Tarih soru dağılımı tarih derslerinde öğrencilere hangi konulardan ne kadar soru sorulacağını belirleyen bir yöntemdir. Tarih dersleri genellikle belirli bir dönemi veya konuyu kapsar ve öğrencilerin bu konuları anlamalarını ve yorumlamalarını sağlar. Tarih soru dağılımı, öğrencilere hangi konulardan ne kadar soru sorulacağını belirleyerek dersin adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. İlerlet online eğitim platformu olarak tarih eğitim paketlerimizi satın alarak sınava online olarak en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

Tarih derslerinde soru dağılımı genellikle dönemlere, konulara veya temalara göre yapılmaktadır. Örneğin, bir tarih dersinde Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Türk Devletleri tarihi, İslam tarihi gibi konulara ağırlık verilebilir. Bu konuların yanı sıra, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konular da tarih derslerinde sıkça soru dağılımına dahil edilir.

Tarih soru dağılımı, öğrencilerin tarih bilgisini geniş bir perspektiften ele almalarını sağlar. Öğrencilerin farklı dönemleri, olayları ve kişilikleri anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca tarih soru dağılımı, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine ve tarihi olayları farklı açılardan değerlendirmelerine olanak tanır.

Tarih soru dağılımı aynı zamanda öğretmenlerin dersleri planlarken hangi konulara ne kadar ağırlık vermeleri gerektiği konusunda da yol gösterici olabilir. Öğretmenler, tarih derslerinde hangi konuların daha fazla vurgulanması gerektiğini belirleyerek öğrencilerin tarih bilgisini daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayabilirler.

Tarih, lise ve üniversite giriş sınavlarında önemli bir yer tutan bir derstir. Başarılı olmak için sınava gireceğiniz tür ve seviyeye göre tarih soru dağılımını bilmeniz ve buna göre çalışmanız önemlidir.

Lise Giriş Sınavında Tarih Soru Dağılımı

LGS tarih soru dağılımı nelerdir? Liseye giriş sınavında tarih, önemli bir yere sahip olan bir derstir. Sınavda başarı şansınızı artırmak için hangi konulardan sorular çıkacağını bilmeniz ve bu konulara yoğunlaşmanız önemlidir.

LGS Tarih Soru Dağılımı:

LGS'de tarih 10 soruyla yer alır. Sorular 7. ve 8. sınıf müfredatından eşit ağırlıklı olarak hazırlanır. Konu dağılımı şu şekildedir:

      7. Sınıf:(5 Soru)

 • Tarih ve Zaman:

Zaman kavramı

Kronoloji

Takvim sistemleri

Arkeoloji

 • İlk Çağ Uygarlıkları:

Mezopotamya Uygarlığı

Mısır Uygarlığı

Anadolu Uygarlıkları

Yunan Uygarlığı

Roma Uygarlığı

 • Türklerin Anadolu'ya Gelişi:

Türklerin kökeni

Göçler

Anadolu'da Türk varlığının ilk izleri

Malazgirt Savaşı

Anadolu'nun Türkleşmesi

 1. Sınıf:(5 Soru)

 • Türkiye Selçuklu Devleti:

Kuruluş Dönemi

Yükselme Dönemi

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

Moğol İstilası

Gerileme Dönemi

 • Osmanlı Devleti:

Kuruluş Dönemi

Yükselme Dönemi

Fetihler

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Duraklama Dönemi

Gerileme Dönemi

Islahat Dönemleri

Tanzimat Fermanı

Islahat Fermanı

Meşrutiyet Dönemi

TYT Tarih Soru Dağılımı

TYT'de tarih 5 soruyla yer alır. Sorular 9., 10., 11. ve 12. sınıf müfredatından eşit ağırlıklı olarak hazırlanır. Konu dağılımı şu şekildedir:

Tarih ve Zaman: 1 soru

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası: 1 soru

İslam Medeniyetinin Doğuşu: 1 soru

Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri: 1 soru

Beylikten Devlete Osmanlı: 1 soru

AYT Tarih Soru Dağılımı

AYT'de tarih 40 soruyla yer alır. Sorular 9., 10., 11. ve 12. sınıf müfredatından hazırlanır. Konu dağılımı şu şekildedir:

Türkiye Tarihi:(20 Soru)

 • Osmanlı Devleti:(10 Soru)

Kuruluş Dönemi (1299-1453)

Yükselme Dönemi (1453-1595)

Duraklama Dönemi (1595-1807)

Gerileme Dönemi (1807-1908)

Islahat Dönemleri (1807-1908)

Meşrutiyet Dönemi (1908-1923)

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi:(10 Soru)

Kurtuluş Savaşı (1919-1923)

Atatürk Devrimleri (1923-1938)

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem (1938-1960)

Çok Partili Dönem (1960-1980)

12 Eylül Sonrası Dönem (1980-2002)

2002 Sonrası Dönem

Dünya Tarihi:(20 Soru)

 • Antik Çağ:(5 Soru)

Mısır Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

Yunan Uygarlığı

Roma Uygarlığı

 • Ortaçağ:(5 Soru)

Avrupa'da Ortaçağ

İslam Medeniyeti

 • Yeniçağ:(5 Soru)

Rönesans

Reform

Aydınlanma

Fransız Devrimi

Sanayi Devrimi

 • Yakınçağ:(5 Soru)

Birinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş

Küreselleşme

İlerlet.com ile Tarih Soru Dağılımına Nasıl Çalışılır?

İlerlet.com, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için online bir eğitim platformudur. Platformda tarih konu dağılımına çalışmanıza yardımcı olacak birçok kaynak ve araç bulunmaktadır.

İlerlet.com ile Tarih Çalışma İpuçları

 • Konu Anlatımları:

İlerlet.com'da her bir tarih konusu için detaylı konu anlatımları ve video dersler yer almaktadır.

Konu anlatımlarını okuyarak ve video dersleri izleyerek konuları pekiştirebilirsiniz.

 • Soru Bankası:

Platformda her bir tarih konusu için binlerce soru içeren soru bankaları bulunmaktadır.

Soru bankalarını çözerek bilginizi pekiştirebilir ve sınav formatına alışabilirsiniz.

 • Deneme Sınavları:

İlerlet.com'da gerçek sınav formatında deneme sınavları yer almaktadır.

Deneme sınavlarını çözerek zaman tutma becerilerinizi geliştirebilir ve sınav stresini yenebilirsiniz.

 • Performans Analizi:

Platformda deneme sınavları ve soru bankalarında aldığınız puanları takip edebilirsiniz.

Performans analizini inceleyerek eksiklerinizi belirleyebilir ve çalışma planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

 • Canlı Dersler:

İlerlet.com'da alanında uzman tarih öğretmenleri tarafından verilen canlı derslere katılabilirsiniz.

Canlı derslerde konu anlatımlarını dinleyebilir, soru sorabilir ve diğer öğrencilerle etkileşime geçebilirsiniz.

Özgün Çalışma Stratejileri

İlerlet.com'daki konu anlatımlarını ve video dersleri not alarak kendi çalışma materyalinizi oluşturabilirsiniz.

Soru bankalarını çözerken her bir sorunun cevabını detaylı bir şekilde analiz edin.

Deneme sınavlarından sonra hatalı cevapladığınız soruları tekrar çözerek eksiklerinizi giderin.

Canlı derslere aktif olarak katılarak konu ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları sormaktan çekinmeyin.

İlerlet.com ile tarih konu dağılımına çalışarak sınavda başarı elde etme şansınızı artırabilirsiniz.

İlerlet.com'u kullanarak tarih çalışmayı daha kolay ve keyifli hale getirebilirsiniz.