Bir şey nasıl yazılır? Dilimizi doğru kullanmak isteyenlerin merak ettiği bu sorular, imlâ kurallarına uygun bir yazım tarzı benimsemek açısından önem taşıyor. Akademik metinler hazırlarken, ödev yaparken veya günlük hayatta sözcükleri TDK’ya uygun bir şekilde yazmaya önem verenler; en çok karıştırılan ifadelerden biri olarak, ‘bir şey’in nasıl yazıldığını da merak ediyor.

Bir şey nasıl yazılır sorusu, Türkçe’de sıkça karşılaşılan bir yazım sorunudur. Bir şey, iki ayrı sözcükten oluşan bir ifadedir ve doğru yazımı ayrı yazılmaktır. Yani “bir şey” şeklinde yazılır. “Birşey” veya “bişey” şeklinde yazılanlar yanlıştır.

Bir şey ifadesi, belirli bir nesne, durum veya olayı belirtmek için kullanılır. Genellikle, ismi hatırlanmayan, belirsiz olan veya üzerinde durulmak istenmeyen şeyleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • Bir şey söylemek istiyorum.
 • Bir şey yemek ister misin?
 • Bir şey olursa bana haber ver.

Bir şey ifadesinin etimolojik kökeni hakkında ise, Türk Dil Kurumu’na göre, bu ifade iki ayrı sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur. “Bir” sözcüğü Türkçe’nin temel sözcüklerindendir ve tek sayıyı belirtir. “Şey” sözcüğü ise Arapça kökenlidir ve “şey’” kökünden gelir. Bu sözcük, herhangi bir nesne, durum veya olayı belirtmek için kullanılır.

Bir Şey Ne Demek? – Bir Şey Anlamı TDK

‘Bir şey’ ifadesi çoğu zaman, belirli bir nesneye veya konuya odaklanmayı gerekli kılan durumlarda kullanılır. Bazen de kesinlik belirtmeyen durumları dile getirmek için kullanıldığı görülür.

‘Bir’ sayısı ‘tek, yegâne’ gibi anlamlara gelirken, ‘şey’ sözcüğü ise belirgin bir adı olmayan veya ismi hatırlanamayan herhangi bir durum, konu veya objeyi belirtir.

İfade edilecek konunun belirleyici özelliklerinden yoksun olduğunda yahut daha genel bir anlama sahip olması gerektiği takdirde 'bir şey' ifadesi kullanılır. ‘Bir’ sözcüğü Türkçe, ‘şey’ kelimesi Arapça olup, her ikisinin de özel bir etimolojisi bulunmaktadır.

Bir Şey Nasıl Yazılır TDK?

‘Bir şey’ ifadesi; bazen belirli bir kişi, nesne veya olayı, bazen de rastgeleliği, bilinmezliği ve belirsizliği ifade etmek için kullanılır. Ancak ister belirsiz, ister belirli bir davranış, durum, şahıs veya hâdiseden bahsediliyor olsun, bir şey kelimesinin yazılışı her hâlükârda aynıdır.

Bu kelime bazen yanlış olarak ‘birşey’ şeklinde yazılmasına rağmen,, ‘bir şey’ diye yazılmalıdır. Yani birşey olarak kullanılması yanlıştır.

 • Doğru Kullanım: Bir şey.
 • Yanlış Kullanımlar: Birşey, bi’şey, bişey, bi şey.

Bir Şey Ayrı mı Bitişik mi?

‘Bir şey’ daima ayrı yazılır. Çünkü ‘şey’ kelimesi, arkasına geldiği her sözcükten mutlaka ayrı yazılır. Bu kural; her şey, pek çok şey gibi onlarca örnek için geçerlidir.

Bir Şey Doğru Yazılışı Cümle İçinde Kullanımı

Kelimenin doğru yazımına verebileceğimiz bazı örnekleri şöyle sıralamak mümkün:

 1. Hissediyorum, kötü bir şeyler olacak!
 2. Bir şey diyecektim fakat unuttum.
 3. Aradık ancak herhangi bir şey bulamadık.
 4. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
 5. Sana artık bir şey söylemeyeceğim.
 6. Kendini bir şey sanan kibirli insanları sevmiyorum.
 7. Canım herhangi bir şey yapmak istemiyor.
 8. Yaptığı iş, bir şeye benzemiyıor.

Hiçbir Şey Nasıl Yazılır?

Bu ifadenin doğru yazılışı ise ‘hiçbir şey’ şeklindedir. Dolayısıyla; ‘hiç bir şey’ veya ‘hiçbirşey’ olarak yazılması TDK kurallarına göre yanlış kabul edilir.

Herhangi Bir Şey Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre bu ifadenin doğru yazılışı, ‘herhangi bir şey’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani ‘her hangi bir şey’ veya ‘herhangi birşey’ diye yazılması, imlâ kurallarına aykırıdır ve hatalı kullanım olarak değerlendirilir.

Bir şey nasıl yazılır? Öğrendiniz. Bunun gibi daha pek çok sözcüğün doğru yazımını incelemek istiyorsanız, yazımı karıştırılan sözcükler başlıklı içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.