallara uygun olarak yazımı karıştırılan sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak, dilin akıcılığını ve anlam bütünlüğünü koruyabilmek adına oldukça önemlidir.

Yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru kullanımı konusunda dikkatli olmak, dilin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir. TDK'nın belirlediği kurallara uygun olarak yazımı karıştırılan sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak, dilin akıcılığını ve anlam bütünlüğünü koruyabilmek adına oldukça önemlidir. Bu nedenle dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi adına yazım kurallarına dikkat etmek, dilin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir.

TDK Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Aşağıda bazı kelimelerin önce yanlış yazılışını, sonra ise doğru yazımını paylaştık. Yalnız bunları alfabetik olarak sıralamadık. İşte, yanlış yazılan sözcükler listesi:

 1. Acenta / acente,
 2. Acaip / acayip,
 3. Ablem / amblem,
 4. Adele / adale,
 5. Acitasyon / ajitasyon,
 6. Ahçı/ aşçı,
 7. Afilli/ afili,
 8. Afaroz / aforoz,
 9. Azerbeycan / Azerbaycan,
 10. Avut / aut,
 11. Ateşe / ataşe (elçilik uzmanı),
 12. Atelye/ atölye,
 13. Ataç / ataş,
 14. Aşofman – eşortman- / eşofman,
 15. Aşentiyon – aşantiyon / eşantiyon,
 16. Asvalt / asfalt,
 17. Assubay / astsubay,
 18. Askari / asgari.

Yazımı Karıştırılan Kelimeler Nelerdir Başka?

Bunlara ek olarak, şunlar da yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasındadır:

 1. Alarım/ alarm,
 2. Akapunktur/ akupunktur (iğne batırılarak yapılan tedavi),
 3. Ahpap/ ahbap,
 4. Aporlor – hoporlör / hoparlör,
 5. Antreman/ antrenman,
 6. Anotomi / anatomi,
 7. Amartisör/ amortisör,
 8. Alobora / alabora,
 9. Allerji / alerji,
 10. Aliminyum – alimünyum/ alüminyum,
 11. Anfi / amfi,
 12. Antiparantez / antrparantez,
 13. Aparatif – aperatif / aperitif,
 14. Aptes/ abdest,
 15. Arozöz/ arazöz,
 16. Arabeks / arabesk,
 17. Artiz – artis / artist.

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler Hangileri?

Bir harfin bile çok şeyi değiştirdiği, manayı tamamen farklılaştırarak başka mesajlar verdiği muhakkaktır. Bu nedenle sözcüklerin doğrusunu kullanmaya dikkat etmek önemlidir. Hele bu, öğrenciler için ödev ve sınavlarda daha büyük önem taşır.

Tabii ki yukarıdakilerin dışında yazılışı karıştırılan sözcükler çoktur. Onlardan bazıları şu şekildedir:

 1. Bilimum / bilumum,
 2. Bilader / birader,
 3. Barsak/ bağırsak,
 4. Boy pos / boy bos,
 5. Canbaz/ cambaz,
 6. Ceryan / cereyan,
 7. Celatin / jelatin,
 8. Cimnastik / jimnastik,
 9. Dersane / dershane,
 10. Direk / direkt,
 11. Dinazor / dinozor,
 12. Espiri / espri,
 13. Entrasan / enteresan,
 14. Ensitü / enstitü,
 15. Hakkaten / hakikaten,
 16. Harfiyat/ hafriyat,
 17. döküman / doküman,
 18. Entellektüel / entelektüel,
 19. Erezyon / erozyon,
 20. Eşgal-eşkal / eşkâl.
 21.  

En Fazla Yazımı Karıştırılan Sözcükler Listesi:

Tüm bunların yanı sıra, en çok yanlış yazılan kelimelerve onların doğruları şöyledir:

 1. Arkaplan – arka plan,
 2. Yalnış– yanlış,
 3. Mahsül – mahsul,
 4. Haftasonu – hafta sonu,
 5. Herkez – herkes,
 6. Kamu oyu – kamuoyu,
 7. Gökbilim – gök bilim,
 8. An be an – anbean,
 9. Propoganda – propaganda,
 10. Zaafiyet – zafiyet,
 11. Farketmek – fark etmek,
 12. Aç gözlü – açgözlü,
 13. İşbirliği – iş birliği,
 14. Gardolap – gardırop,
 15. Küpür – kupür,
 16. Deyinmek – değinmek,
 17. Usül – usul,
 18. Önizleme – ön izleme,
 19. Kanpanya – kampanya,
 20. Hanım efendi – hanımefendi,
 21. Yer yüzü – yeryüzü,
 22. İtibariyle – itibarıyla,
 23. Devredışı – devre dışı,
 24. Rasgele -  rastgele,
 25. Altyazı – alt yazı,
 26. Köpekbalığı – köpek balığı,
 27. Örtpas – örtbas,
 28. Süre gelen – süregelen.

Eğer siz yazımı karıştırılan sözcükler yüzünden düşük not almak istemiyorsanız dil bilgisi alanındaki materyallerimizden yararlanabilir, sunduğumuz kaynaklarla bu konulardaki başarınızı artırabilirsiniz.

Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler

Bazı yazımı karıştırılan birleşik sözcükler şunlardır:

 1. Kitaplık / KitaplıK: "Kitaplık" doğru olan haliyken, bazen "kitaplık" olarak yanlış yazılabilir.

 2. Otobüs / Otobüş: "Otobüs" kelimesi yanlışlıkla "otobüş" olarak yazılabilir.

 3. Sınıf / Sınıv: "Sınıf" kelimesi bazen "sınıv" şeklinde yanlış yazılabilir.

 4. Yanlış / Yanlışh: "Yanlış" kelimesi hatalı bir şekilde "yanlışh" olarak yazılabilir.

 5. Tren / Treğ: "Tren" kelimesi bazen "treğ" şeklinde yanlış yazılabilir.

 6. Araba / Arap: "Araba" kelimesi bazen "arap" şeklinde yanlış yazılabilir.

 7. Havlu / Havl: "Havlu" kelimesi bazen "havl" olarak yanlış yazılabilir.

 8. Görüşme / Görüşmeş: "Görüşme" kelimesi bazen "görüşmeş" şeklinde yanlış yazılabilir.

 9. Kahve / Kave: "Kahve" kelimesi bazen "kave" şeklinde yanlış yazılabilir.

 10. Yemek / Yeme: "Yemek" kelimesi bazen "yeme" olarak yanlış yazılabilir.

Bu örnekler, bazı yaygın karıştırılan birleşik sözcükleri göstermektedir. Ancak, dilde hatalı yazımlar ve yanlış kullanımlar çok çeşitli olabilir, bu yüzden tam bir liste sunmak zordur. Yazımı karıştırılan sözcükler pdf olarak da indirip kullanabilirsiniz.

Türkçede Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Türkçe dilinde bazı sözcüklerin yazımı karıştırılabilmektedir. İşte bazı örnekler:

 1. Mı/mi: "Mı" soru eki olarak kullanılırken, "mi" ise şart eki olarak kullanılır. Örneğin: "Ne yapıyorsunuz?" veya "Geliyor musunuz?"

 2. İyi/mi: "İyi" kelimesi doğru yazımıdır, ancak bazen "mi" ile karıştırılabilmektedir. Örneğin: "Nasılsın?" veya "İyi misin?"

 3. Senin/senim: "Senin" zamir olarak kullanılırken, "senim" ise yanlış bir şekilde yazılmaktadır. Örneğin: "Bu senin defterin."

 4. Herhalde/herşey: "Herhalde" doğru yazımıdır ve "muhtemelen" anlamına gelir. "Herşey" ise "her şey" olarak doğru şekilde yazılır ve "tüm şeyler" anlamına gelir.

 5. Geliyor/geliyorum: "Geliyor" fiilinin üçüncü şahıs çekimi iken, "geliyorum" birinci şahıs çekimidir. Örneğin: "O, yarın geliyor." veya "Ben, yarın geliyorum."

 6. Ayrı/ayrıca: "Ayrı" ayrılık anlamında kullanılırken, "ayrıca" ise ek olarak anlamına gelir. Örneğin: "Onlar ayrı odalarda kalıyorlar." veya "Benimle gelmek istersen, ayrıca seni alabilirim."

 7. Yine/yani: "Yine" tekrar anlamında kullanılırken, "yani" ise açıklama yapmak için kullanılır. Örneğin: "Bugün yine sinemaya gidelim." veya "Ben, yani Ali, geleceğim."

 8. Söyledim/söyledin: "Söyledim" fiilinin birinci tekil şahıs çekimi iken, "söyledin" ikinci tekil şahıs çekimidir. Örneğin: "Ben, sana bu konuyu daha önce söyledim." veya "Sen, bana bunu daha önce söyledin."

Bu örnekler, Türkçe dilinde bazı yaygın olarak karıştırılan sözcükleri göstermektedir. Ancak, dildeki hatalı yazımlar ve yanlış kullanımlar oldukça çeşitli olabilir, bu yüzden tam bir liste sunmak mümkün değildir.

Yazımı Karıştırılan Sözcükler İlkokul

İlkokul seviyesinde yazımı karıştırılan bazı sözcükler:

 1. Evet / Hayır: "Evet" kelimesi doğru yazılırken, "Hayır" kelimesi bazen "Hayir" veya "Hayırh" gibi yanlış yazılabilir.

 2. Kitap / Kıtap: "Kitap" kelimesi doğru yazılırken, bazen "Kıtap" olarak yanlış yazılabilir.

 3. Okul / Ockul: "Okul" kelimesi bazen "Ockul" şeklinde yanlış yazılabilir.

 4. Öğretmen / Öğretman: "Öğretmen" kelimesi doğru yazılırken, bazen "Öğretman" olarak yanlış yazılabilir.

 5. Öğrenci / Öğrenci: "Öğrenci" kelimesi doğru yazılırken, bazen "Öğrenci" şeklinde yanlış yazılabilir.

 6. Defter / Deftir: "Defter" kelimesi doğru yazılırken, bazen "Deftir" olarak yanlış yazılabilir.

 7. Kalem / Kallem: "Kalem" kelimesi bazen "Kallem" şeklinde yanlış yazılabilir.

 8. Sınıf / Şınıf: "Sınıf" kelimesi bazen "Şınıf" olarak yanlış yazılabilir.

 9. Ödev / Ödeyv: "Ödev" kelimesi bazen "Ödeyv" olarak yanlış yazılabilir.

 10. Arkadaş / Arkadaş: "Arkadaş" kelimesi doğru yazılırken, bazen "Arkadaş" şeklinde yanlış yazılabilir.

Bu örnekler, ilkokul seviyesinde yaygın olarak karıştırılan bazı sözcükleri göstermektedir. Bu dönemde çocuklar dilin kurallarını ve yazımını öğrenirken bazı hatalar yapabilirler. Öğretmenler ve ebeveynler, çocukların doğru yazım alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

ÖSYM Yazımı Karıştırılan Sözcükler Nelerdir?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlarda yazımı karıştırılan bazı sözcükler şunlar olabilir:

 1. Çünkü / Çünki: "Çünkü" kelimesi doğru yazımıdır ve "çünkü" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "çünki" olarak yazılabilmektedir.

 2. Başarı / Başıarı: "Başarı" kelimesi doğru yazımıdır ve "başarı" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "başıarı" olarak yazılabilmektedir.

 3. Sonuç / Sonuçsuz: "Sonuç" kelimesi doğru yazımıdır ve "sonuç" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "sonuçsuz" olarak yazılabilmektedir.

 4. Deneme / Denemee: "Deneme" kelimesi doğru yazımıdır ve "deneme" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "denemee" olarak yazılabilmektedir.

 5. Ayrıntı / Ayrintı: "Ayrıntı" kelimesi doğru yazımıdır ve "ayrıntı" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "ayrintı" olarak yazılabilmektedir.

 6. Kısmet / Kismet: "Kısmet" kelimesi doğru yazımıdır ve "kısmet" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "kismet" olarak yazılabilmektedir.

 7. Mevcut / Mecvut: "Mevcut" kelimesi doğru yazımıdır ve "mevcut" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "mecvut" olarak yazılabilmektedir.

 8. Mümkün / Münkün: "Mümkün" kelimesi doğru yazımıdır ve "mümkün" olarak kullanılırken, bazen yanlış bir şekilde "münkün" olarak yazılabilmektedir.

Bu örnekler, ÖSYM sınavlarında bazen karıştırılan sözcükleri göstermektedir. ÖSYM sınavlarına hazırlanan adaylar, dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat ederek doğru yazım alışkanlıklarını geliştirmelidirler. ÖSYM sınav sistemi, YKS, TYT, AYT sınavlarında yazımı karıştırılan sözcükler yukarıdakilerle benzerlik göstermektedir.