LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puanı nasıl hesaplanır? Bu gibi sorularınızın güncel cevabı için doğru adrestesiniz.

Uzun süre boyunca sınava hazırlanan öğrencilerin bu süreçte en çok merak ettiği konulardan biri, okul puanının Liselere Geçiş Sınavı puanını da etkileyip etkilemediği oluyor. Zira puan hesaplama işleminde bu detayın bilinmesi önem arz ediyor.

İlerlet Online Eğitim Platdormu üzerinden LGS eğitim paketlerini satın alabilir, sınava online olarak en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

Online LGS puanı hesaplama yapabileceğiniz online platform hangisi?

LGS puan hesaplama işlemi, öğrencilerin sınavda yaptıkları doğru ve yanlış sayılarına, testlerin ağırlık katsayılarına ve standart sapmaya göre yapılır. Öğrencilerin her bir alt test için ham puanları, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Daha sonra her bir alt test için standart puanlar, o testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak hesaplanır. Son olarak, testlerin standart puanları, belirlenen katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanlar elde edilir. Bu puanlar toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

LGS puan hesaplama işleminde, öğrencilerin ortaokulda aldıkları başarı puanı (OBP) veya okul puanı (OP) sadece yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yaparken etkili olur. Sınavla öğrenci alan okullara tercih yaparken, sadece TASP dikkate alınır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yaparken ise, öğrencilerin TASP ile OBP’nin aritmetik ortalaması olan Yerleştirme Puanı (YP) kullanılır.

OBP, öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflarda aldıkları yıl sonu başarı puanlarının ortalamasıdır. OBP, 100 tam puan üzerinden hesaplanır. OBP hesaplamasında, 6. sınıf yıl sonu başarı puanı %30, 7. sınıf yıl sonu başarı puanı %30, 8. sınıf yıl sonu başarı puanı %40 ağırlıkta olur.

OP ise, öğrencilerin eğitim gördükleri okulların başarı durumuna göre belirlenen bir puandır. OP, 100 tam puan üzerinden hesaplanır. OP hesaplamasında, okulun son üç yılda LGS’de elde ettiği başarı ortalaması, okulun son üç yılda TEOG’da elde ettiği başarı ortalaması, okulun son üç yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarı ortalaması, okulun son üç yılda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde elde ettiği başarı ortalaması gibi kriterler dikkate alınır.

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu sorusunun cevabı, bu bilgiler ışığında şöyle verilebilir: LGS puanına okul puanı, sadece yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yaparken eklenir. Sınavla öğrenci alan okullara tercih yaparken, okul puanı etkili olmaz. LGS puanına okul puanı eklenmesi, öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yaparken daha yüksek puanla yerleşme şansını artırır.

LGS Puanına Okul Puanı Ekleniyor mu?

Hayır. Okul puanı LGS puanına dahil edilmiyor. Dolayısıyla öğrencinin ortaöğretim puanı LGS puanına herhangi bir etkide bulunmuyor.

LGS puanı, sınavda elde edilen doğru ve yanlış cevaplar üzerinden belirlenir. Öğrencilerin sınav sonuçları, bu temel kriterlere dayanarak hesaplanır ve tercih ettikleri liselere göre sıralamaları yapılır. Bu nedenle, LGS puanı hesaplanırken öğrencilerin okul başarıları veya okul puanları dikkate alınmaz.

MEB, her yıl yayınladığı detaylı kılavuzda puan hesaplamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer veriyor. Merkezi sınava katılım sağlayacak öğrencilerin puanları tek puan türünde hesaplanıyor. Bunun için öncelikle sayısal ve sözel bölümlere ait olan alanların tüm alt testleri için yanlış ve doğru yanıt sayıları belirleniyor.

Daha sonra her öğrencinin her alt testine ait ham puanı bulunur. Bunu yapabilmek için ise o teste ait yanlış cevap sayısının 3’te biri belirlenir. Ardından bu rakam doğru yanıt sayısından çıkarılır.

Her alt testin ortalaması ise, ilgili testlerin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümüyle elde edilir. Bütün alt testlerin standart sapmasına gelince; bu da, alt testlere ait ham puanların, ortalamanın ve sınava girmiş öğrenci sayısının kullanılmasıyla hesaplanır.

LGS puanı hesaplama süreci, doğru ve yanlış cevapların sayılması, ham puanların belirlenmesi, standart puanların oluşturulması gibi adımlardan oluşur. Bu süreçte, öğrencinin okul başarısı ya da okul puanı gibi özel faktörler dikkate alınmaz. Bu nedenle, LGS puanı öğrencinin sınav performansına dayanır.

Herhangi bir hata, iptal ya da değerlendirme sürecindeki detaylar ise sınavı düzenleyen kurum veya yetkili makamlar tarafından belirlenir ve ilgili yönergeler doğrultusunda uygulanır.

Okul Başarı Puanı (OBP) LGS Sonucunu Etkiler mi?

Hayır. LGS puanına OBP ekleniyor mu? Diye merak eden öğrenciler, iki puanın birbirine doğrudan etki etmediğini bilmelidir. Ne var ki yerel ve merkezi yerleştirmelerde OBP, gireceğiniz okulu dolaylı olarak etkiler.

Merkezi Yerleştirmede Okul Başarı Puanı:

Hayalinizdeki liseye LGS’den aldığınız puanla yerleşmek istiyorsanız merkezi yerleştirmeye ihtiyacınız var demektir. Bu açıdan okul puanınızın merkezi yerleştirme sırasında etkili olmayacağını söylememiz mümkündür.

Fakat başvurduğunuz liseye merkezi sınav puanı sizinkiyle eşit bir aday da başvuruda bulunursa, o takdirde OBP yani Okul Başarı Puanı üstünlüğüne bakılacaktır.

Bu durumda sırası ile; sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflardaki sene sonu başarı puanı üstünlüğü esas alınır. Bununla beraber öğrencinin doğum tarihi ve tercih önceliği de göz önünde bulundurulur. Yaşı daha küçük olan yerleştirme konusunda üstünlük elde eder.

Yerel Yerleştirmede Okul Başarı Puanı:

Bu işlem sırasında ise öncelikle öğrencinin ikamet adresine bakılır. Daha sonra Okul Başarı Puanı üstünlüğü göz önüne alınır.

Eğer değerlendirmede eşitlik olursa sırası ile; 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğü incelenir.

Kısaca; OBP’si yüksek öğrenciler yerleştirme işlemlerinde daha önceliklidir. Okul puanının LGS puanına direkt olarak bir etkisi olmasa da dolaylı yoldan etkilediği inkâr edilemez.

Sonuç olarak; LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? Sorusunun cevabını, ‘‘doğrudan eklenmiyor fakat dolaylı olarak etkiliyor.’’ Şeklinde özetleyebiliriz. Siz de LGS sınavından yüksek bir puan almayı hedefliyorsanız, hayallerinize doğru adımlarla ulaşmak için İlerlet.com platformunun sunduğu modern, güncel ve profesyonel eğitim seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Online dersler, dijital kurslar ve çok daha fazlası sayesinde İlerlet.com, LGS’ye hazırlık sürecini baştan sona verimli bir şekilde yönetmek isteyenlerin doğru adresidir.

Sınava çok az kaldığını ve bütün konuları yetiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yoktur. İlerlet.com bünyesindeki çevrimiçi eğitimler ve kaynaklar yardımıyla süre konusundaki dezavantajı avantaja dönüştürebilir ve eksiklerinizi hızlıca telafi ederek sınava tam donanımlı bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Öyleyse hemen İlerlet.com ailesinde yerinizi almanın ve hedeflerinize adım adım ulaşmak için doğru bir yol haritası ışığında ilerlemenin tam sırası!