2024 LGS

LGS 2024 Konuları Nelerdir?

LGS 2024 konuları nelerdir? Hangi dersten kaç soru çıkacak? Diye merak ediyorsanız, doğru ve güncel yanıtları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı resmi duyurular esas alınarak hazırlanan bu makalemizde 2024 LGS konuları ayrıntılarıyla yer alıyor. Veli ve öğrencilerin en çok merak ettiği hususlardan biri olan LGS güncel konular bakalım neler?

LGS Nedir? LGS Açılımı

Malum olduğu üzere LGS, ‘Liseye Geçiş Sınavı’ demektir. Merkezî sınav ile öğrenci alacak liseler LGS sayesinde öğrenci kabul eder. Örneğin; Anadolu liselerine ait Anadolu teknik programları, Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liseleri bunlardandır. Ayrıca özel proje ve program uygulamakta olan öğretim kurumlarına yine bu sınav vasıtasıyla öğrenci seçilir.

Çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilen bu sınavda 90 soru mevcuttur. TEOG'un yerini alan LGS sınavı, TIMSS ve PISA soruları esas alınarak yapılır. Öte yandan bu sınav; muhakeme ve mantık yeteneğini ölçmeye dayanan, beceri temelli sorulardan oluşur.

2024 LGS Hangi Konular Çıkacak?

Öğrencilerin sınava çalışırken özellikle 8. Sınıf konularına ağırlık vermesi gerekir. Böyle yapmak, onların başarılı olma şansını artıracaktır.

Bu sınavda yer alan dersler şu şekildedir:

 1. Türkçe,
 2. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük,
 3. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi,
 4. Yabancı Dil,
 5. Fen Bilimleri,
 6. Matematik

Bunlardan ilk dört ders sözel alan dersleridir ve 1. oturumda yer alır sınav süresi ise 75 dakikadır. Diğerleri ise sayısal alan dersleri olup, 2. oturumu kapsar ve sınav süresi 80 dakikadır.
2023 LGS Sınavı 4 Haziran’da gerçekleşecektir.

 1. oturum sözel alan bitirildikten sonra 45 dakika mola verilir ve 2. Oturum sayısal alana geçilir. Bu şekilde mola hariç sınav için öğrencilere toplam 155 dakika verilir.

 

2024 LGS

LGS 2024 Konuları Nelerdir?

Bunları derslere göre maddeler hâlinde şöyle listeleyebiliriz:

Türkçe LGS 2024 Ders Konuları:

Bu derste adaylara toplam 20 soru yöneltilecek olup, çıkacak konular şunlardır:

 1. Sözcükte Anlam,
 2. Söz Gruplarında Anlam,
 3. Deyimler ve Atasözleri,
 4. Cümlede Anlam,
 5. Söz Sanatları,
 6. Metin Türleri,
 7. Fiilimsiler (Sıfat-Fiil, İsim-Fiil, Zarf-Fiil),
 8. Cümlenin Ögeleri,
 9. Cümle Türleri,
 10. Yazım Kuralları,
 11. Noktalama İşaretleri,
 12. Parçada Anlam,
 13. Fiilde Çatı,
 14. Sözel Mantık / Görsel Okuma,
 15. Anlatım Bozuklukları.

 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2024 LGS Konuları:

Bu derste ise adaylar 10 soru çözmek zorundadır. Konuları ise şu şekilde belirtebiliriz:

 • Bir Kahraman Doğuyor.
 • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • Mustafa Kemal Okulda
 • Gençlik Döneminde Atatürk’ü Etkileyen Önemli Kişiler ve Olaylar
 • Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

 

 • Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar,
 • Bir Dünya Savaşı
 • Dünya Savaşında Osmanlı Devleti
 • Geldikleri Gibi Giderler
 • Kuvay-ı Milliye ve Cemiyetler
 • Ve Milli Mücadele Başlıyor
 • Egemenlik Milletindir
 • Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
 • Barış Antlaşması Mı Ölüm Fermanı Mı?

 

 

 

 • Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

 

 • İlk Zaferimiz Destanlaşan Direnişimiz
 • İstiklâl Milletindir. Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
 • Anadolu İnsanının Büyük Fedakârlığı - Diriliş Destanı: Sakarya Hayat Veren Zafer, Savaşa Son Veren Belge
 • Zafer Ve Bağımsızlığın Tescili: Lozan Barış Antlaşması
 • Sanat Ve Edebiyat Eserlerinde Kurtuluş Savaşımız

 

 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Çağdaşlaşmanın Temeli: Atatürk İlkeleri
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Toplumsal Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Cumhuriyetimizle Bir Milletiz

8.5 Demokratikleşme Çabaları

 • Çok Partili Demokratik Yaşam
 • Rejime Yönelik Tehditler

8.6 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 • Türk Dış Politikası
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Gelişmeleri
 • Hatay Türkiye’ye Katılıyor

8.7 Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

 • Atatürk’ün Son Günleri Ve Ölümü
 • Atatürk’ün Eserleri
 • Dünya Savaşı ve Türkiye
 • Demokrasi Yolunda Türkiye

 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi LGS 2024 Çıkacak Konular:

Bu derste de yine 10 soru sorulmakta olup, konular şunları içerir:

8.1 Kader İnancı

 • Kader ve Kaza İnancı.
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar,
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

8.2 Zekât ve Sadaka

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

 

8.3 Din ve Hayat

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • Hz.Muhammed’in Örnekliği
 • Muhammed’in (s.a.v) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Muhammed’in (s.a.v) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Muhammed’in (s.a.v) İstişareye Önem Vermesi
 • Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Muhammed’in (s.a.v) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • Kuran-ı Kerim ve Özellikleri
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

 

İngilizce 2024 LGS’te Çıkacak Konular:

Adaylar yabancı dilde 10 soru ile karşı karşıya kalacaklardır. İngilizce için düşünüldüğünde bazı 2023 LGS konuları şöyledir:

 1. Unit 1: Friendship
 2. Unit 2: Teen Life
 3. Unit 3: In the Kitchen
 4. Unit 4: On the Phone
 5. Unit 5: The Internet
 6. Unit 6: Adventures
 7. Unit 7: Tourism
 8. Unit 8: Chores
 9. Unit 9: Science
 10. Unit 10: Natural Forces

Matematik LGS 2024 Konuları Neler?

Adaylar Matematik dersinden 20 soru çözeceklerdir. Bu derse yönelik LGS güncel konu listesi şunlardan oluşmaktadır:

 1. Çarpanlar ve Katlar,
 2. Üslü İfadeler,
 3. Kareköklü İfadeler,
 4. Veri Analizi,
 5. Basit Olayların Olma Olasılığı,
 6. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler,
 7. Doğrusal Denklemler,
 8. Eşitsizlikler,
 9. Üçgenler,
 10. Eşlik ve Benzerlik,
 11. Dönüşüm Geometrisi,
 12. Geometrik Cisimler.

Fen Bilimleri LGS Konuları Nelerdir?

Bu derste adayların her birine 20 adet soru sorulacaktır. Fen Bilimlerine ait konular ise ana hatlarıyla şu şekilde listelenmektedir.

8.1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

 • Mevsimlerin Oluşumu,
 • İklim ve Hava Hareketleri,

8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji

8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar

 • Basınç

 

 

8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

8.5 Basit Makineler

 • Basit Makineler

8.6 Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma

8.7 Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

 

 

 

Siz de LGS 2024 konuları nelerdir? Öğrendiğinize göre, artık bu konuları en iyi şekilde öğrenmek için İlerlet.com platformunu tercih etme vakti! Tüm 2024 LGS konuları için güncel kaynaklar, eğitimler ve kurslar ile öğrencilerin hizmetinde olan sitemizde aradığınız her şeyi kolayca bulabilirsiniz. İyi bir üniversitenin iyi bir liseden geçtiğini bilen İlerlet.com, yetenekleriniz ve hedefleriniz çerçevesinde sizin için en doğru liseye yerleşebilmeniz adına yanınızda olmaya hazır!