Paragrafın ana düşüncesi nasıl bulunur? Sorusunun cevabı, Türkçe sınavlarında daha başarılı olmak için önem taşır. Paragraf soruları genellikle zor ve çetrefilli olduğu için, ana fikre en kestirme yoldan nasıl ulaşılacağını bilmek gerekir.

Öyleyse gelin, bu konudaki en etkili ve pratik taktikleri görelim… Ayrıca paragraf nasıl çözülür makalemizi de inceleyebilirsiniz. Paragrafın ana düşüncesi nasıl bulunur? Paragrafın konusu ve ana düşüncesi nasıl bulunur? Paragrafın ana düşüncesi konusu nasıl bulunur? Şimdi bu soruların cevaplarını arayalım.

Paragrafta Ana Fikir Nedir?

Bir metinde anlatılmak istenen asıl düşünce, ‘ana fikir’ olarak adlandırılır. Ana düşünce ile müteradif yani eş anlamlıdır. Şiirlerde ise asıl anlatılmak istenen şey, ‘ana duygu’ diye isimlendirilir.

Ana düşünce, yazının hazırlanmasındaki temel amacı ve okuyucuya ne anlatılmak istendiğini ifade eder. Bu fikirler bütünü bir veya birkaç cümle ile anlatılabilir. Yazının bütününe yayılan ana fikir, metnin içerisinde parça parça anlatılır. Evrensel ve özgün bir düşünceyi tanımlar.

Eğer paragrafta ana düşünce nasıl bulunur? Diye soruyorsak, yazının en fazla neyin üzerinde durduğuna bakmamız gerekiyor demektir. Sonra bu yazının hangi noktayı vurgulamak istediğini bir cümleyle ifade etmeye çalışmalıyız. Bunun içinse yapıtı bir bütün hâlinde incelemeliyiz.

Ana düşüncenin ne olduğu, sanatçının fikrine yakınlığı kişiden kişiye değişebilir. Fakat çözdüğümüz soru çoktan seçmeli ise, şıklar arasında en yakın olanı işaretlemeliyiz. Bunu yaparken, ana fikrin evrensel değer yargısı taşıdığını unutmamalıyız.

Ana Fikir Örnekleri Nelerdir?

Bütünde anlatılan düşüncenin özet olarak ifade edilmiş hâlini ana düşünce diye nitelendiririz. Bunun bazı örnekleri ise şunlardır:

 1. Hayvan haklarının korunması için mücadele veren kişiler, kendi haklarını da savunmuş olurlar.
 2. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka alır.
 3. Sanatçı eserine kişisel özelliklerini aksettirmiş ise, okuyucunun o eserde kaybolup gitmesi işten bile değildir.

Paragrafın Ana Düşüncesi Nasıl Bulunur?

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, ana düşünce paragrafın bütününü kapsar. Ancak bazı paragrafların ana fikri metnin başında verilir, bazen ise metnin son kısmında yer alır.

Bununla beraber kimi paragraflarda ise ana düşünce okuyucuya doğrudan verilmez. Kişinin metinden yola çıkarak ‘anlam bütünlemesi’ yapması ve böylelikle ana fikre ulaşması gereklidir.

Öte yandan, paragrafta ana düşünce nasıl bulunur? Diye merak edenler şunu aklından çıkarmamalıdır: Kendi değer yargılarımızı ve öznel fikirlerimizi bir tarafa bırakıp tamamen metine odaklanmamız lâzımdır. Metin ne anlatıyor? Diye düşünmeli ve yazarın gözünden bakarak ana fikre erişmeye çalışmalıyız.

Paragrafta Ana Fikir Nasıl Bulunur? 1. Yöntem:

Bunun için kendimize şu soruları yöneltebiliriz:

 1. Yazar nasıl bir mesaj vermek istiyor?
 2. Yazıyı kaleme alan kişi, bu metni neden yazmış?
 3. Nasıl bir anlatım dili tercih edilmiş? Neden?

Paragrafta Ana Düşünceyi Bulma 2. Yöntem:

Şu ifadeler bizi ana fikre götürebilir:

 1. Bana göre,
 2. Öyleyse,
 3. O zaman,
 4. O hâlde,
 5. Böylece,
 6. Kanımca,
 7. Oysa,
 8. Fakat,
 9. Ama,
 10. Böylelikle,
 11. Halbuki,
 12. Bence,
 13. Bu sayede,
 14. Önemli olan / mühim olan.

Paragrafın Ana Fikri Nasıl Bulunur? Örnekler

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için metin üzerinden örneklendirmekte yarar görüyoruz:

‘’Ressamlar gözlerini ve ellerini doğanın buyruklarına teslim edip doğaya güvenir. Böylece yorumlanmış gerçeklere ulaşarak onları süzer ve resimlere yansıtır. Bu tutum, öze ve ana çizgilere doğru bir yöneliştir.

Elin çizdiği, gözün gördüğü dış dünyadır. Bunun bir de iç dünyası vardır. Fakat resimde ikisi birbiriyle bütün oluşturur ve birbirinden ayrılmaz. Böylelikle göz çizer, el görür hâle gelir. Hatta bazıları tüm vücuduyla görür.’’

Bu metin için paragrafın ana fikri nasıl bulunur? Diye sorduğumuzda şöyle bir sonuca ulaşıyoruz:

‘’Doğa, bünyesinde her türlü güzelliği barındırır. Ressamlar da onu çok yönlü bir biçimde hissederek çizgilere aktarır. Böylece somut ve soyut kavramlar birleşir, nadide eserler ortaya çıkar.’’

Siz de paragrafın ana düşüncesi nasıl bulunur? Şeklindeki soru işaretinizi detaylı konu anlatımı, örnekler ve testlerle gidermek istiyorsanız İlerlet.com tarafından sunulan kaynaklara göz atabilirsiniz.