Herşey nasıl yazılır? "Her şey" kelimesi, Türkçe dilinde sıkça kullanılan ve genellikle herkesin bildiği bir ifadedir. Ancak bu kelimenin nasıl yazılacağı konusunda bazı karışıklıklar olabilmektedir. Türkçe dilbilgisine göre "her şey" kelimesi ayrı olarak yazılır ve arasına boşluk konulur. Bu kurallara uygun bir şekilde yazıldığında kelimenin doğru bir şekilde kullanıldığı ve anlamının net bir şekilde ifade edildiği söylenebilir.

Türkçe dilinin kurallarına uygun olarak yazılmış metinler, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu nedenle "her şey" kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda bilgi sahibi olmak, dilin doğru bir şekilde kullanılması adına önemlidir. Dilin kurallarına uygun bir şekilde yazılmış metinler, okuyucuya daha düzgün ve anlaşılır gelir ve iletişimin etkin bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Dilin doğru kullanımı, herkes için önemli bir beceridir. Bu nedenle "her şey" kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda bilgi sahibi olmak, dilin doğru kullanımı adına önemlidir. Türkçe dilbilgisine uygun olarak yazılmış metinler, dilin kural ve kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlar ve iletişimin daha etkin bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Önerilen içerik: Yazımı karıştırılan sözcükler

Herşey Nasıl Yazılır?

Herşey kelimesinin nasıl yazılması gerektiği konusunda sıkça karşılaşılan bir konudur. Türk Dil Kurumu'nun kılavuzlarına göre, "herşey" kelimesi yanlış bir yazım biçimidir. Doğru yazımı ise "her şey" şeklindedir. Bu durum Türkçe dilbilgisine uygun olarak, ayrı yazılması gereken birleşik bir kelime olduğunu gösterir.

Peki, "her şey" kelimesi ne anlama gelir? "Her şey" ifadesi, "tüm şeyler" veya "bütün varlık" anlamlarına gelir. Genellikle genel anlamda kullanılan bir ifade olan "her şey", bir durumu veya konuyu kapsamlı bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Örneğin; "Her şey yolunda" veya "Her şeyi düşündüm" gibi cümlelerde sıklıkla karşımıza çıkar.

Ayrıca, "her şey" kelimesi çoğunlukla olumlu veya olumsuz durumları vurgulamak için kullanılır. Örneğin, "Her şey güzel olacak" veya "Her şey bitti" gibi ifadelerde duygusal anlam güçlendirilir.

Bununla birlikte, "her şey" kelimesinin yanlış kullanımı da oldukça yaygındır. Özellikle hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yazılan metinlerde, bu tür hatalara sıkça rastlanabilir. Ancak dilbilgisine uygun bir şekilde yazılmayan metinler, ciddiyetini kaybedebilir ve okuyucuya güven vermeyebilir.

TDK'nın belirttiği kurallara göre, Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde yazılmak isteniyorsa, "her şey" kelimesinin ayrı yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu kurala uygun olarak yazılan metinler, daha güvenilir ve etkili bir iletişim sağlar.

Ayrıca, "herşey" kelimesinin yanlış kullanımıyla sıkça karşılaşılan bir diğer ifade de "herşeyden" ve "herşeyin" kelimeleridir. Doğru kullanımı ise "her şeyden" ve "her şeyin" şeklinde olmalıdır. Bu ifadeler de aynı şekilde ayrı yazılmalıdır.

Özetle, dilbilgisine uygun bir şekilde Türkçe metinler yazmak isteniyorsa, "her şey" kelimesinin ayrı yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu kurala uygun olarak yazılan metinler, okuyucuya güven veren ve etkili iletişim sağlayan metinler olacaktır. Bu kurallara dikkat ederek dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması sağlanabilir.

Herşey Nasıl Yazılır TDK?

Herşey kelimesi, Türkçe dilbilgisine göre "her" ve "şey" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bileşik kelimedir. Bileşik kelimeler, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan ve ayrı ayrı anlamları olan kelimelerin birleşerek yeni bir anlam oluşturduğu yapılar olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, herşey kelimesinin nasıl yazılması gerektiği konusunda dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

TDK'ya göre, bileşik kelimeler genellikle bitişik yazılır. Ancak bazı durumlarda, bu kelimelerin ayrı yazılması gerekebilir. Herşey kelimesi de bu konuda bazı belirli kurallara tabidir.

Öncelikle, "herşey" kelimesinin ayrı yazılması gereken durumları ele alalım. Eğer "her" kelimesi belirli bir nesne veya durumu niteliyorsa ve ardından gelen "şey" kelimesiyle birleşik bir anlam oluşturmuyorsa, bu durumda bu iki kelime ayrı yazılır. Örnek olarak, "Her şeyi kontrol ettim" cümlesindeki "her" kelimesi "bütün" anlamında kullanıldığı için ayrı yazılır.

Ancak genellikle, "herşey" kelimesi bitişik olarak yazılır. Örneğin, "Herşey yolunda gidiyor" cümlesindeki "herşey" kelimesi, "bütün şeyler" veya "her türlü şey" anlamında kullanıldığı için bitişik yazılır.

Bununla birlikte, dilin doğasından kaynaklanan bazı istisnai durumlar da bulunmaktadır. Özellikle dildeki değişim ve gelişmelere bağlı olarak, bazı kelimelerin yazımı konusunda belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, dilin güncel kullanımını takip etmek ve TDK'nın güncel kurallarına göre hareket etmek önemlidir.

Türkçede yazım kuralları, kelimelerin doğru şekilde yazılmasını ve dilin anlaşılır olmasını sağlar. "Her şey" kelimesi de yazımı sıkça karıştırılan kelimelerden biridir. "Her şey" kelimesinin nasıl yazıldığı ve hangi durumlarda ayrı veya bitişik yazıldığı aşağıdaki gibidir:

 1. Ayrı Yazım

Türk Dil Kurumu'na göre "her şey" kelimesi ayrı yazılır. Bu kuralın arkasındaki mantık, her iki kelimenin de kendi anlamını korumasıdır. "Her" sıfatı, "şey" ismi ise varlıkları kapsar. Birlikte kullanıldıklarında "var olan her şey" anlamını verirler.

Örnekler:

 • Her şey güzel olacak.
 • Her şeyin bir sonu var.
 • Her şey yolunda gidiyor.
 • Her şeyden önemlisi sağlık.
 • Bu dünyada her şey mümkündür.
 1. Bitişik Yazım

"Her şey" kelimesinin bitişik yazılması yanlış bir kullanımdır. Bu şekilde yazıldığında, kelimenin anlamı değişir ve "herşey" tek bir varlık gibi algılanır.

Yanlış Örnekler:

 • Herşey yolunda gidiyor. (Doğru: Her şey yolunda gidiyor.)
 • Bu dünyada herşey mümkündür. (Doğru: Bu dünyada her şey mümkündür.)
 • Herşeyin bir sonu var. (Doğru: Her şeyin bir sonu var.)
 1. İkilemler

Bazı durumlarda "her şey" kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı kafa karıştırabilir. Bu gibi durumlarda, kelimenin anlamına ve cümlenin genel yapısına dikkat etmek gerekir.

Örnek:

 • Her şey dahil bir tatil mi istiyorsun? (Doğru: Bu durumda "her şey dahil" birleşik bir sıfat görevi görür ve ayrı yazılır.)
 • Herşey dahil bir tatil mi istiyorsun? (Yanlış: Bu durumda "herşey" tek bir varlık gibi algılanır ve anlam bozulur.)

''Her şey'' Kelimesinin Yazımını Karıştırmamak İçin Tavsiyeler

Türkçede yazım kuralları, kelimelerin doğru yazılmasını ve dilin anlaşılır olmasını sağlar. "Her şey" kelimesi de yazımı sıkça karıştırılan kelimelerden biridir.

"Her şey" kelimesinin yazımında hata yapmamak için aşağıdaki tavsiyelere uyabilirsiniz:

 • Türk Dil Kurumu'nun resmi sözlüğünü kullanın.
 • Cümlenin anlamına dikkat edin.
 • Kelimenin görevini belirleyin.
 • Şüpheli durumlarda, ayrı yazmayı tercih edin.

''Her şey'' Kelimesi Kullanım Yeri

 • "Her şey" kelimesi, atasözleri ve deyimlerde de sıklıkla kullanılır. Bu gibi durumlarda kelimenin yazımı değişmez.

Örnekler:

Her şeyin bir zamanı var.

Her şey gönlünce olsun.

Her neyse o.

 • "Her şey" kelimesi, soru ve ünlem cümlelerinde de kullanılabilir.

Örnekler:

Her şey ne zaman olacak?

Her şey ne kadar güzel!

Her Şey Ayrı mı Yazılır?

"Her şey" kelimesi, Türkçede en sık karıştırılan kelimelerden biridir.

Türk Dil Kurumu'na Göre:

Türk Dil Kurumu'na göre "her şey" ayrı yazılır. Bu kuralın arkasındaki mantık, her iki kelimenin de kendi anlamını korumasıdır. "Her" sıfatı, "şey" ismi ise varlıkları kapsar. Birlikte kullanıldıklarında "var olan her şey" anlamını verirler.

Her şey Nasıl Yazılır Ekstra Bilgiler

 • "Her şey" yerine "herkes" veya "herhangi bir şey" gibi kelimeler de kullanılabilir.

Örnekler:

Herkes mutlu olmak ister.

Herhangi bir şey sorabilir misiniz?

 • "Her şey"in anlamını vurgulamak için "her" kelimesinin önüne "hepsi" veya "tamamı" kelimeleri eklenebilir.

Örnekler:

Hepsi her şey yolunda dedi.

Tamamı her şey bitti.