AYT tarih konu dağılımı nedir? AYT (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarih konu dağılımı, sınavı planlayan ve hazırlayan kişiler için oldukça önemli bir konudur. Öğrencilerin sınavda karşılaşacakları konuları ve bu konuların hangi oranda sorulacağını bilmeleri, sınav stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu nedenle, AYT tarih konu dağılımını detaylı bir şekilde inceleyerek, öğrencilere rehberlik edecek bir içerik oluşturmak oldukça önemlidir. AYT konuları için daha detaylı olarak inceleme yapabilirsiniz.

AYT tarih konu dağılımı incelendiğinde, sınavda Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan dönemlerden soruların geldiği görülmektedir. Bu dönemler arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, yükselişi ve gerilemesi, Osmanlı-Türk kültür ve medeniyeti, Osmanlı Devleti'nin son dönemi, Türk İnkılabı, Atatürk dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası gibi konular bulunmaktadır. Bu konuların yanı sıra, dünya tarihi ve uygarlık tarihi ile ilgili genel bilgiler de AYT tarih sınavında sorulmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, yükselişi ve gerilemesi konuları genellikle sınavda ağırlıklı olarak yer alır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci, fetihler, yönetim biçimi, ekonomik ve sosyal yapısı gibi konular önemlidir. Osmanlı-Türk kültür ve medeniyeti ise sanat, edebiyat, mimari, musiki gibi alanlarda sorular içerebilir. Osmanlı Devleti'nin son dönemi ise 19. yüzyıl reformları, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri gibi konuları kapsar.

Türk İnkılabı ve Atatürk dönemi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve Atatürk'ün devrimleri üzerine sorular içerebilir. Bu dönemde Türkiye'nin iç ve dış politikaları, ekonomik ve sosyal yapılanması gibi konular da sınava dahil edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası ise Türkiye'nin uluslararası ilişkileri, NATO üyeliği, Kıbrıs sorunu gibi konuları kapsar.

Dünya tarihi ve uygarlık tarihi ile ilgili genel bilgiler ise sınavda genellikle çok fazla ağırlık taşımasa da, öğrencilerin genel kültür seviyelerini ölçmek amacıyla sorulmaktadır. Antik çağ medeniyetleri, Orta Çağ Avrupası, Rönesans, Reform ve Aydınlanma gibi konular bu başlık altında yer alabilir.

AYT tarih konu dağılımını incelediğimizde, öğrencilerin sınava hazırlanırken bu geniş konu yelpazesini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Konular arasındaki ağırlık farklılıklarını belirleyerek çalışma stratejilerini buna göre belirlemeleri önemlidir. Örneğin, Osmanlı-Türk kültür ve medeniyeti konusuna ağırlık vermek isteyen bir öğrenci bu alanda daha fazla kaynak inceleyebilir ve detaylı çalışabilir.

Sınava hazırlık sürecinde öğrencilere tavsiyem, AYT tarih konu dağılımını detaylı bir şekilde inceleyerek, hangi konulara ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini belirlemeleri ve buna göre bir çalışma programı oluşturmalarıdır. Ayrıca, konuları anlamak ve akılda kalıcı hale getirmek için farklı kaynaklardan yararlanmaları da önemlidir. Tarih ders kitapları, konu anlatımlı kitaplar, video dersler ve soru bankaları gibi kaynakları kullanarak, konuları pekiştirebilir ve sınava daha iyi hazırlanabilirler.

İlerlet Online Eğitim Platformu olarak, AYT Tarih sınavında en yüksek puanı alman için sana özel bir rehber hazırladık. Bu rehberde, AYT Tarih'te yer alan tüm konuları ve soru dağılımlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu dağılım, ÖSYM'nin resmi sınav kılavuzundan ve geçmiş yıllardaki sınav sorularından derlenmiştir.

AYT Tarih 1 Konuları:

 1. Tarih ve Zaman:
 • Zaman Kavramı ve Takvimi
 • Tarihsel Zaman Kavramları
 • Kronoloji ve Periyodizasyon
 1. İnsanlığın İlk Dönemleri:
 • Paleolitik Çağ
 • Neolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
 • İlk Tunç Çağı
 • Orta Tunç Çağı
 • Geç Tunç Çağı
 1. Orta Çağ'da Dünya:
 • Roma İmparatorluğu'nun Bölünmesi ve Kavimler Göçü
 • Bizans İmparatorluğu
 • İslam Medeniyeti
 • Avrupa'da Feodalizm
 • Haçlı Seferleri
 • Moğol İstilası
 1. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası:
 • Göktürkler
 • Uygurlar
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Selçuklular
 1. İslam Medeniyetinin Doğuşu:
 • Arap Yarımadası'nda Yaşam
 • Muhammed'in Hayatı ve Kur'an-ı Kerim
 • İslam'ın Yayılması
 • Emevi ve Abbasi Devletleri
 • İslam Medeniyetinin Başarıları
 1. Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri:
 • Türklerin İslamiyet'i Kabulü
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Büyük Selçuklu Devleti

AYT Tarih 2 Konuları:

 1. Osmanlı Devleti'nde Yükseliş Dönemi:
 • Fetihler ve genişleme politikası
 • Padişahların rolü ve siyasi gelişmeler
 • Yeniçeri Ocağı'nın yükselişi ve etkisi
 • Timar sistemi ve ekonomik yapılanma
 • Fikir ve sanat akımları
 • Osmanlı'nın Avrupa ile ilişkileri
 1. Osmanlı Devleti'nde Duraklama ve Gerileme Dönemi:
 • Seferberliklerin artması ve mali sıkıntılar
 • Avrupa ile siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki değişimler
 • Askeri ve teknolojik gerileme
 • Yeniçeri Ocağı'nın isyanları ve ıslahat girişimleri
 • Kapitülasyonlar ve Osmanlı'nın bağımsızlığının zayıflaması
 1. Tanzimat ve Islahat Fermanları:
 • Tanzimat Fermanı'nın ilanı ve içeriği
 • Islahat Fermanı'nın ilanı ve içeriği
 • Islahatların uygulamada karşılaşılan sorunlar
 • Tanzimat ve Islahat dönemindeki aydınlar ve fikir akımları
 • Batılılaşma ve modernleşme hareketleri
 1. Meşrutiyet Dönemleri:
 • Birinci Meşrutiyet'in ilanı ve uygulamaları
 • Meşrutiyet'in ilanı ve uygulamaları
 • Meşrutiyet dönemindeki siyasi partiler
 • Jön Türkler ve Osmanlı'nın siyasi değişimleri
 • Balkan Savaşları ve Osmanlı'nın toprak kayıpları
 1. Birinci Dünya Savaşı'na Kadar Osmanlı Devleti:
 • İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesi
 • Balkan Savaşları ve Osmanlı'nın durumu
 • Birinci Dünya Savaşı'na giriş ve sonuçları
 • Osmanlı Devleti'nin parçalanması
 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yılları:
 • Kurtuluş Savaşı'nın aşamaları ve önemli muharebeler
 • Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu
 • Atatürk Devrimleri ve modernleşme çalışmaları
 • Cumhuriyetin ilk yıllarındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler
 • Çok partili hayata geçiş ve demokrasiye adım atma

AYT Tarih Konuları Nasıl Çalışılmalıdır?

AYT Tarih konuları adayların tarih bilgisini ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir derstir. Bu dersi başarıyla tamamlamak için adayların konuları detaylı bir şekilde çalışmaları, önemli kavramları ve olayları bilmeleri ve düzenli olarak pratik yapmaları önemlidir. Kazanım tablosu oldukça kapsamlı ve detaylıdır. Bu nedenle, etkili bir çalışma programı ve doğru kaynak kullanımıyla sınava hazırlanmak önemlidir.

AYT Tarih Çalışma Önerileri

     1.Planlı ve Düzenli Çalışın:

Bir çalışma programı oluşturun ve her gün belirli bir süre AYT Tarih çalışmaya ayırın.

Konuları sırayla ve sistematik bir şekilde öğrenin.

Zamanınızı verimli kullanmak için her konu için ne kadar zaman ayıracağınızı önceden belirleyin.

 1. Doğru Kaynakları Seçin:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programını ve ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanın.

Konuyu detaylı anlatan ve güncel bilgilere yer veren kaynak kitaplardan yararlanın.

Soru bankaları ve denemeler çözerek pratik kazanın.

 1. Etkili Çalışma Tekniklerini Kullanın:

Okurken notlar alın ve önemli bilgileri vurgulayın.

Zihin haritaları, grafikler ve tablolar kullanarak bilgileri görsel olarak organize edin.

Konuyu daha iyi anlamak için tarih atlası ve kronolojisinden yararlanın.

Öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak ve birbirinizi sorgulayarak pekiştirin.

 1. Konuyu Öğrenmeye Odaklanın:

Sadece ezberlemek yerine, konuyu anlamaya ve olaylar arasındaki bağlantıları kurmaya çalışın.

Neden-sonuç ilişkilerini analiz edin ve tarihsel olguların arkasındaki motivasyonları anlamaya çalışın.

Farklı tarihsel bakış açılarını ve yorumları göz önünde bulundurun.

 1. Pratik Yapın:

Konuyu öğrendikten sonra bol bol soru çözerek pratik kazanın.

Geçmiş yıllara ait AYT Tarih sınavlarını çözerek hem zaman yönetimini hem de eksiklerinizi belirleyebilirsiniz.

Çözdüğünüz sorulardaki hatalarınızı analiz edin ve hatalarınızdan ders çıkarın.

 1. Motivasyonunuzu Koruyun:

Sınava hazırlanmak uzun ve zor bir süreç olabilir.

Motivasyonunuzu korumak için kendinize zaman ayırın ve sevdiğiniz aktiviteleri yapın.

Hedeflerinizi göz önünde bulundurun ve kendinize inanın.

AYT Tarih Konularını Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Konuları sadece ezberlemek yerine anlamaya çalışın.
 • Tarihsel olayların tarihlerini ve önemli isimleri aklınızda tutun.
 • Neden-sonuç ilişkilerini ve olaylar arasındaki bağlantıları kurmaya çalışın.
 • Farklı tarihsel bakış açılarını ve yorumları göz önünde bulundurun.
 • Bol bol soru çözerek pratik kazanın.
 • Zaman yönetimini iyi planlayın ve stresten uzak durun.

AYT Tarih'te Başarılı Olmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Düzenli ve planlı çalışın.
 • Doğru kaynakları seçin.
 • Etkili çalışma tekniklerini kullanın.
 • Konuyu öğrenmeye odaklanın.
 • Bol bol pratik yapın.
 • Motivasyonunuzu koruyun.

Bu ipuçlarını takip ederek AYT Tarih'te başarı elde edebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Unutmayın: Başarılı olmak için en önemli şey düzenli ve planlı çalışmaktır. Kendinize inanın ve asla pes etmeyin.