OBP nedir? OBP ne demek? Sorusu en kısa şekilde, ‘Ortaöğretim Başarı Puanı’ olarak cevaplanabilir. Sınav puanı hesaplanan bütün adaylar için yerleştirme puanı belirlenirken OBP puanı da dâhil edilir. İlerlet OBP hesaplama aracına giderek orta öğretim başarı puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Malum olduğu üzere bir süre önce ÖSYM, artık Ortaöğretim Başarı Puanı ekleneceğini duyurdu. Başka bir ifadeyle bundan sonra yerleştirme puanları, OBP ve sınav puanı doğrultusunda hesap edilecek. Adaylar, bunun sonucunda ortaya çıkacak olan yerleştirme puanına göre –puanlarının üstünlük sıralaması çerçevesinde- uygun bir eğitim kurumuna yerleştirilme imkânı bulacak.

Öğrencilerin eğitim hayatlarında sıkça karşılaştığı kavramlardan biri olan OBP, Ortaöğretim Başarı Puanı'nın kısaltmasıdır. OBP, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri başarıları ölçen ve bu başarıları bir puana dönüştüren bir sistemdir. Peki, OBP nedir, ne işe yarar, nasıl hesaplanır ve hangi durumlarda etkisi azalır ya da artar

OBP Nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerden aldıkları notlar, sınav başarıları ve diğer akademik performansları OBP'nin hesaplanmasında kullanılır. OBP, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecinde önemli bir faktör olarak değerlendirilir.

OBP, Türkiye'de lise eğitimi gören öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla kullanılan bir puanlama sistemidir. Ortaöğretim Başarı Puanı olarak da adlandırılan OBP, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerin notlarına ve sınav başarılarına dayalı olarak hesaplanır. OBP, öğrencilerin lise eğitimleri süresince elde ettikleri akademik başarıyı gösteren bir ölçüttür.

OBP'nin hesaplanması, öğrencinin lise eğitimi boyunca aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasının alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu hesaplama, öğrencinin derslerinin zorluk derecesine göre ağırlıklı olarak yapılır. Örneğin, bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notun ağırlığı, Türkçe dersinden aldığı notun ağırlığından farklı olabilir. Bu nedenle OBP hesaplanırken her dersin ağırlığı ayrı ayrı hesaplanır ve genel bir ortalama elde edilir.

OBP'nin önemi, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecinde tercih ettikleri bölümlere yerleşme şanslarını etkilemesidir. Üniversiteye giriş sınavlarına ek olarak OBP de üniversite tercihlerinde dikkate alınan bir faktördür. Özellikle kontenjanın sınırlı olduğu bölümlerde OBP'nin yüksek olması, öğrencinin tercih ettiği bölüme yerleşme şansını artırabilir.

OBP'nin hesaplanmasında kullanılan derslerin ağırlıkları, öğrencinin tercih ettiği üniversitenin ve bölümün gereksinimlerine göre değişebilir. Bazı üniversiteler ve bölümler, belirli derslerin ağırlıklarını farklı şekilde hesaplayabilir. Bu nedenle öğrencilerin OBP'lerini hesaplarken tercih ettikleri üniversitenin ve bölümün gereksinimlerini de dikkate almaları önemlidir.

OBP'nin yanı sıra üniversiteye giriş sürecinde kullanılan diğer bir faktör de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanıdır. YKS puanı, öğrencilerin sınava girdikleri dört farklı oturumdan aldıkları puanların toplamından oluşur. YKS puanının yanı sıra öğrencilerin lise eğitimi boyunca aldıkları notlar da üniversiteye giriş sürecinde önemli bir faktör olarak değerlendirilir.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin lise eğitimi boyunca gösterdikleri akademik performansın bir ölçüsüdür. Üniversiteye giriş sürecinde önemli bir faktör olan OBP, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşme şanslarını etkileyebilir. Bu nedenle öğrencilerin lise eğitimi boyunca OBP'lerine önem vermeleri ve akademik başarılarını artırmak için çaba göstermeleri önemlidir.

Ortaöğretim Başarı Puanı Ne Demek?

Ortaöğretim Başarı Puanı, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerin notlarına ve sınav başarılarına dayalı olarak hesaplanan bir puanlama sistemidir. OBP, öğrencilerin akademik performanslarını ölçmek amacıyla kullanılır. OBP, öğrencilerin lise eğitimleri süresince elde ettikleri başarıyı ifade eder.

Diploma Notu Nedir?

Diploma notu, öğrencilerin lise eğitimleri sonunda aldıkları derslerin notlarına ve sınav başarılarına göre hesaplanan bir puandır. Diploma notu, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri akademik başarıyı gösteren bir ölçüttür. Diploma notu, öğrencilerin lise eğitimlerini tamamladıktan sonra aldıkları bir belgede yer alır.

OBP Ne İşe Yarar?

OBP, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri akademik başarıyı ölçmek amacıyla kullanılır. OBP, öğrencilerin üniversiteye girişte ve iş başvurularında akademik performanslarını göstermek için kullanılır. Ayrıca, bazı burs ve destek programlarına başvurulurken de OBP'nin önemi büyüktür.

OBP Puanı Nedir?

OBP puanı, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerin notlarına ve sınav başarılarına göre hesaplanan bir puandır. OBP puanı, öğrencilerin akademik performanslarını ölçmek amacıyla kullanılır. OBP puanı, genellikle 0 ile 500 arasında bir değer alır.

Kırık OBP Nedir?

Kırık OBP terimi, genellikle öğrencilerin lise eğitimleri sırasında bir dönem veya birkaç dönem boyunca aldıkları notların düşük olması sonucu OBP'nin düşmesi durumunda kullanılır. Örneğin, bir öğrencinin lise eğitimi boyunca aldığı derslerin notları yüksek olsa da bir dönemde aldığı düşük notlar nedeniyle OBP'si düşebilir. Bu durumda öğrencinin OBP'si "kırık" olarak adlandırılır.

OBP Ne Kadar Etkiler?

OBP, öğrencilerin üniversiteye girişte ve iş başvurularında akademik performanslarını göstermek için kullanılır. Bu nedenle OBP'nin etkisi oldukça büyüktür. Özellikle üniversiteye giriş sınavlarında OBP'nin önemi büyüktür. OBP, öğrencilerin üniversiteye girişte tercih ettikleri bölümlere yerleşmelerinde ve burs imkanlarından faydalanmalarında etkili olabilir.

OBP Ne Kadar Geri Atar?

OBP, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri akademik başarıyı gösteren bir ölçüttür. OBP'nin düşük olması, öğrencilerin üniversiteye girişte tercih ettikleri bölümlere yerleşmelerini ve burs imkanlarından faydalanmalarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle OBP'nin geri atma etkisi oldukça büyüktür.

OBP Ne Zaman Kırılır?

OBP'nin kırılması, genellikle öğrencilerin lise eğitimleri sırasında bir dönem veya birkaç dönem boyunca aldıkları notların düşük olması sonucu gerçekleşir. Örneğin, bir öğrencinin lise eğitimi boyunca aldığı derslerin notları yüksek olsa da bir dönemde aldığı düşük notlar nedeniyle OBP'si düşebilir.

OBP Nasıl Hesaplanır?

OBP, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerin notlarına ve sınav başarılarına göre hesaplanır. OBP hesaplanırken genellikle öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı ortalaması alınır. Örneğin, bir öğrencinin Matematik dersinden aldığı notun ağırlığı, Türkçe dersinden aldığı notun ağırlığı gibi faktörler hesaba katılarak OBP hesaplanır.

Sonuç olarak, OBP, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri akademik başarıyı gösteren önemli bir ölçüttür. Üniversiteye girişte ve iş başvurularında OBP'nin etkisi büyüktür. Bu nedenle öğrencilerin lise eğitimleri sırasında OBP'lerine dikkat etmeleri ve akademik performanslarını yüksek tutmaları önemlidir.

OBP Nedir? Ortaöğretim Başarı Puanı Ne Demek?

OBP puanı nedir? OBP puanı ne demek? Ortaöğretimden (4 yıllık lise döneminden) mezun olmuş öğrencilerin derslerden elde ettikleri başarı puanına ‘OBP’ adı verilir. Tercihler sırasında kullanılacak olan yerleştirme puanları okul notlarının ilâve edilmesiyle oluşur. Öğrencinin diploma notu 0.12 katsayıyla çarpılır, daha sonra yerleştirme puanına dâhil edilir.

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında kullanılan bir puanlama sistemidir. OBP, öğrencinin lise eğitimi boyunca elde ettiği başarıları ve YSK'de aldığı puanları birleştirerek hesaplanan bir puandır.

OBP'nin hesaplanması için öncelikle öğrencinin lise eğitimi boyunca aldığı derslerdeki notlar kullanılır. Her dersin ağırlıklı olarak hesaplanan ortalaması alınarak not ortalaması elde edilir. Bu not ortalaması 100'lük sistemdeki puan cinsinden ifade edilir ve OBP puanının %40'ını oluşturur.

YKS sınavı ise öğrencinin alanına bağlı olarak farklı puan türlerine göre değerlendirilir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanı ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanı bu puan türlerinden bazılarıdır. YKS sınavındaki her bir puan türü, OBP puanının belirli bir yüzdesini oluşturur. Bu yüzdelere göre YKS puanları OBP'ye eklenir ve toplamda OBP'nin %60'ını oluşturur.

OBP puanı, YKS puanlarıyla ağırlıklandırılarak hesaplandığı için lise başarıları ile sınav başarılarını birleştirir. Üniversiteye girişte kullanılan OBP, öğrencilerin lise eğitimleri ve sınav performanslarına dayalı olarak elde ettikleri bir puandır ve tercih sürecinde kullanılır.

İşte bu, OBP puanı diye tanımlanır. Yerleştirme puanlarına maksimum katkısı 60, en düşük katkısı ise 30 olur.

Bu puan YKS sonucuna da etki eder. Üniversite yerleştirme puanları, Üniversite yerleştirme puanı ise, TYT ve AYT sınavlarında yapılmış netlerden elde edilen puan üzerine OBP eklenmesiyle meydana gelir. Bu itibarla lise boyunca alınan notlar ve OBP puanı YKS’ye doğrudan etki eder.

Diploma Notu Nedir?

Lise-1, 2, 3 ve 4. sınıfların sene Sonu Başarı ortalaması alınır. Sonrasında bunun aritmetik ortalaması hesaplanır. İşte ortaya çıkan sonuç, diploma notu (puanı) olarak isimlendirilir.

OBP’yi etkileyen diploma notu hesaplanırken her yıl eşit öneme sahiptir. Bundan dolayı 9, 10, 11, 12. sınıflarda alınan notların aritmetik ortalaması alınır. Başka bir deyişle, 4 yıl sonu ortaöğretim bitirme notları toplanarak 4’e bölünür.

Buna şöyle bir örnek verebiliriz:

 • Lise 1 bitirme not ortalaması: 54 olsun.
 • Lise sınıf bitirme not ortalaması: 63 diyelim.
 • Lise 3 sınıf bitirme not ortalaması: 70 kabul edelim.
 • Lise 4 sınıf bitirme not ortalaması: 85 varsayalım.
 • Öncelikle tüm bitirme not ortalamalarını toplayalım: 272 ediyor.
 • Bunu şimdi dörde bölelim ve diploma notunu bulalım: 68

OBP Ne İşe Yarar?

OBP ne işe yarar? Yeni gelen değişiklikle birlikte kişinin mezun olduğu okula ait YGS başarısı devre dışı bırakıldı. Bunun yerine adayın yalnızca 4 yıllık ortalamasına bakılarak hesaplama yapılmaya başlandı. Böylelikle bölgesel başarıdan veya lise türünden kaynaklı farklılıklar olmayacaktır.

Bu ise şu anlamı taşır: Artık lisenin başarısı önemli değildir. Adayların lise ortalamaları 50-100 arasında sıralanacaktır. (En fazla 100.)

Yani öğrenci okul birincisi de olsa puanı 100’ü geçemeyecektir. Varsayalım ki bir öğrenci de okul sonuncusu oldu. Onun puanı ise 50’nin altına düşmeyecek.

Diyelim; okul birincisi olan kişinin 100’lük not sistemindeki ortalaması 96. Bu öğrenci 96 ortalamayla mezun olacak ve not, 100 puana çıkarılmayacak.

Sonuncunun ise 47 ortalamayla mezun olduğunu farz edelim. Bu ortalama ise 50 kabul edilecektir. Böylelikle okul başarısı bu noktadan sonra bir anlam ifade etmeyecektir. Bu puanlar 5’le çarpılarak 500 ilâ 250 puan aralığına dönüştürülecektir. Sonra ise 0,12 katsayısıyla çarpılacaktır. Bu sayede adayın kaç OBP puanı alacağı bulunmuş olur.

Dolayısıyla OBP nedir? Diye merak edenler şunu bilmelidir: Puanlar oluşturulurken okul türü dikkate alınmaz. Öğrenci ister fen lisesinden mezun olsun ister meslek lisesinden… OBP puan hesaplaması yapılırken bu liselerin bir önemi yoktur.

OBP Nasıl Hesaplanır? En Kolay OBP Hesaplama Nasıl Yapılır?

OBP nasıl hesaplanır? Mezuniyet puanları 100 üzerinden hesap edilir. Bu sonuç 5’le çarpılır. Böylece OBP puanı bulma işlemi tamamlanmış olur.

Buna göre, diploma notu 50 olan birinin OBP puanı 250’dir. 100 diploma notuna sahip öğrencinin OBP puanıysa 500 olacaktır. Eğer mezuniyet notu 50’den düşükse yine 50 olarak değerlendirilecektir.

OBP’ye (Okul Başarı Puanı) Nereden Bakılır?

OBP’ye nereden bakılır? Diye merak edenlerin bu puanı derslerden elde edilen puanların toplamıyla bulabileceklerini bilmeleri gerekiyor. ‘Okul başarı puanı’ veya ‘ortaöğretim başarı puanı’ olarak da bilinen bu değer, yerleştirme puanlarının belirlenmesi sırasında temel kriterlerden biri olarak kullanılıyor.

Artık yerleştirme puanları sınav ve OBP puanları doğrultusunda hesap ediliyor. Adayların hangi eğitim kurumuna girecekleri ise bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan yerleştirme puanına göre netlik kazanıyor.

OBP Nedir? OBP’ye Nereden Bakılır?

Ortaöğretimi yani 4 yıllık lise dönemini bitiren kişilerin derslerden elde etmiş oldukları başarı puanı kısaca ‘OBP’ diye nitelendiriliyor. Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı, okul notlarının da eklenmesiyle bulunuyor.

Bunun için öğrencilerin diploma notu önce 0.12 katsayıyla çarpılıyor. Ardından yerleştirme puanına ilâve ediliyor. Böylelikle oluşan değer, OBP puanı adını alıyor.

Söz konusu puanın yerleştirme puanına en fazla katkısı 60 olurken, minimum katkısı ise 30 olarak biliniyor. Ayrıca bu puanın YKS sonucuna da etkisi mevcut. Yani lise dönemi boyunca alınmış notlar ve OBP puanı YKS üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Diploma Notu Nedir?

Lise 1’den 4’e kadar her yılın sene sonu başarı ortalaması alınarak aritmetik ortalamasının hesaplanmasıyla elde edilen puana ‘diploma notu’ deniyor. Bu, okul başarı puanına nereden bakılır? Diye düşünenlerin hesaba katması gereken önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Diploma notu hesap edilirken her yılın önemi var. 4 yıl ortaöğretim bitirme notlarının toplanıp 4’e bölünmesiyle diploma puanına ulaşılıyor.

Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz:

 • Lise 1. Sınıf bitirme ortalamasının 52 olduğunu farz edelim.
 • İkinci sınıf bitirme ortalamasını ise 63 kabul edelim.
 • Sınıfın bitirme not ortalamasına 70 diyelim.
 • Son olarak lise 4’ün bitirme ortalamasını 85 sayalım.
 • Şimdi bitirme not ortalamalarının hepsini toplayalım: 272’ye karşılık geliyor.
 • Ardından bu sonucu 4’e bölerek diploma notuna ulaşalım: 68

Okul Başarı Puanı (OBP) Ne İşe Yarar?

Kişilerin bitirdikleri okullara ait “Bölgesel Başarısı” devre dışı bırakılmış ve artık adayların 4 senelik ortalamasına bakılmak suretiyle hesaplama yapılmaya başlanmıştır. Böylece lise türünden veya bölgesel başarıdan kaynaklanan farklılıkların oluşması engellenmiştir.

Bunun anlamı ise şudur: Lise başarısı bundan böyle önemli bir kriter olmaktan çıkmıştır. Her adayın lise ortalaması 50-100 arasında olacaktır. Öğrenci okulu birincilikle bitirmiş dahi olsa okul puanının 100’ü geçmesi söz konusu olmayacaktır.

Diyelim ki öğrencilerden biri okul sonuncusu oldu. Bu kişinin puanıysa 50’nin altına düşmeyecektir.

Okul birincisi kişinin 100’lük not sisteminde not ortalaması 96 varsayalım. Öğrenci bu ortalama ile mezun olacaktır ve notu 100’e yükseltilmeyecektir.

Sonuncu olan kişi ise okulu 47 ortalamayla bitirdi diyelim. Bu yine 50 kabul edilecektir. Bu sayede okul başarısı değil adayın not ortalaması bir anlam ifade edecektir.

Puanlar 5 ile çarpılacak ve 250-500 puan aralığına çevrilecektir. Sonra da 0,12 katsayısı ile çarpılarak adayın OBP puanı bulunmuş olacaktır.

Dolayısıyla OBP’ye nereden bakılır? Diyenlerin şunu bilmesi önem taşır: Puanların oluşturulma sürecinde okul türü (fen lisesi, meslek lisesi vb.) dikkate alınmaz. OBP hesaplaması yapılırken lise türünün önemi yoktur.

OBP Hesaplama Nasıl Yapılır?

En kolay şekilde OBP nasıl hesaplanır? Sorusunu şöyle cevaplayabiliriz:

Mezuniyet puanı 100 üstünden hesap edilir. Çıkan sonuç 5’le çarpılır ve bu sayı bize OBP puanını verir. Örneğin, 50 diploma notuna sahip birinin OBP puanı 250 demektir.

Artık OBP’ye nereden bakılır? Öğrendiğinize göre, okul başarı puanınızı yükseltmek için sınavlara şimdiden çalışmaya başlamanız gerektiğini de biliyorsunuz. Verimli ve sistemli bir çalışma süreci için İlerlet.com tarafından sunulan kurslara katılabilir, platformumuzdaki güncel ve modern kaynaklardan yararlanarak adım adım ilerlemenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz.

OBP Puanı Hesaplama Nasıl Yapılır?

OBP puanı nasıl hesaplanır? Bunun için diploma notunun bilinmesi yeterlidir. Bu not, yukarıda da belirttiğimiz gibi 5 rakamıyla çarpılarak OBP bulunur.

OBP’nin %12’si de YKS yerleştirme puanını etkiler. Bundan ötürü 5’le çarpılan diploma notu, buna ek olarak 0,12 katsayısı ile de çarpılır. Böylelikle YKS yerleştirme puanına etki edecek olan OBP elde edilir.

OBP Nasıl Hesaplanır?

OBP'nin hesaplanması için öğrencinin lise dönemi başarıları ve YKS'deki puanları birleştirilir. İşte OBP'nin hesaplanma yöntemi:

 1. Lise Başarı Puanı Hesaplaması: Öğrencinin lise dönemi başarıları dikkate alınır. Her dönem ve her dersten alınan notlar, 100'lük sistemdeki puan cinsinden değerlendirilir. Bu notlardan ağırlıklı ortalamalar hesaplanır. Genellikle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinin ağırlıklı ortalamaları hesaplanır. Bu ortalamaların toplamı alınarak lise başarı puanı elde edilir.
 2. YKS Puanları: Öğrencinin YKS sınavında aldığı puanlar da OBP'ye etki eder. YKS'de üç ayrı test bulunmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Her bir test için alınan puanlar ayrı ayrı hesaplanır.
 3. OBP Hesaplaması: OBP'nin hesaplanmasında lise başarı puanı ve YKS puanları birleştirilir. Lise başarı puanı OBP'nin %60'ını, TYT puanı %40'ını, AYT puanı %60'ını oluşturur.

Örnek bir hesaplama: Diyelim ki bir öğrencinin lise başarı puanı 100, TYT puanı 400, AYT puanı 400 Bu durumda hesaplama şu şekilde yapılabilir:

ÖSYM Başlangıç Puanı: 100

Lise başarı puanı: 100 x 0.6 = 60

TYT puanı: 400 x 0.4 = 160

AYT puanı: 400 x 0.6 = 240

OBP, öğrencilerin lise dönemi başarıları ve YKS puanlarının birleşimiyle oluşturulan bir puanlama sistemidir. Bu puan, üniversite tercihlerinde ve yerleştirme sürecinde önemli bir faktördür. Tablodaki örnek gibi öğrencinin 60 OBP’si direkt olarak puana eklenmiştir. Alınacak en yüksek puan “560” sınav dağılımların yüzdesine göre hesaplanmıştır.

Kırık OBP Nedir ve Ne Zaman Kırılır?

Kırık OBP nedir ve ne zaman kırılır? Öğrencilerin üniversitede kazandıkları bir bölüme gitmek istemeyip tekrar sınava girenler için kullanılan bir puanlama sistemidir. OBP puanın yarısı kullanılır.

Örneğin, diyelim ki bir öğrenci normalde 60 tam OBP alıyordu 2021 yılında tercih yaparak bir bölüm kazandı fakat kazandığı bölüme gitmek istemedi, 2022 yılında tekrar sınava girip farklı bir bölüm okumak istiyor. 2022 yılında OBP 60 olan öğrencinin otomatik olarak 30 puan üzerinden hesaplanacaktır. Ama eğer bu öğrenci 2023 yılında sınava girmek isterse OBP puanı yine 60 olarak hesaplanacaktır. Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise 2021 yılında sınava katıldım tercih yaptım fakat bir bölüm kazanamadım yine OBP kırılır mı? Sorusuna cevabımız “Hayır” olacaktır. Kısaca OBP puanınızı tam kullanmak istiyorsanız ilk senenizde gitmek istemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın ya da böyle bir hataya düştüyseniz bir sene ara vermeniz gerekecektir.

Kırık OBP hesaplama yöntemi, öğrenciler arasında adil bir rekabeti sağlamak ve tekrar sınava giren öğrencilerin daha önce kazandıkları puanlarına göre değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir.

OBP Ne Kadar Etkiler?

OBP ne kadar etkiler? OBP'nin etkisi üniversite tercihleri ve yerleştirme sürecinde önemli bir ağırlık taşır. Üniversiteler, kontenjanlarını belirlerken genellikle öğrencilerin OBP puanlarını dikkate alır. Yüksek OBP puanı, öğrencinin lise dönemindeki başarılarının ve akademik performansının yüksek olduğunu gösterir. Bu da üniversiteye girişte daha avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlar.

OBP'nin yanı sıra, YKS puanları da üniversite tercihleri ve yerleştirme sürecinde etkili olan faktörlerdir. YKS sınavında alınan puanlar, OBP puanıyla birleştirilerek toplam puana dönüştürülür. Bu toplam puan, öğrencilerin tercih ettikleri programlara yerleşme olasılığını belirler. Yüksek bir OBP puanı ve YKS puanı, öğrencinin tercih ettiği programlara yerleşme şansını artırır.

Sonuç olarak, OBP öğrencilerin üniversiteye giriş sürecinde önemli bir etkiye sahip olan bir faktördür. Yüksek bir OBP puanı, öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelere ve programlara yerleşme şansını artırır. Ancak, OBP'nin yanı sıra YKS puanları da değerlendirilerek toplam bir puan elde edilir ve bu puanlar da tercih sürecinde etkili olur.

OBP Ne Kadar Geri Atar?

OBP puanınızın düşmesi demek sizi “Başarı Sıralaması” olarak düşürecek demektir. Çünkü diğer rakiplerinizin OBP’si aldığı puanlara tam olarak eklenirken sizin OBP’niz yarı puandan eklendiğinde binlerce kişi olarak sıralamada yaşadığınız düşüşü görebilirsiniz. Bu durumu yaşamamak için tercihlerinizi dikkatli ve özenli yaparak istediğiniz bölümleri yazmanız gerekmektedir. Unutmayın nasıl olsa bu bölümden öncekiler gelir yazalım demeyin. Zaten gelmeyeceğini düşündüğünüz bir bölümü yazmanızın bir anlamı yok. Tercih sırasını doldururken hepsini doldurmanız gerekmiyor. İstediğiniz ve sizin sıralamanıza uygun olan bölümleri yazabilirsiniz. Nasıl olsa önceki bölümler gelir diyen öğrenciler ne yazık ki bazen düşündükleri gibi olmuyor ve yazmalarına rağmen tercih sonuçlarında hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar.