10.Sınıf Tarih Konuları blog yazımızda İlerlet.com olarak ,Tarihe nasıl çalışmamız gerektiğini ve önerileri sizler için derledik. 10.Sınıf Tarih konuları, öğrencilerin geçmişlerini daha iyi anlamalarını ve bugünü daha iyi farkedip kavramalarını sağlar. Tarihi öğrenen bireyler geçmiş zamanlarda neler yaşandığını, günümüzdeki etkilerini, neden ve sonuçları arasında bağlantı kurarak öğrenirler.

Tarih dersi öğrencilere bireysel ve kültürel kimliklerini tanımalarında yardımcı olur. Böylelikle öğrenciler, eleştirel düşünme, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşma becerisini kazanırlar.

İlerlet.com olarak bu blog yazımızda 10.sınıf Tarih konularını, nasıl çalışmamız gerektiği ve önerileri sizler için derledik. 10.Sınıf Tarih, lisede tarih dersine iyi bir temelin önemli parçalarından biridir.

10.Sınıf Tarih Konuları 

1.Ünite

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler
 • Anadolu’ya Türk Göçleri
 • Anadolu’nun Türkleşme Süreci
 • Anadolu’da Devletleşme Süreci
 • Haçlı Seferleri ve Sonuçları
 • Anadolu’da Moğol Tehlikesi

2.Ünite

 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Aşiretten Beyliğe
 • Beylikten Devlete
 • Rumeli’de Genişleme
 • Anadolu’da Türk Siyasi Birliği
 • Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

3.Ünite

 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci
 • Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler
 • Yeniçeri Ocağının Kurulması

4.Ünite

 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Anadolu’nun İslamlaşması
 • Osmanlı Devlet İdaresi
 • Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür
 • Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri

5.Ünite

 • Dünya Gücü Osmanlı
 • 1453-1520 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
 • İstanbul’un Fethi ve Sonuçları
 • İslam Dünyası Liderliğine
 • 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
 • Kanuni Dönemi
 • Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi

6.Ünite

 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun
 • Osmanlı Devlet Anlayışı

7.Ünite

 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Osmanlı Millet Sistemi
 • Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam
 • Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim
 • Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı
 • Osmanlı Vakıf Sistemi

10.Sınıf Tarih Konularına Nasıl Çalışılır?

10.sınıf Tarih konularına daha verimli bir şekilde çalışmak için aşağıdaki maddeleri uygulayabilirsiniz. Bu maddeleri uygulayarak, konuyu tam olarak anlayıp pratik yapabilirsiniz. Bunlar:

1. Tarihi Olayları Hikayeleştirerek Öğrenme

 • Tarihi romanlar veya metinler okuyarak o dönemi daha iyi anlayabilirsiniz. Bilgiler, hikayeleştiğinde daha akılda kalıcı hale gelmektedir.

2. Görsel ve İşitsel Materyaller Kullanma

 • Tarihi anlatan film veya belgesel izleyerek görsel öğrenmenizi öne çıkarabilirsiniz.

3. Zaman Çizelgeleri ve Haritalar

 • Her tarihi olayın kronolojik sıralaması vardır. Bu nedenle olayların sırasını ve birbirleri arasındaki bağlantılarını bilmenizde haritalama yöntemi işinize yarayabilir.

4. Çalışma Grupları ve Tartışmalar

 • Her derste olduğu gibi Tarih konularını kendi arkadaş çevrenizle tartışabilirsiniz.

5. Teknolojik Araçlar ve Uygulamalar

 • Derslerle ilgili farklı uygulamalar veya online platformlardan interaktif öğrenme ile dersi öğrenebilirsiniz.

İlerlet.com 10.sınıf Tarih konuları blogu ile, öğrencilerin tarih dersinde daha başarılı olmalarına yardımcı olur. İlerlet.com, 10.sınıf Tarih konularında öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik bir platformdur. Detaylı konu anlatımları, çözümlü örnek sorular, video dersler ve interaktif alıştırmalar ile Tarih 10.sınıf konularını kolayca öğrenebilir ve pekiştirebilirsiniz.

İlerlet.com'un sunduğu kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sayesinde her öğrenci kendi hızında ilerleyebilir ve eksiklerini kolayca tamamlayabilir. Platform ayrıca, öğrencilerin konu testlerini çözerek bilgilerini pekiştirmelerine ve eksiklerini görmelerine olanak tanır.

İlerlet.com ile 10.sınıf Tarih konularında daha başarılı olmak için:

 • İlerlet’teki konu anlatımlarını ve video derslerini izleyin.
 • Çözümlü örnek soruları inceleyerek problemleri çözme tekniklerini öğrenin.
 • İnteraktif alıştırmaları çözerek bilgilerinizi pekiştirin.
 • Konu testlerini çözerek eksiklerinizi görmeye ve tamamlamaya çalışın.

Daha fazla bu tarz faydalı içerik ve bilgi için ilerlet.com’u ziyaret edebilirsiniz!