AYT nedir? AYT ne demek? AYT açılımı nedir? Sorusunu kısaca, ‘Alan Yeterlilik Testi’ diye cevaplayabiliriz. 12. Sınıf öğrencileri veya liseden mezun olanlar, üniversite eğitimi görmeye hak kazanabilmek adına AYT sınavına girmek zorundadır. Bu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'nin 2. Oturumudur.

Peki AYT’te hangi derslerden kaç soru var? AYT’ye nasıl hazırlanmak gerekir? Hepsi ve dahası için okumaya devam edin!

AYT Nedir? AYT Ne Demek?

AYT ne demek? Üniversiteye gitmek isteyenlerin girmesi gereken sınava AYT denir. Ancak bir kişinin AYT’ye girebilmesi için önce TYT’ye katılım sağlaması lâzımdır. Çünkü dediğimiz gibi TYT, YKS'nin 2. Oturum sınavıdır.

Eskiden adı YGS ve LYS olan sınavlar değiştirilmiş, onların yerini TYT ve AYT almıştır. Lisenin ardından eğitimini sürdürmek isteyen bireyler, bu yüksek öğretim sınavlarına girmek zorundadır.

TYT, ‘Temel Yeterlilik Testi’ anlamına gelir. Bu sınavda lise ve öncesi edinilen bilgiler, mantık yürütme becerisi, sözel ve sayısal yetenekler ölçülür. Ağırlıklı olarak ise matematik ve Türkçe derslerinden sorular bulunur. Ayrıca her birinden 20’şer tane olmak üzere Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanında da sorular mevcuttur.

AYT ise bu sınavın devamındaki ikinci oturum olup; öğrencinin eşit ağırlık, sayısal, dil ve sözel alandaki becerilerini ölçümlemeyi hedefler.

AYT’de toplam 160 soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, 40 tanesi Sosyal Bilimler 2, 40 tanesi Matematik ve 40 tanesi Fen Bilimleri testlerinden oluşacaktır. AYT’de sorulan konular, lise müfredatının 9, 10, 11 ve 12. sınıflarını kapsamaktadır.

AYT puanınız, tercih yapacağınız lisans bölümlerine yerleşmenizi sağlayacaktır. AYT puanınızı etkileyen faktörlerden biri de TYT puanınızdır. TYT puanınız, AYT puanınızın yüzde 40’ını oluşturur. Ayrıca AYT puanınızın hesaplanması için 0.5 net kuralı vardır. Bu kurala göre, AYT’de her testten en az 0.5 net yapmanız gerekir. Aksi takdirde o testin puan türü hesaplanmaz.

TYT ve AYT Nedir?

TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi), Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı verilen sınavın iki ayrı bölümünü ifade eder.

 1. TYT (Temel Yeterlilik Testi): TYT, YKS'nin birinci oturumudur. Bu oturumda adayların Türkçe, matematik, sosyal bilimler (tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi) ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) konularındaki genel yetenek ve genel kültürlerini ölçen sorular yer alır. TYT, tüm adaylar tarafından cevaplanması zorunlu olan bir oturumdur.

 2. AYT (Alan Yeterlilik Testi): AYT, YKS'nin ikinci oturumudur. Bu oturumda adaylar, tercih ettikleri alanlara göre belirlenen dört testten iki tanesini seçerek cevaplar. AYT'de, matematik, fizik, kimya, biyoloji, türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu (mantık, psikoloji, sosyoloji) ve din kültürü ve ahlak bilgisi konularından sorular yer alır. AYT'deki sorular, adayların alan bilgilerini ve analitik düşünme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

TYT ve AYT, üniversiteye giriş için önemli adımlardır. Adayların bu iki oturumda iyi bir performans sergilemeleri, üniversite tercihlerinde etkili olur. Üniversiteler, adayların TYT ve AYT puanlarını göz önünde bulundurarak yerleştirme yapar ve öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşmelerini sağlar.

AYT Açılımı Nedir?

AYT açılımı nedir? AYT, Türkiye'de yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bir bölümünün adıdır. AYT açılımı, "Alan Yeterlilik Testi"nin kısaltmasıdır. YKS, Türkiye'deki üniversitelere giriş için yapılan bir sınavdır ve AYT, bu sınavın ikinci oturumunu oluşturan bir bölümdür.

AYT, lise mezunlarının tercih ettikleri bölümlere yönelik olarak test edilen alan bilgisi, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya ve felsefe grubu derslerinden oluşur. Sınav, 180 dakika (3 saat) süresinde yapılmaktadır. AYT puanı, üniversite tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır ve öğrencilerin hangi üniversite ve bölümlere yerleşeceği üzerinde etkili olmaktadır.

AYT'nin amacı, öğrencilerin üniversite eğitimine uygunluklarını ve ilgili alanlardaki bilgi düzeylerini ölçmek ve değerlendirmektir. Sınavda başarılı olan öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelere yerleşme hakkı kazanmaktadır.

AYT’de Hangi Derslerden Kaç Soru Var?

Yukarıda AYT nedir? Sorusunu detaylı olarak yanıtladıktan sonra, şimdi hangi derslerden kaç tane soru çıktığına bakalım:

 • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40,
 • Sosyal Bilimler-2: 40,
 • Matematik: 40,
 • Fen Bilimler: 40.

Sınav süresi ise 180 dakikadır.
AYT Sınavında 3 alan vardır ve siz kendi alanınız ile ilgili bölümleri çözmekle yükümlüsünüz. Hadi hep birlikte hangi bölümler hangi dersleri çözmeli bakalım.
Sayısal Alan; Matematik ve Fen Bilimleri testini çözmesi gerekir.
Eşit Ağırlık Alanı;
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1 testi ve Matematik testi,
Sözel Alan; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler – 1 ve Sosyal Bilimler - 2 testini,

Sayısal alanda bir öğrenci iseniz ve AYT Sınavında Matematik ve Fen Bilimleri dersine ek olarak “Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler – 1” testini çözmeniz sizin sayısal puanını asla etkilemez. Böylece “Sayısal” puanınızın yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testini çözdüğünüz için “Eşit Ağırlık” puanınızda hesaplanmış olur. Yani AYT Sınavında her alan kendi içinde ayrı hesaplanır ve birbirini etkilemez.

YKS puanları hesap edilirken; TYT puanının yüzde 40’ı ve AYT puanının da yüzde 60’ı alınır.

AYT Sınavı Nedir?

AYT sınavı nedir? AYT (Alan Yeterlilik Testi), Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı verilen sınavın ikinci oturumunu ifade eder. AYT, üniversiteye giriş için yapılan bu sınavın önemli bir bölümünü oluşturur.

AYT, adayların tercih ettikleri bölümlere göre belirlenen dört testten iki tanesini seçerek cevapladığı bir oturumdur. AYT'de, adayların alan bilgilerini ve analitik düşünme yeteneklerini ölçen sorular yer alır. AYT'deki sorular, öğrencilerin yükseköğretimde okumak istedikleri bölümlere uygun olarak belirlenir.

AYT'de yer alan testler arasında matematik, fizik, kimya, biyoloji, türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu (mantık, psikoloji, sosyoloji) ve din kültürü ve ahlak bilgisi bulunabilir. Her aday, tercih ettiği bölüme göre kendisine uygun olan testleri seçerek bu oturuma katılır.

AYT'nin sonuçları, adayların performanslarına göre hesaplanır ve üniversite tercihlerinde kullanılır. Üniversiteler, adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT puanlarını göz önünde bulundurarak yerleştirme yapar ve öğrencileri tercih ettikleri bölümlere yerleştirir. AYT, üniversiteye giriş sürecinde önemli bir aşamadır ve öğrencilerin iyi bir performans sergilemesi önemlidir.

AYT Dersleri Nelerdir?

AYT dersleri nelerdir? AYT (Alan Yeterlilik Testi), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) ikinci oturumdur. AYT'de toplamda dört farklı test bulunur. Aşağıda, AYT'de yer alan derslerin bir listesini bulabilirsiniz:

 1. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: Bu test Türk dili, edebiyatı, tarih, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi alanlardan sorular içerir.

 2. Sosyal Bilimler-2 (Coğrafya-1): Bu test coğrafya sorularını içerir. Sosyal bilimler alanında coğrafya dersinden sorumlu olup, genel olarak coğrafya ve yer bilimleri konularını içerir.

 3. Matematik: Bu test matematik becerilerini ölçer. Temel matematik konuları, cebir, geometri, fonksiyonlar, olasılık gibi alanlardan sorular içerebilir.

 4. Fen Bilimleri: Bu test fizik, kimya ve biyoloji konularını kapsar. Fen bilimleri alanına ait temel kavramlar, prensipler ve deneylerden sorular içerir.

Bu dört testten her biri, sınavda farklı ağırlıklara sahip olabilir ve her testin ayrı bir puanı hesaplanır. AYT'deki bu dört testten alınan puanlar, üniversiteye yerleşme sürecinde kullanılan puan türlerini oluşturur. Öğrenciler, AYT puanlarına göre tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşme şansı elde ederler.

AYT Ne İşe Yarar?

AYT ne işe yarar? AYT'nin amacı, öğrencilerin genel yeteneklerini, analitik düşünme becerilerini ve alan bilgilerini ölçmektir.

AYT puanı, üniversiteye yerleşmek için kullanılan puan türlerinden biridir. Türkiye'de lisans programlarına başvuracak olan öğrenciler, YKS'ye girmek zorundadır ve bu sınavdaki AYT bölümünden aldıkları puanlar, tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşme şansını belirler.

AYT Süresi Ne Kadar?

AYT süresi ne kadar? AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavının toplam süresi, sınavın yapısına ve testlerin sayısına bağlı olarak değişir. Türkiye'deki mevcut sınav düzenlemeleri ve sürelerine göre, AYT'nin süresi genellikle 180 dakikadır (3 saat).

Bu 3 saatlik süre, AYT'deki dört farklı testin tamamlanması için öğrencilere verilir. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 (Coğrafya-1), Matematik ve Fen Bilimleri testlerini tamamlamak için öğrencilere bu süre içinde soruları cevaplamak ve testleri bitirmek için zaman tanınır.

Ancak, sınav süreleri ve yapısı zamanla değişebilir. Bu nedenle, güncel AYT sınav süresini ve detaylarını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gibi yetkili kurumlardan doğrulamanız önemlidir. Bu kurumlar, AYT sınavıyla ilgili en güncel bilgilere ve sürelere sahip olan resmi kaynaklardır.

AYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYT başvurusu nasıl yapılır? Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı olan YKS'nin 2. Aşaması olduğu için, AYT’ye başvuru öncelikle TYT sınavına başvuruda bulunmayı gerektirir. Bu noktada ise yapılması gereken şey, ilan edilen başvuru tarihleri içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden AYT başvurusunda bulunmaktır. Ancak fotoğraflı kimliğiniz yoksa, sistemde kaydınız mevcut değilse veya geçerli bir fotoğrafınız bulunmuyorsa başvurunuzu, resmi merkezlerin birinden gerçekleştirmelisiniz.

Öte yandan başvurunuzu mobil uygulama üzerinden de yapmanız mümkündür. Ayrıca başvuruda bulunan tüm adayların sınav ücretini belirlenmiş süre içinde yatırması gereklidir.

AYT’ye Kimler Girebilir?

Alan Yeterlilik Testleri’ne girebilecek adayları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayan ve diğer şartlara uygunluk sağlayan adaylar,
 2. Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olan kişiler,
 3. Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,
 4. Ortaöğretim kurumlarının (açık öğretim liseleri, lise veya dengi okullar ) son sınıfında okumakta olanlar,
 5. Üniversite mezunu adaylar,
 6. Bulgaristan'dan göç yolu ile gelmiş Türk soylu adaylar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar.

AYT'ye Girmezsem Ne Olur?

AYT'ye girmezsem ne olur? AYT'ye girmemenin sonuçları, üniversiteye giriş sürecinde tercih edeceğiniz üniversite ve bölüme bağlı olarak değişir. AYT, Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bir bölümüdür ve pek çok lisans programı için gereklidir. AYT'ye girmezseniz, aşağıdaki sonuçlarla karşılaşabilirsiniz:

 1. Üniversite Tercihinde Sınırlama: AYT, üniversiteye yerleşme sürecinde kullanılan puan türlerinden biridir. AYT puanı, tercih edeceğiniz üniversite ve bölüme kabul edilme şansınızı etkiler. AYT'ye girmezseniz, bu puan türünden puan elde edemezsiniz ve tercih ettiğiniz bazı programlara başvurma imkanınız kısıtlanabilir.

 2. Farklı Yerleştirme Şansı: AYT puanı, üniversiteye yerleşme sürecinde kullanılan bir parametre olmasına rağmen, başka puan türleri ve yerleştirme yöntemleri de mevcuttur. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içindeki diğer bölümlere girebilir ve bu puanlarla tercih ettiğiniz üniversite ve bölümlere başvurma şansı elde edebilirsiniz.

 3. Alternatif Yollar: AYT'ye girmemeniz durumunda, üniversiteye giriş için diğer alternatif yolları değerlendirebilirsiniz. Örneğin, açıköğretim programları, yurt dışındaki üniversitelere başvuru, özel üniversitelerin kendi sınavlarına katılma gibi seçenekler mevcuttur. Bu alternatiflerde her birinin kendi başvuru şartları ve süreçleri bulunmaktadır.

Unutmayın ki, üniversiteye giriş sürecinde AYT'nin önemi büyük olsa da, her bir üniversite ve bölümün kabul şartları farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, tercih etmek istediğiniz üniversitelerin ve bölümlerin gereksinimlerini araştırmanız ve doğru bilgilere ulaşmanız önemlidir.

AYT’ye Nasıl Çalışılır?

TYT AYT nedir? AYT'ye nasıl çalışılır? Bunun için ilk olarak TYT konularına çalışmak, sonra sırayla AYT konularına geçmek gerekir. Öğrenciler bol bol tekrar yapmaya özen göstermeli, her gün az da olsa soru çözmeyi ihmâl etmemelidir. İlerlet online dijital eğitim platformu üzerinden online rehberlik alarak hemen eğitim serisine başlayabilirsiniz.

Ayrıca internetteki video anlatımlarından ve soru çözümlerinden de yararlanılmalı, bunun dışında öğrenciler güncel soru bankası ve deneme testlerini edinmelidir.

Artık AYT nedir? Ne işe yarar? Detaylı olarak öğrendiğinize göre şimdi sıra, bu sınava nasıl verimli bir şekilde çalışacağınızı öğrenmeye geldi! TYT ve AYT sınavlarında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm kaynaklara İlerlet.com sayesinde sahip olabilir, güncel dijital kurslara da yine buradan ulaşabilirsiniz.