AYT Matematik soru dağılımı yıllara göre farklılık arz ediyor ve bu tablo, öğrencilerin hangi yıl hangi konulardan daha fazla soru geldiğini bilmesi açısından önem taşıyor.

Sınava verimli bir şekilde çalışmak isteyen üniversite adaylarının, soru dağılım tablosunu inceleyip genellikle ağırlık verilen konuların hangileri olduğunu belirlemesi ve bunlara yoğunlaşması gerekiyor. Stratejik bir çalışma programı hazırlamanıza yardımcı olacak AYT Matematik konu ve soru dağılımı bilgisini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz. İlerlet Online Eğitim platformu eğitim paketlerimizi satın alarak sınava online olarak en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

AYT Matematik Soru Dağılımı

Matematik dersi, genellikle öğrencilerin korkulu rüyası olarak bilinir. Ancak, matematik sadece bir ders değil, aynı zamanda hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir beceridir. Bu nedenle, matematik öğrenmek ve anlamak son derece önemlidir. AYT (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) matematik bölümü, öğrencilerin matematik becerilerini ölçen ve üniversiteye girişte önemli bir rol oynayan bir sınavdır.

AYT matematik bölümü, genellikle 40 sorudan oluşur ve öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve matematiksel kavrayışlarını ölçmeyi amaçlar. Bu nedenle, AYT matematik bölümüne hazırlanan öğrencilerin konu dağılımını detaylı bir şekilde bilmesi ve bu konulara yoğunlaşması son derece önemlidir.

AYT matematik bölümü, genellikle beş ana konu başlığı altında toplanmaktadır. Bu konu başlıkları şunlardır: 

1. Sayılar ve Sayı Basamakları
2. Denklem ve Eşitsizlikler
3. Fonksiyonlar
4. Mantık
5. Analitik Geometri

Bu konu başlıklarının her biri, farklı alt konuları içermekte ve öğrencilerin bu konuları detaylı bir şekilde anlamaları gerekmektedir. Örneğin, sayılar ve sayı basamakları konusu altında, asal sayılar, üslü sayılar, rasyonel sayılar gibi alt konular yer almaktadır. Her bir alt konunun ayrı ayrı incelenmesi ve soru çözümleri ile pekiştirilmesi gerekmektedir.

Denklem ve eşitsizlikler konusu altında ise, birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler, mutlak değer eşitsizlikleri gibi konular yer almaktadır. Bu konuların her biri, farklı problem çözme tekniklerini gerektirmekte ve öğrencilerin bu teknikleri öğrenmeleri son derece önemlidir.

Fonksiyonlar konusu altında ise, polinom fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar gibi konular yer almaktadır. Bu konular, matematiksel modelleme becerilerini geliştirmek adına son derece önemlidir ve öğrencilerin bu konuları iyi anlamaları gerekmektedir.

Mantık konusu altında, önermeler ve bağlaçlar, önermelerin eşdeğerliği, önermelerin çelişkisi gibi konular yer almaktadır. Bu konular, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek adına son derece önemlidir ve farklı mantıksal problemlere çözüm üretebilmeleri için bu konuları iyi kavramaları gerekmektedir.

Son olarak, analitik geometri konusu altında, doğrunun analitik incelenmesi, dairenin analitik incelenmesi gibi konular yer almaktadır. Bu konular, matematiksel modelleme becerilerini geliştirmek adına son derece önemlidir ve geometrik problemlere matematiksel yaklaşımlar geliştirebilmek adına öğrencilerin bu konuları iyi anlamaları gerekmektedir.

AYT matematik bölümüne hazırlanan öğrencilerin bu konu başlıklarını detaylı bir şekilde incelemeleri, her bir alt konuyu ayrı ayrı çalışmaları ve bol bol soru çözmeleri son derece önemlidir. Ayrıca, konu dağılımına göre çalışma planları oluşturarak her bir konuya yeterli zaman ayırmak da başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

Yıllara Göre AYT Matematik Soru Dağılımı

2023 yılından başlayarak geriye doğru 2015 yılına kadar Matematik soru dağılımını aşağıdaki tabloda görmeniz mümkündür:

 

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

SORU SAYISI

32

32

32

30

32

29

50

50

50

Temel Kavramlar

4

2

3

2

2

1

3

3

6

Sayı Basamakları

3

1

Bölme ve Bölünebilme

1

1

1

1

EBOB – EKOK

1

1

1

1

1

Rasyonel Sayılar

1

1

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

2

1

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

1

Üslü Sayılar

1

1

1

1

2

1

Köklü Sayılar

2

1

1

Çarpanlara Ayırma

1

1

1

1

Oran Orantı

1

1

Kümeler ve Kartezyen Çarpım

1

1

1

2

1

2

2

2

Mantık

1

1

1

1

4

1

1

Fonksiyonlar

2

2

2

2

2

2

2

2

Polinomlar

2

1

1

2

2

1

3

1

2

2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

2

2

1

1

1

1

1

Parabol

1

1

1

1

1

1

Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom

3

3

2

3

2

2

2

3

2

Trigonometri

5

4

5

4

3

3

2

4

2

Karmaşık Sayılar

2

1

1

2

3

3

Logaritma

3

2

1

3

3

2

3

1

2

Diziler

2

1

1

2

1

1

2

2

2

Limit

2

2

2

2

2

2

1

Türev

4

3

4

4

5

5

7

İntegral

4

4

4

4

5

6

7

 

 

AYT Matematik En Çok Çıkan Konular Hangileri?

Geçmiş yılların AYT Matematik soru dağılımı analiz edildiğinde görülecektir ki, en çok çıkan konular şöyledir:

 1. Rasyonel Sayılar,
 2. Temel Kavramlar,
 3. Oran-Orantı,
 4. EBOB - EKOK,
 5. Kümeler,
 6. Mantık,
 7. Bölünebilme Kuralları.

AYT Matematik Kaç Soru?

160 sorudan meydana gelen AYT’de 40 adet Matematik sorusu bulunmaktadır. Bunlardan 30-31 tanesi genelde Matematik soruları olmaktayken, 9-10 tanesi de Geometri dersinden gelir.

AYT Matematik Konuları Neler?

YKS maratonunun ikinci aşaması AYT’nin (Alan Yeterlilik Testi’nin) Sayısal bölümünde öğrencilerin karşısına çıkan derslerin biri Matematik olup, sınav başarısı noktasında büyük önem taşımaktadır.

Sayısalcılar gibi Eşit Ağırlık öğrencisi olanların da çözmesi gereken Matematik; zorlayıcı bir ders olduğundan ötürü, düzenli ve verimli bir şekilde çalışılması gereklidir. Doğru bir planlama yapmak öncelikle konu dağılımını iyi bilmeye bağlıdır. Zira konuların her birine ne kadar zaman ayırılması, hangi sıra ile çalışılması gerektiği gibi ayrıntılar, ancak bu şekilde netleşir. Siz de sınava çalışırken dikkate alacağınız tüm konu başlıklarını öğrenip bu doğrultuda kendinize özgü sistemli bir çalışma programı oluşturabilirsiniz.

Bu doğrultuda güncel duyurular ve en yeni müfredat çerçevesinde, AYT Matematik konuları 2024 yılı itibariyle şunlardır:

 • Temel Kavramlar.
 • Bölme ve Bölünebilme.
 • Sayı Basamakları.
 • Rasyonel Sayılar.
 • EBOB – EKOK.
 • Mutlak Değer.
 • Basit Eşitsizlikler.
 • Köklü Sayılar.
 • Üslü Sayılar.
 • Oran Orantı.
 • Çarpanlara Ayırma.
 • Türev.
 • Logaritma
 • Parobol
 • Karmaşık Sayılar.
 • İstatistik.
 • İkinci Dereceden Denklemler.
 • Mantık.
 • Kümeler.
 • Problemler
 • Denklem Çözme.
 • Kartezyen Çarpım.
 • Polinomlar
 • Permütasyon ve Kombinasyon.
 • Fonksiyonlar
 • Binom ve Olasılık.
 • İkinci Dereceden Eşitsizlikler.
 • Mantık
 • Kümeler
 • Problemler
 • İntegral.

AYT Matematik soru dağılımı ve konu listesi hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, bu dersi çalışma programınıza verimli bir plan ile dâhil etmekte geç kalmayın!

Matematiği eğlenerek pratik bir şekilde öğrenmeyi istiyorsanız hemen İlerlet.com platformunun ayrıcalıklı üyelerinden biri olarak, sınav sürecinize farklı bir boyut kazandırın!