Birebir nasıl yazılır? Siz de kelimeleri imlâ kurallarına göre yazmayı önemsiyorsanız, bu soruların cevabını merak ediyorsunuzdur. Yazımı en yaygın şekilde karıştırılan ‘birebir’ ifadesinin nasıl kullanıldığını öğrenmek, bu konuda örnek cümle arayışınıza cevap bulmak ve imlâ kurallarıyla ilgili bilgilerinize bir yenisini eklemek adına, içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

Birebir Nasıl Yazılır?

'Bire bir' sözü isim olarak kullanıldığında birleşik yazılır, zarf ya da sıfat işleviyle ikileme olarak kullanıldığında ise ayrı yazılır. TDK Sözlüğü bu konudaki ayrımı bu şekilde yapmaktadır.

Bu kelime; ‘yüz yüze’, ‘direkt, doğrudan’, ‘karşılıklı’, ‘tam anlamıyla’ veya ‘tıpatıp benzer’, ‘tıpkı’, ‘aynı, aynen, aynısı’ gibi anlamlara gelir. Örnek verecek olursak:

  • ‘Yanına geliyorum, bu konuyu seninle birebir konuşmalıyız.’ Cümlesinde ‘birebir’ kelimesi, ‘yüz yüze’ anlamında kullanılmıştır.
  • ‘Proje, taslağa bire bir uygundu.’ Cümlesinde ise bu ifade, ‘tam anlamıyla’ mânâsında kullanılmıştır.
  • ‘Sesi bire bir babamın sesi gibiydi.’ Cümlesinde ise bu ifadenin ‘tıpkı, aynı’ anlamına geldiğini görmekteyiz.

Fakat ‘bir’ kelimesi cümle içinde sayı, ölçü, miktar olarak kullanılıyor ise ayrı yazılması gerekir. Örneğin; ‘maç, bire bir bitti.’ Cümlesinde, birebir kelimesinin bitişik yazılması hatalı olacaktır. Çünkü burada ‘bir’ kelimesi sayı olarak kullanılmakta, skor bildirmektedir. İşte ‘bir’ kelimesi; puan, skor, miktar, ölçü bildiriyorsa ‘birebir’ olarak değil, ‘bire bir’ şeklinde ayrı yazılır.

Birebir Nasıl Yazılır TDK? – Birebir Ayrı Yazılır mı?

 ‘Birebir’ sözcüğü; ‘teke tek’, ‘karşı karşıya’, ‘yüz yüze’, ‘uygun’, ‘aynısı, tıpkısı’, ‘istenildiği gibi’ ve benzeri sözlük anlamlarında veya ölçü, sayı bildirmek için kullanılır. İsim olarak kullanılıyorsa bitişik yazılır, sıfat veya zarf işlevinde bir ikileme olarak kullanılıyor ise ayrı yazılmalıdır.

Eğer; ‘10’a 100 almak varken, niye 1’e 1 ile yetineyim ki?’ cümlesinde olduğu gibi, ‘bir’ sözcüğü sayı bildiriyorsa, ‘bire bir’ şeklinde ayrı yazılması gerekir.

Birebir Doğru Yazımı Örnek Cümleler:

Sözlükte; ‘birebir’ kelimesi farklı anlamlara gelmekte olup, her anlama ilişkin birer tane örnek cümleyi aşağıda bulabilirsiniz:

  • Etkili: Bu doğal ilaç, ağrılarını dindirmek için birebir!
  • Uyumlu: Seçtiğin renkler, benim dekorasyon tarzımla birebir.
  • İstenildiği Gibi: Yaptığın yemek, sana verdiğim tarife bire bir olmuş.
  • Karşılıklı: Bunu seninle bire bir konuşmanın vakti geldi.
  • Doğrudan, Direkt: Koçluk, insanların hayatına birebir etki ediyor ve kişisel gelişime büyük katkı sağlıyor.

Birebir nasıl yazılır? Sorusunu detaylı olarak cevapladık. İş birliği nasıl yazılır? Ve bir şey nasıl yazılır? Gibi içeriklerimize de bakmayı unutmayın!