Eğitim danışmanı nedir? Eğitim danışmanı ne yapar? Eğitim danışmanlığı sertifikası nedir? Eğitim danışmanı nasıl olunur?

Akademik süreçte kendine yol gösterecek profesyonel bir kılavuz arayanların merak ettiği bu sorular, önemli bir meslek dalına ışık tutuyor. İlerlet online eğitim platformu olarak öğrencilerin eğitimlerinde daha başarılı olmaları için hazırladığımız eğitim koçluğu paketi ile eğitiminiz sürecinde sizlere rehberlik ediyoruz.

Eğitim Danışmanı Nedir? – Eğitim Danışmanlığı Nedir?

Kişilerin öğrenim hayatına yön vermesini kolaylaştıran; aynı zamanda görev yaptığı eğitim kurumunun velilere, öğrencilere tanıtılmasından sorumlu olan kişiye, ‘eğitim danışmanı’ denir. Eğitim danışmanı, eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Öğrencilerin, velilerin veya eğitim kurumlarının eğitim süreçleriyle ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlayan kişidir.

Eğitim danışmanı, öğrencilere veya velilere eğitim seçenekleri, kariyer yolları, burs imkanları, yurtdışı eğitim fırsatları gibi konularda bilgi ve rehberlik veren bir meslektir. Eğitim danışmanı ne iş yapar sorusunun cevabı ise şöyle:

Eğitim danışmanı, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, akademik başarıları ve hedefleri doğrultusunda uygun eğitim programlarına yönlendirir. Eğitim danışmanı, öğrencilere veya velilere eğitim kurumları, üniversiteler, yüksek lisans programları, dil okulları, sertifika kursları gibi seçenekler hakkında detaylı bilgi sunar. Eğitim danışmanı, öğrencilerin başvuru süreçlerini takip eder, gerekli belgeleri hazırlar, vize işlemlerine yardımcı olur. Eğitim danışmanı, öğrencilerin eğitim hayatlarını planlamalarına ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olur. Eğitim danışmanlığı mesleği, hem öğrencilerin hem de velilerin eğitim konusunda karar verme süreçlerini kolaylaştırır ve onlara en uygun seçenekleri sunar. Bu meslek, eğitime ve insanlara değer veren, iletişim becerileri yüksek, araştırmacı ve girişken kişiler için idealdir.

Buna göre eğitim danışmanları; çalıştığı kuruma daha fazla öğrenci kazandırmak, böylece o kurumu belirli bir satış hedefine ulaştırmak için de faaliyet gösterir. Ayrıca bu danışmanlar; eğitim koçlarıyla benzer hizmetleri sunarak, öğrencilerin akademik hayatını şekillendirmesine, kendine daha doğru bir yol çizmesine de yardımcı olur.

‘Hangi eğitim, kime, hangi yöntemle, ne zaman ve nasıl verilmeli?’

İşte bu soruların cevabı eğitim danışmanlığında gizlidir. Eğitim alanındaki fırsatların ve sınıflandırmaların iyileştirilmesi, herkesin kendine hitap eden öğrenim olanaklarından maximum düzeyde yararlanması eğitim danışmanlığıyla mümkündür.

 1. Eğitim Planlaması: Öğrencilerin eğitim hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu, akademik hedefler, kariyer planları ve eğitim yol haritasını içerir.

 2. Kariyer Danışmanlığı: Öğrencilere gelecekteki meslek seçenekleri, iş alanları ve kariyer planlaması konusunda rehberlik yapar.

 3. Öğrenme Güçlükleri: Öğrencilerin akademik zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Özel öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilere uygun destek sağlar.

 4. Okul Seçimi: Öğrencilere ve velilere, uygun okulları seçmeleri için rehberlik eder. Bu, ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite düzeyinde olabilir.

 5. Eğitim Kurumlarıyla İletişim: Eğitim danışmanları, öğrencilerin velileriyle veya eğitim kurumlarıyla iletişim kurarak öğrencinin başarısını destekler.

 6. Akademik Gelişimi Değerlendirme: Öğrencilerin akademik performansını değerlendirir ve gelişim alanlarını belirler.

 7. Sınav ve Test Hazırlığı: Özellikle sınav dönemlerinde, öğrencilere sınav stratejileri, ders çalışma yöntemleri ve stres yönetimi konularında rehberlik eder.

 8. Kişisel Gelişim: Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler. Özsaygı, liderlik becerileri gibi alanlarda yardımcı olur.

 9. Ailelerle İletişim: Eğitim danışmanları, velilerle işbirliği yaparak öğrencinin başarısını artırmak için birlikte çalışır.

 10. Eğitim Programları Önerme: Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak eğitim programları önerir.

Eğitim danışmanları, eğitim sürecini optimize etmek ve öğrencilerin potansiyellerini maksimize etmek için rehberlik sağlarlar. Bu profesyoneller, eğitim alanındaki değişiklikleri takip eder ve öğrencilere en iyi rehberliği sunmak için sürekli olarak kendilerini geliştirirler.

Eğitim Danışmanı Nasıl Olunur?

Bunun için pedagojik formasyon veren bir kurumdan mezun olmak ve eğitim danışmanlığı alanında uzmanlaşıp, sertifika almak gerekir.

Kişiler; yüz yüze veya online kurslara katılarak, bu alanda sertifika sahibi olabilir.

Öte yandan; üniversitelerin şu bölümlerinden birini bitirenler de, kendini eğitim danışmanlığı alanında geliştirerek hizmet sunmaya daha yatkındır:

 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
 2. Psikoloji,
 3. İşletme vs.

Ayrıca; eğitim danışmanı nedir? Diye merak edenler, bu mesleği icra etmek isteyenlerin hem güçlü ikna kabiliyetine sahip, hem satış ve pazarlama hususunda yetenekli olması gerektiğini bilmelidir. Diğer taraftan; eğitim danışmanında aranan nitelikler olarak, şunlardan da söz edebiliriz:

 • Sorumluluk bilinci,
 • Disiplin,
 • Planlama ve organizasyon becerisi,
 • Etkili iletişim kurabilme,
 • Takım çalışmasına ve dinamik iş ortamına uyum,
 • İyi gözlem yapma kabiliyeti,
 • Kriz yönetiminde uzmanlık,
 • Çözüm odaklılık vb.

Eğitim danışmanlığı mesleği için herhangi bir resmi sertifika veya lisans gerekliliği yoktur. Ancak bu mesleği yapmak isteyenlerin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

 • Eğitime ve insanlara değer veren
 • İletişim becerileri yüksek
 • Araştırmacı ve girişken
 • Yabancı dil bilen
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Esnek ve uyumlu

Eğer bu niteliklere sahipseniz ve eğitim danışmanlığı mesleği ilginizi çekiyorsa, bu alanda çalışan kurum veya kuruluşlara başvurabilirsiniz. Bu kurum veya kuruluşlar arasında eğitim danışmanlık firmaları, üniversite rehberlik merkezleri, yurtdışı eğitim ofisleri gibi yerler bulunmaktadır.

Öğrenci Koçu ve Eğitim Danışmanı Arasındaki Fark Nedir?

Farklı yaş gruplarına ve akademik seviyelere yönelik profesyonel desteğiyle eğitim hayatına ciddi katkılarda bulunan koçlar, danışmanlarla benzer özelliklere ve sorumluluklara sahiptir.

Ancak öğrenci koçu ve eğitim danışmanı nedir? Soruları birbirinden farklı olarak yanıtlanır. Şöyle ki;

 • Eğitim koçları kişiye bilgi aktarmaktan çok; potansiyelini fark ettirme, motivasyonunu yükseltme, hedeflerine doğru yol almasını sağlayacak gücü ve cesareti aşılama gibi konularda yardımcıdır. Danışmanlık ise kişisel gelişimden ziyade 'sorun çözme' odaklı bir süreçtir.
 • Ayrıca öğrenci koçları kişilerin geleceğine yoğunlaşırken, eğitim danışmanları ise mevcut problemlerin çözümü için uğraşır.
 • Eğitim koçluğunda öğrenci daha aktif rol alırken, danışmanlık sürecinde profesyonel uzmanın rolü belirgindir.
 • İki mesleğin farkını daha iyi anlayabilmek için, ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Öğrenci Koçluğu Nasıl Yapılır?

Eğitim Danışmanı Ne İş Yapar?

Kişilere akademik süreçler ve iş hayatıyla ilgili rehberlik hizmeti vermek, eğitim danışmanlığının temelini oluşturur. Bu meslekî ünvana sahip kişiler; öğrenciler için uygun programları belirleme, hedeflerini anlayıp bu doğrultuda yönlendirme gibi roller üstlenir.

Ayrıca danışmanlar; kendi çalıştıkları eğitim kurumuna yeni bir öğrenci kaydolmak istediği zaman, onlara gerekli belgelerin hazırlanması gibi aşamalarda yardım edip, kayıt sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağlamakla da vazifelidir.

Eğitim danışmanları, öğrencilere veya velilere eğitim kurumları, üniversiteler, yüksek lisans programları, dil okulları, sertifika kursları gibi seçenekler hakkında detaylı bilgi sunarlar. Bu bilgiler arasında eğitim kurumlarının tanıtımı, başvuru koşulları, ücretleri, burs olanakları, konaklama imkanları, mezuniyet sonrası iş bulma oranları gibi konular yer alır.
Eğitim danışmanları, öğrencilerin başvuru süreçlerini takip ederler, gerekli belgeleri hazırlarlar, vize işlemlerine yardımcı olurlar. Eğer öğrenciler yurtdışında eğitim almak istiyorlarsa, eğitim danışmanları onlara uygun ülke ve şehir seçiminde de destek olurlar.
Eğitim danışmanları, öğrencilerin eğitim hayatlarını planlamalarına ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olurlar. Örneğin, hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini, hangi sektörde çalışmak istediklerini, hangi beceri ve yetkinliklere sahip olmaları gerektiğini belirlemelerine yardımcı olurlar.

Bu çerçevede eğitim danışmanı görevleri şöyle sıralanabilir:

 1. Tercih edebilecekleri eğitim seçenekleri hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirip sorularını yanıtlamak, ilgili eğitim kurumuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 2. Alternatif eğitim modelleri ve programları sunarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre en doğru olanı seçmesine öncülük etmek,
 3. Görevli olduğu eğitim kurumunun eğitim açığını belirleyip bu yönde aksiyon almak ve yıllık kayıt hedefine ulaşmasını kolaylaştırmak,
 4. Öğrencinin ilgi alanlarını ve kişisel beklentilerini tespit edip, onu hedefine ulaştıracak yola sevk etmek,
 5. Derslere nasıl çalışılması ve sınavlara hazırlık sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak; ayrıca kurumlardaki eğitim sisteminin ve içeriklerinin geliştirilmesinde görev almak,
 6. Kişiselleştirilmiş çözümlerle her bireye onun ihtiyaçları özelinde bir hizmet sunmak. (Örneğin; yurt dışından gelen veya engelli kişiler, öğrenciler, bireyselleştirilmiş çözümlere en fazla ihtiyaç duyan öğrenci gruplarının başında gelir.)

Eğitim Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Kariyerini tam zamanlı veya serbest çalışan olarak sürdüren eğitim danışmanları, belli bir kurumda veya internet üzerinden hizmet verebilir. Öğrencilerin geleceğine ışık tutan ve yönlendirmeleriyle eğitim sürecinin her ânına değer katan bu uzmanlar; anne-babaların aklındaki soru işaretlerini de gidererek, onların çocukları için daha iyi bir destekçi olmalarına imkân tanır.

Buna göre; eğitim danışmanlığı aşamalarını, birkaç madde ile şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Öncelikle danışman, kuruma gelen öğrenci adayının gereksinimlerini belirler. Onun için hangi eğitim programının daha ideal olduğuna karar verir. Kurumun öğrenci kapasitesini ve faaliyet yelpazesini genişletmek için çalışmalar yapar. Velileri ve öğrencileri, tercihlerini o kurumdan yana kullanmaları için ikna etmeye uğraşır.
 2. Satış hedeflerinin gerçekleşebilmesi için planlama, koordinasyon, organizasyon aşamalarını yönetir.
 3. Kuruma prestij kazandırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetleri planlar.
 4. Diğer ekiplerle entegreli biçimde çalışır. Kurum içi tertip, işleyiş, sistemli iş akışı takibinden sorumludur.
 5. Gerçekleştirilen işleri raporlar ve yöneticilere sunar.
 6. Hem bireysel hem de kurumsal müşteri portföyü oluşturur.
 7. Kaydını tamamlayan öğrencilerin gelişimini izler, problemlerine ilişkin çözüm önerilerinde bulunur. Şikâyet ve isteklere zamanında, etkin cevaplar verir.

Kısaca; eğitim danışmanı nedir? Sorusunu, ‘öğrenciler ve ebeveynleri için yönlendirici rol üstlenen profesyonel uzman’ olarak cevaplayabiliriz.

Bu itibarla danışmanlar; daha kaliteli ve nitelikli bir eğitim hayatına imza atmak, böylelikle yarınını henüz bugünden sağlam temeller üzerine kurup cazip kariyer fırsatlarını şimdiden hazırlamak isteyenlere hitap eder.

Siz de bunları başarılı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız; eğitim danışmanlığı nasıl yapılır? sorusuna hakkıyla cevap veren uzmanlarımıza güvenebilir, geleceğinizi emin ellere emanet edebilirsiniz.

Çocuğunuzun hedeflerine en etkili ve kısa yoldan ulaşmasını arzu eden bir ebeveynseniz, aradığınız çözümü yine İlerlet ayrıcalığını taşıyan eğitim danışmanlığı hizmetinde bulabilirsiniz.