Sayısal dersler, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji gibi konuları kapsayan ve temel olarak sayılarla, formüllerle ve problem çözme becerileriyle ilgilenen derslerdir. Bu dersler genellikle öğrencilere analitik düşünme, problem çözme yetenekleri ve mantıksal akıl yürütme becerileri kazandırmayı amaçlar.

Sayısal Dersler

Matematik: Matematik, sayısal derslerin temelini oluşturan bir disiplindir ve birçok alanda kullanılan önemli bir bilimdir. Matematik, temel aritmetik işlemlerden cebir, geometri, trigonometri, hesaplama ve diferansiyel denklemlere kadar geniş bir yelpazede konuları içerir. Matematik dersleri, öğrencilere soyut düşünme yetenekleri kazandırır ve problem çözme becerilerini geliştirir. Ayrıca, matematik, diğer sayısal dersler için temel bir zemin sağlar.

Geometri: Geometri, şekillerin, uzayın, boyutların ve bunların ilişkilerinin incelendiği matematik dalıdır. Hem soyut geometri (düzlemsel ve uzaysal geometri) hem de uygulamalı geometri (mühendislik, mimarlık, fizik gibi alanlarda geometri) olarak ele alınabilir. Geometri, matematikteki temel dallardan biridir ve günlük yaşamda birçok alanda kullanılır.

Fen Bilimleri: Fen bilimleri, doğa ve evrenin temel yasalarını ve prensiplerini inceleyen bir disiplindir. Bu ders, genellikle fizik, kimya ve biyoloji gibi alt dallara ayrılır. Fizik, enerji, hareket, kuvvet ve madde gibi konuları kapsar. Kimya, atomik yapı, kimyasal reaksiyonlar, elementler ve bileşiklerin özellikleri gibi konuları inceler. Biyoloji ise yaşamın temel prensipleri, hücre yapıları, organizma çeşitliliği ve ekosistemler üzerine odaklanır. Fen bilimleri dersleri, öğrencilere doğa olaylarını anlamak ve çevrelerindeki dünyayı daha iyi kavramaları için temel bilgi ve anlayış sağlar.

Fizik: Fizik, madde, enerji, hareket ve kuvvet gibi konuları inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik dersleri, öğrencilere doğa yasalarını ve fiziksel olayları anlamaları için teorik ve deneysel bilgiler sunar. Bu ders, kinematik, dinamik, termodinamik, elektromanyetizma ve modern fizik gibi alt konuları kapsar. Fizik, pratik uygulamaları olan ve birçok alanda kullanılan önemli bir bilim dalıdır, bu nedenle öğrenciler için oldukça önemlidir.

Kimya: Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini ve bileşenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya dersleri, atomlar, moleküller, elementler, bileşikler, kimyasal reaksiyonlar ve termodinamik gibi konuları kapsar. Kimya, günlük yaşamda birçok alanda uygulanan bir bilim dalıdır ve öğrencilere hem teorik hem de pratik beceriler kazandırır.

Biyoloji: Biyoloji, canlı organizmaların yapısını, işleyişini, evrimini ve etkileşimlerini inceleyen doğa bilimlerinden biridir. Biyoloji, yaşamın tüm yönlerini kapsayan geniş bir disiplindir ve mikroskopik organizmalardan büyük ekosistemlere kadar birçok farklı ölçekte çalışma yapar. Biyoloji araştırmaları, yeni tıbbi tedavilerin geliştirilmesinden çevresel koruma stratejilerine kadar geniş bir yelpazede insana ve çevreye fayda sağlar.

Sayısal dersler, öğrencilere analitik düşünme yetenekleri kazandırmak ve gerçek dünya sorunlarını çözmek için gerekli olan becerileri geliştirmek için önemlidir. Bu dersler, öğrencilerin bilgi birikimlerini artırırken aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini de geliştirir.

11 sınıf sayısal dersleri

11. sınıf, öğrencilerin akademik hayatında önemli bir dönemdir. Bu dönemde öğrenciler, sayısal derslerle daha fazla karşılaşmaya başlarlar ve bu derslerin önemi giderek artar. Sayısal dersler, matematik, fizik, kimya gibi konuları kapsar ve öğrencilerin temel bilimsel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Matematik, fizik ve kimya gibi sayısal dersler, öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandırır ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bu dersler aynı zamanda öğrencilerin bilimsel düşünme tarzını benimsemelerine ve mantıklı bir şekilde düşünmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, 11. sınıf sayısal dersleri, öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimleri için son derece önemlidir.

Matematik, 11. sınıfta öğrencilere cebir, trigonometri, analitik geometri gibi konuları içeren geniş bir müfredat sunar. Bu konular, öğrencilerin soyut düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve matematiksel problemleri çözmelerini sağlar. Aynı zamanda matematik, diğer bilim dallarıyla da sıkı bir bağ içerisindedir ve bu nedenle matematik bilgisine sahip olmak, diğer bilim dallarında da başarılı olmanın anahtarlarından biridir.

Fizik dersi ise, doğadaki olayları anlamaya ve açıklamaya yönelik temel kavramları içerir. 11. sınıfta öğrencilere, mekanik, elektrik ve manyetizma gibi konular öğretilir. Bu konular, öğrencilerin doğadaki olayları anlama ve açıklama becerilerini geliştirirken aynı zamanda mühendislik ve teknoloji alanlarına olan ilgilerini de artırır.

Kimya dersi ise, maddeyi tanıma, madde ve enerji ilişkisini anlama ve kimyasal reaksiyonları inceleme üzerine odaklanır. 11. sınıfta öğrencilere organik kimya, asit-baz tepkimeleri gibi konular öğretilir. Bu konular, öğrencilerin günlük hayattaki olayları anlama ve açıklama becerilerini geliştirirken aynı zamanda tıp, eczacılık gibi alanlara olan ilgilerini de artırır.

11. sınıf sayısal dersleri, öğrencilere bilimsel düşünme tarzını benimsetirken aynı zamanda onların analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu dersler, öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmalarında da son derece önemlidir. Üniversite sınavlarında sayısal puan türünde başarılı olabilmek için 11. sınıf sayısal derslerinde başarılı olmak büyük bir öneme sahiptir.

Bu nedenle, 11. sınıf öğrencilerinin sayısal derslere gereken önemi vermesi ve bu derslerde başarılı olmaları son derece önemlidir. Öğrencilerin bu derslerde başarılı olabilmeleri için düzenli bir şekilde çalışmaları, konuları anlamaya yönelik çaba göstermeleri ve eksikliklerini gidermeye çalışmaları gerekmektedir.

Sayısal Derslerin Önemi

Sayısal dersler, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Alışveriş yaparken, araba kullanırken, yemek pişirirken veya spor yaparken bile sayısal becerilere ihtiyaç duyarız.

Sayısal dersler, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında çalışmak isteyenler için gereklidir.

Sayısal dersler, üniversitelerin mühendislik, tıp, matematik, fizik ve kimya gibi birçok bölümünde temel oluşturur.

Sayısal dersler, mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek bireyin daha analitik düşünmesine yardımcı olur.

Sayısal Derslere Nasıl Çalışılır?

Sayısal dersler, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerini gerektiren derslerdir. Bu derslerde başarılı olmak için disiplinli ve planlı bir şekilde çalışmak önemlidir.

Çalışma Ortamı:

 • Sessiz ve sakin bir çalışma ortamı seçin.
 • Dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzak durun.
 • Çalışma masanızın düzenli ve derli toplu olması önemlidir.
 • Yeterli ışıklandırma ve havalandırmaya dikkat edin.

Zaman Yönetimi:

 • Bir çalışma programı oluşturun ve bu programa sadık kalın.
 • Her derse ne kadar zaman ayıracağınızı önceden belirleyin.
 • Zamanınızı etkili bir şekilde kullanın.
 • Kısa molalar vermeyi unutmayın.

 Çalışma Teknikleri:

 • Dersi dinlerken not alın.
 • Anlamadığınız konuları tekrar dinleyin veya öğretmeninize sorun.
 • Konuyu pekiştirmek için bol bol soru çözün.
 • Farklı kaynaklardan yararlanın.
 • Grup çalışmasına katılabilirsiniz.
 • Kendinizi deneme sınavlarıyla test edin.

 Motivasyon:

 • Kendinize güvenin ve başaracağına inanın.
 • Hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için motive olun.
 • Başarılı olduğunuzda kendinizi ödüllendirin.
 • Sayısal derslerin günlük hayattaki önemini ve faydalarını düşünün.

Sayısal Derslerde Başarılı Olmak için Öneriler

 • Temel kavramları iyi öğrenin.
 • Düzenli ve disiplinli çalışın.
 • Bol bol soru çözün.
 • Zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin.
 • Hatalarınızdan ders alın.
 • Kendinize güvenin ve motive olun.

YKS Sayısal Dersler

TYT Sayısal Ders ve Konuları

TYT Sayısal, Temel Yeterlilik Testi'nin sayısal alanını kapsar ve matematik, geometri ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) derslerini içerir. Bu alan, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinin hesaplanmasında kullanılır.

 Matematik:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB - EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem ve Eşitsizlik Çözme
 • Oran ve Orantı
 • İşlem Önceliği
 • Kök ve Üs
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar

Geometri:

 • Temel Kavramlar
 • Açı ve Doğru
 • Üçgenler
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember
 • Daire

Fen Bilimleri:

Fizik:

 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • İş ve Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Ses
 • Işık
 • Elektrik
 • Mıknatısçılık

Kimya:

 • Madde ve Özellikleri
 • Atom ve Molekül
 • Kimyasal Bağlar
 • Kimyasal Değişimler
 • Çözeltiler
 • Asitler ve Bazlar
 • Karbon Kimyası

Biyoloji:

 • Hücre
 • Dokular
 • Organ Sistemleri
 • Kalıtım
 • Evrim
 • Ekoloji

AYT Sayısal Ders ve Konuları

AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) için sayısal derslerdeki temel konular, matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu derslerde öğrencilerin temel matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçmek amaçlanır.

Matematik:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB - EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem ve Eşitsizlik Çözme
 • Oran ve Orantı
 • İşlem Önceliği
 • Kök ve Üs
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Trigonometri
 • Geometrik Cisimler
 • Analitik Geometri
 • Diferansiyel ve İntegral Hesap

Geometri:

 • Temel Kavramlar
 • Açı ve Doğru
 • Üçgenler
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember
 • Daire
 • Uzay Geometrisi
 • Koordinat Düzlemi
 • Vektörler
 • Analitik Geometri

Fizik:

 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • İş ve Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Ses
 • Işık
 • Elektrik
 • Mıknatısçılık
 • Dalga Mekaniği
 • Modern Fizik

Kimya:

 • Madde ve Özellikleri
 • Atom ve Molekül
 • Kimyasal Bağlar
 • Kimyasal Değişimler
 • Çözeltiler
 • Asitler ve Bazlar
 • Karbon Kimyası
 • Organik Kimya
 • Kimyasal Termodinamik
 • Kimyasal Kinetik

Biyoloji:

 • Hücre
 • Dokular
 • Organ Sistemleri
 • Kalıtım
 • Evrim
 • Ekoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Genetik Mühendisliği


İlerlet.com ile Sayısal Derslerde Başarıya Ulaşın!

İlerlet.com sayısal derslerde başarınızı garantileyecek kapsamlı bir eğitim platformudur. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi tüm sayısal dersleri, uzman eğitmenlerin videoları ve etkileşimli ders anlatımları ile kolayca öğrenebilirsiniz.

İlerlet.com’un sunduğu avantajlar:

Konu Anlatımları: Her ders için detaylı ve anlaşılır konu anlatımları

Video Dersler: Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış videolar

Etkileşimli Sorular: Konuyu pekiştirmenizi sağlayan interaktif soru çözümleri

Deneme Sınavları: Gerçek sınav ortamına benzer deneme sınavları

Performans Takibi: Çalışma ilerlemenizi ve başarınızı takip etme imkanı

İlerlet.com ile;

 • Zamanınızı en iyi şekilde kullanırsınız.
 • Konuları daha hızlı ve kolay öğrenirsiniz.
 • Daha fazla soru çözerek pratik yaparsınız.
 • Sınavlara daha iyi hazırlanırsınız.