Öğrenci koçluğu nedir? Öğrenci koçluğu nasıl yapılır? Öğrenci koçu nasıl olunur? Koç öğretmen nedir? Öğrenci koçu ne yapar? Koçluk sistemi nedir? İlerlet öğrenci koçluğu nedir?

İçeriğimizde cevap bulan bu sorular hem hem başarı seviyesini yükseltmek isteyen öğrencileri, hem çocuğunun bir uzman eşliğinde yol alıp daha iyi yerlerde olmasını arzu eden ebeveynleri, hem de eğitim koçluğuna ilgi duyanları yakından ilgilendiriyor. İlerlet Online Eğitim Platformu olarak online eğitim koçluğu paketimizi satın alarak sınavlara ve eğitim hayatınıza rehber eşlığında hazırlanın.

Profesyonel bir meslek olarak icra edilen öğrenci koçluğu ve danışmanlığı, öğrenim sürecinin daha doğru şekillendirilmesinde büyük rol üstleniyor.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu; kişilerin akademik süreç boyunca emin adımlarla yol alması, kendini tanıyarak potansiyelini açığa çıkarması ve bunu en iyi şekilde yönlendirmesini amaçlayan bir koçluk modelidir. Temel hedefi; öğrencilerin gerek kişisel, gerekse akademik düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda öğrenci koçları, kişileri kendi hedeflerine kanalize eder ve içsel motivasyon düzeyini yükseltir. Onlara, hedeflerine doğru yol alırken karşılaşacakları engellerle başa çıkma gücü ve cesareti verir.

Bu alanda hizmet vermek isteyen kişilerin, öğrenci koçluğu eğitimi alıp sertifika sahibi olmaları gerekir.

İlerlet Öğrenci Koçluğu Nedir?

"İlerlet Öğrenci Koçluğu", öğrencilerin mevcut durumlarından başlayarak potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu tür koçluk, öğrencilerin güçlü yönlerini kullanarak başarıya ulaşmalarına odaklanır.

Öğrenci Koçu Ne Yapar?

Öğrenci koçluğu, öğrencilere eğitim sürecinde rehberlik eden bir profesyonel hizmettir. Koç öğretmen, öğrencilere akademik başarılarını artırmak, hedefler belirlemek, zaman yönetimi ve öğrenme stratejileri geliştirmek gibi konularda yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekler ve kariyer planlamalarına rehberlik eder.

 • Hedef Belirleme: Öğrenci koçları, öğrencilerle birlikte kısa ve uzun vadeli hedefler belirler. Bu hedefler akademik başarı, kişisel gelişim veya kariyer odaklı olabilir.
 • Rehberlik ve Motivasyon: Koç öğretmen, öğrencilere rehberlik eder, onları motive eder ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
 • Zaman Yönetimi ve Organizasyon: Öğrencilerin zamanlarını etkili bir şekilde yönetmeleri için stratejiler geliştirirler. Ders çalışma planları oluşturarak öğrencilere zamanlarını etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırırlar.
 • Öğrenme Stratejileri: Öğrenci koçları, öğrencilere farklı öğrenme yöntemleri ve stratejileri öğretir. Bu, öğrencilerin ders çalışma ve öğrenme süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.
 • Kişisel Gelişim: Öğrenci koçları, öğrencilerin özsaygılarını artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek, stres yönetimi gibi kişisel gelişim alanlarında destek sağlarlar.
 • Kariyer Planlaması: Üniversite seçimi, meslek seçimi, kariyer hedefleri gibi konularda öğrencilere rehberlik ederler.

Koçluk Sistemi Nedir?

Koçluk sistemi, bir öğrenci koçu ile öğrenci arasındaki rehberlik sürecini düzenleyen bir sistemdir. Bu sistem, belirli hedeflerin belirlenmesi, ilerlemenin takibi, geri bildirimlerin verilmesi gibi aşamaları içerir.

Koç Öğretmen (Öğrenci Koçu) Nedir?

Koç öğretmen, öğrencilere eğitim sürecinde rehberlik eden, onları motive eden, hedefler belirlemelerine yardımcı olan bir profesyoneldir. Bu koçlar, genellikle eğitim, psikoloji veya benzer alanlarda eğitim almış ve koçluk becerilerine sahip olan uzmandırlar.

Öğrenci Koçluğu Avantajları Nelerdir?

Şüphesiz ki her öğrenme metodu, her eğitim modeli tüm öğrencilere hitap etmez. Çünkü herkesin yetenekleri, öğrenme hızı, yatkın olduğu alanlar ve kişisel tercihleri farklıdır.

İşte öğrenci koçluğu avantajları bu noktada devreye girerek; her bireyin kendi kabiliyetleri, istekleri, akademik seviyesi ve gelecekten beklentileri doğrultusunda yol alma, öğrenim sürecini bu parametrelere göre şekillendirme imkânı sunar.

Danışanını tanıyarak ona uygun bir plan oluşturan öğrenci koçu, kişinin kendinde var olan ancak henüz farkına varmadığı potansiyeli keşfetmesine öncülük eder. Her öğrencinin ‘tek, eşsiz’ olduğu bilinciyle hareket eden koçlar, akademik yolculukta öğrencilerin en büyük destekçilerinden ve yol arkadaşlarından biri olur.

Buna göre, öğrenci koçluğunun avantajları şöyle sıralanabilir:

 1. Ders programı nasıl hazırlanır? Sorusuna öğrencinin gereksinimleri özelinde cevap bulur. Kişiye özel bir program hazırlayarak vaktin verimli şekilde değerlendirilmesine olanak tanır. Böylelikle öğrenci derse odaklanamıyorum veya zaman yetmiyor gibi serzenişlerde bulunmaktan kurtularak; hem kendine, hem derslerine yeterince vakit ayırmayı başarır.
 2. Öğrenme becerilerini geliştirir. Kişinin kendi öğrenme stilini belirleyip ona uyum göstermesini sağlayan öğrenci koçu; kinestetik, işitsel ve görsel öğrenme stillerini tanıtarak en verimli yola sevk eder.
 3. SMART hedefler tayin etmek, öğrenci koçluğu hizmeti aşamaları içerisinde önemli bir yer tutar. Gerçekçi, ulaşılabilir, ölçülebilir, zamana bağlı ve spesifik hedefler belirleyen koçlar; öğrencilerin -deyim yerindeyse- yönü belli olmayan bir tüy gibi, rüzgarla oradan oraya savrulmasını önler. Hedefleri uzun, orta ve kısa vadeli olarak tanımlayıp önceliklendirerek, neyin hangi sırayla yapılması gerektiğini öğretir. Ayrıca hedefleri izleyip değerlendirir ve motivasyonu yüksek tutmaya yönelik çalışmalar yapar.
 4. Öğrencinin tercih yapması, meslek seçimi gibi alanlarda da yardımcısı olan koçluk hizmeti, kişinin daima isabetli adımlar atmasını mümkün kılar. Farklı meslekleri tanıtıp kariyer seçeneklerini keşfetmesine katkıda bulunur. Böylece ona, ilgi gösterdiği alanlar ve yetenekleri çerçevesinde en uygun mesleğe karar vermesi için yardımcı olur.
 5. Sınav stresini, aşırı heyecan ve kaygıyı engellemeye yönelik motivasyonel uygulamalar da öğrenci koçluğu içinde kendine yer bulur. Farklı sınav türlerini ve bunlara ilişkin değerlendirme yöntemlerini anlatan öğrenci koçu sayesinde kişiler, sınavlara nasıl hazırlanacağını bilir. Böylelikle zamanını gereksiz konularla vakit harcamaktan kurtararak, ezber yapma teknikleri ve düşünceyi geliştirme yolları gibi taktiklerle, sınav sürecini pratik hâle getirir.
 6. Ayrıca sınav sonuçlarını analiz edip yorumlayan koçlar, kişilerin eksikliklerini ve hatalarını görüp buna göre aksiyon almasını kolaylaştırır.
 7. Diğer taraftan öğrenci koçları, kişiye benliğini tanıma imkânı sunar. Kişisel inanç ve değerlerin bilincinde olma yetisi kazandırır. Geliştirilmesi gereken yönlerini ve güçlü taraflarını anlama, kendini farlı açılardan tanıyıp değerlendirme, bakış açısını genişletme imkânı verir. (Buna ‘eğitsel farkındalık’ denir.)
 8. Öğrencilerin velileriyle de sürekli irtibatta olan koçlar, haftalık bilgilendirme görüşmeleriyle onları gidişattan haberdar eder. Böylece ebeveynler çocuklarının gelişim sürecini takip etme ve üzerine düşen görevleri bilerek ona daha iyi destek olma fırsatı yakalar.
 9. Kısaca; öğrenci koçluğu yardımıyla örgün ve online eğitim süreçlerinde verimlilik sağlanır, bu ise hedeflere ulaşmanın mutluluğunu ve büyük başarıları beraberinde getirir.

Öğrenci Koçluğu Nasıl Yapılır?

Öğrenci koçluğu nedir? Diye araştırırken farklı içeriğe sahip paketlerle karşılaşmanız mümkündür. Ancak izlenen adımlar aynıdır.

Şöyle ki; koçlar işe, öncelikle öğrenci hakkında bilgi toplamak ve onu tanımakla başlar. Yüz yüze olduğu gibi çevrimiçi olarak da sunulan eğitim ve öğrenci koçluğu hizmeti, bireye özgü bir program dâhilinde yürütülür.

Kişinin ihtiyaç ve hedeflerini dikkate alarak bir planlama yapan öğrenci koçu, bu planlamaya ne derece uyum sağlandığını süreç boyunca takip eder. Öğrencinin planı uygulama konusunda problem yaşadığını görürse buna yönelik çözümler sunarak sapmaları ortadan kaldırır veya gerekiyorsa farklı bir uzmana yönlendirir.

Öğrencinin hedeflerine ulaşabilmesi için stratejiler belirleyen koçlar, çevre ve aile ilişkilerinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesine de yardım eder.

Öğrenci koçluğu nedir? Neden avantajlı? Sorusunun yanıtını özetlememiz gerekirse: Bu profesyonel meslek; kişinin akademik başarıya giden yolda pusulası, onu hedefe en hızlı ve etkili yoldan ulaştıracak bir araç olmaktır.