Eğitim koçluğu nasıl yapılır? Bu şekilde çoğaltılabilecek tüm sorular, aslında tek bir soruya çıkıyor: ‘Akademik hayatımı profesyonel bir yol arkadaşıyla nasıl daha kaliteli ve nitelikli hale getiririm?’

Kişilerin öğrenim sürecinde performans ve başarı standartlarını yükseltmesine önayak olan eğitim koçları; onların en doğru olanı, tam zamanında ve en iyi yöntemle gerçekleştirmesine yardım ediyor. Yani eğitim koçluğu; kişilerin daha sistemli, verimli, motive bir şekilde çalışıp, sonucunda da üst düzey başarıya ulaşması noktasında büyük görev üstleniyor.

Eğitim Koçluğu Nedir?

Öğrencilerin kendisinde var olan potansiyeli fark edip kullanmasına ve geliştirmesine yardımcı olma süreci, ‘eğitim koçluğu’ olarak tanımlanır.

Eğitim koçu, öğrencilerin hem ruhen hem de bedenen yorulduğu okul ve sınav süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmesinde yol gösterir. Öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmasında önemli bir paya sahip olan eğitim koçları; gerek bireysel, gerekse akademik gelişime ivme kazanssdırarak, öğrencinin hedeflerine tam anlamıyla konsantre olmasını sağlar. Tabii ki bu süreçte en büyük rol öğrenciye düşmektedir.

Kimler Öğrenci Koçluğu Eğitimi Alabilir?

Öğrenci ve eğitim psikolojisine ilgi duyan; insanların akademik hayatına yön vermesinde görev almak, böylece onların başarı ve mutluluğunda pay sahibi olmak isteyenler bu alanda eğitim alarak hizmet verebilir. Özellikle; PDR ve Sosyoloji gibi bölümlerden mezun kişiler, eğitim danışmanı ve koçu olmaya nispeten daha yatkındır. Eğitim koçluğunu profesyonel bir meslek olarak icra etmek isteyenlerin bu alanda öğrenim görüp sertifika alması gerekir.

Ayrıca kişiler; koçluk becerilerini geliştirmek, olaylara uzman bir koç gözüyle bakabilmek için sertifikayla yetinmeyip, farklı kaynaklardan da faydalanmalıdır. Örneğin; koçluk ile ilgili kitaplar okumak, seminerlere katılmak, yabancı web siteleri ve çeşitli video platformları vasıtasıyla bilgi dağarcığını genişletmek bunlardan bazılarıdır.

Eğitim Koçluğu Neden Önemli? - Eğitim Koçluğunun Avantajları:

Eğitim ve öğrenci koçluğu amacı, kişilerin hem akademik becerilerini hem de bireysel yeteneklerini desteklemektir. Bu doğrultuda koçların; bir yandan öğrenciyi ders ve sınav maratonuna adapte etmeye çalışırken, diğer taraftan da sosyal hayat ile bütünleşmesini sağladığı ifade edilebilir.

Öğrencilerin sadece okul başarısına odaklanmayan koçlar; onların kabiliyetlerini açığa çıkarmaları, ilgi duydukları sportif ve sanatsal alanlarda faal olmaları için de yönlendirir. Öğrenciyi her şeyden önce bir birey olarak ele alan koç, onu sosyal yaşamıyla beraber değerlendirmekten geri durmaz.

Bu doğrultuda, eğitim koçluğunun sağladığı bazı faydaları şöyle belirtebiliriz:

  1. Öğrenciye uygun ders çalışma stilleri ve yöntemleri belirleyerek daha verimli olmasına imkan tanır.
  2. Eksikliklerini telafi edip hatalarını düzeltmesi, rakipleri ile arasındaki farkı kapatması konusunda öğrenciye yardımcı olur. Böylelikle onu diğerlerinin gerisinde kalmaktan ve zamanını boş yere harcama tehlikesinden koruyarak, hedeflerine kilitlenmiş bir biçimde ve tam motivasyonla ilerlemesini sağlar.
  3. Öte yandan öğrenci koçları; kişilerin akademik hayatına olumsuz etkide bulunabilecek sorunları tespit ederek, bunlarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Örneğin; dikkat ve odaklanma problemleri, aşırı heyecan ve stres, aile içi iletişim kopukluğu bunlardan bazılarıdır.
  4. Ayrıca eğitim koçluğu nasıl yapılır? sorusunun cevabı ebeveynleri de yakından ilgilendirir. Süreci çocuğun velileriyle birlikte yürüten koçlar; onlara çeşitli tavsiyelerde bulunarak, öğrenciyi daha iyi desteklemelerine yardım eder.

Öğrenci Koçluğu Nasıl Yapılır?

Yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilen öğrenci koçluğunda ilk aşama, öğrenciyi tüm yönleriyle tanımaktır. Bunun için koçlar, danışanlarına doğru sorular yöneltir ve böylelikle onun iç dünyasını keşfe çıkar.

Kişinin karakteristik özellikleri, yaşam tarzı, aile ortamı, sosyal çevresi, kabiliyetleri, hangi alanlara ilgi duyduğu, iyi bir eğitim sisteminden bekledikleri, geleceğe yönelik plan ve hedefleri…

Hepsi ve daha fazlası eğitim koçları tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edilerek bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilir. Bunun ardından koç, öğrenci için adım adım uygulayacağı özel bir plan oluşturur. Dolayısıyla; eğitim koçluğu nasıl yapılır? sorusunun cevabında, herkes için değişik ayrıntılar ortaya çıkar.

Online Eğitim Koçluğu Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden sunulan öğrenci koçluğu ve danışmanlığı hizmetinde tüm süreç, dijital ortamda gerçekleşir. Koç ile danışanın aynı yerde bulunması gibi bir mecburiyet olmadığı için bu, her iki tarafa da zaman ve mekan bakımından esneklik ve özgürlük sunar.

Görüşmeler ise çoğunlukla, Zoom veya Skype toplantısı gibi seçeneklerden biriyle gerçekleşir. Yahut koçlar danışanlarıyla iletişim kurmak için kendi web sitelerini, farklı platformları veya mobil uygulamaları da tercih edebilir.

Bunun dışında; çevrimiçi eğitim koçluğu nasıl yapılır? sorusunun cevabı, yüz yüze koçluk ile aynıdır. Aradaki tek fark; online koçluğun sanal olarak gerçekleştirilmesi, yüz yüze koçluğun ise danışan ve koçu aynı mekanda bir araya getirmesidir.

Eğitim koçluğu nasıl yapılır? Eğitim koçu ne yapar? Sorularınıza cevap bulduğunuza göre, akademik hayatınızı bambaşka bir boyuta taşıyacak bu hizmetten yararlanmak için daha fazla beklemeyin! Şimdi öğrenci ve eğitim koçluğu alanında İlerlet.com’u tercih ederek, geleceğinizi sarsılmaz bir temel üzerine kurmanın ayrıcalığına kavuşun!