Eğitim koçluğu nedir? Eğitim koçluğu nasıl yapılır? Kimler eğitim koçu olabilir? Eğitim koçluğu avantajları  nelerdir?

Bu ve benzeri soruların cevabında, akademik hayatınızı temelinden değiştirecek önemli bilgiler gizli! İlerlet çatısı altında yanıt bulan bu sorular, her yaştan fakat özellikle LGS ve YKS gibi önemli sınavlara hazırlanan tüm öğrencileri yakından ilgilendiriyor.

Kısıtlı vaktinizi verimli kullanmak, etkin yöntemlerle yol almak ve hedeflerinize doğru sağlam adımlarla koşarak ilerlemek istediğinizde, eğitim koçluğu yardımınıza yetişiyor. Siz de; profesyonel birinin deneyim ve uzmanlığı ile akademik süreçlerinize daha iyi yön vermek ve hem ders çalışma, hem de sınava hazırlık aşamalarını daha doğru planlamak istiyorsanız, eğitim koçluğu hizmeti kesinlikle size hitap ediyor.

Eğitim Koçluğu Nedir?

Eğitim koçluğu; öğrencilerin ihtiyaç, tercih, beklenti ve hedeflerinin belirlenerek, öğrenciye bu yönde rehberlik edilmesi sürecidir. Bu doğrultuda eğitim koçları; kişiye içinde saklı olan potansiyelin farkına varma, yeteneklerini keşfederek doğru bir biçimde kullanma, daha hızlı ve isabetli karar verme, problem çözme, sınav stresiyle başa çıkma gibi pek çok konuda yardımcı olur.

Bu doğrultuda eğitim koçları, kişilerin akademik süreç boyunca destekçisi, yol arkadaşı ve motivasyon kaynağıdır. Hem okul hem de sınav başarısının artırılması için öğrenciye yardımcı olan eğitim koçu, bu zorlu süreçlerde ona profesyonel yönlendirmeleriyle eşlik eder.

Ancak Eğitim Koçu nedir? diye merak edenler bilmelidir ki, koçlar hiçbir zaman öğrenciye kendi fikrini empoze etmeye çalışmaz. Onlara belli bir şey için ısrarcı olmak, baskı kurmak, eleştirmek veya onun yerine karar vermek gibi davranışlarda bulunmaz.

Yalnızca; tecrübesini ve zengin bilgi birikimini kullanmak suretiyle, danışanının iyi yönlerini koruyup geliştirmesine, performansını daha da yükseltmesine yardım eder.

Profesyonel bir meslek dalı olarak icra edilen eğitim koçluğu, bu alana yönelik öğrenim görmüş ve sertifika almış kişiler tarafından yapılır.

Eğitim koçluğu, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine, hedefler belirlemelerine, gelişim alanlarını belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmaları için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olan bir danışmanlık sürecidir. Eğitim koçluğu, bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerine ulaşmaları için destek sağlayarak onların en iyi versiyonlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Eğitim koçluğunun temel amacı, bireylerin kendi içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine yardımcı olmak ve bu potansiyeli en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu süreçte koçlar, bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarını, güçlü yönlerini fark etmelerini ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, bireylerin hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli adımları planlamalarına destek olurlar.

Eğitim koçluğunun faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Hedef Belirleme: Eğitim koçluğu, bireylerin net hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere odaklanmalarına yardımcı olur. Bireylerin hayallerini gerçekleştirmek için somut adımlar atabilmeleri için gerekli stratejileri belirlemelerine destek olur.

2. Performansın Arttırılması: Eğitim koçluğu, bireylerin performanslarını arttırmalarına yardımcı olur. Koçlar, bireylerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarına ve bu yönleri en iyi şekilde kullanmalarına destek olurlar.

3. Karar Verme Süreci: Eğitim koçluğu, bireylerin karar verme süreçlerinde daha net ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Bireylerin kariyerleri, ilişkileri veya kişisel gelişimleriyle ilgili önemli kararlar alırken koçlar, onlara rehberlik eder.

4. Motivasyon: Eğitim koçluğu, bireylerin motivasyonlarını arttırmalarına yardımcı olur. Koçlar, bireylerin içsel motivasyonlarını keşfetmelerine ve bu motivasyonu sürdürmelerine yardımcı olurlar.

Eğitim koçluğunun temel prensipleri arasında güven, saygı, dürüstlük ve samimiyet bulunmaktadır. Koçlar, bireylerle kurdukları ilişkide bu prensiplere önem verir ve onların gelişim sürecinde destekleyici bir rol üstlenirler.

Eğitim koçluğu süreci genellikle bireysel seanslar şeklinde yürütülse de bazı durumlarda grup seansları da düzenlenebilir. Koçlar, bireylerle yüz yüze görüşmeler yaparak onların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir destek sunarlar.

Eğitim koçluğu süreci genellikle belirli bir süre boyunca devam eder. Bu süre zarfında koçlar, bireylerin ilerleme kaydetmelerini sağlamak için düzenli olarak takip ve geribildirim süreçleri uygularlar. Böylece bireylerin hedeflerine ulaşmaları için gereken desteği en etkili şekilde sağlarlar.

Koçluk eğitimi ise, eğitim koçluğu yapmak isteyen kişilere yönelik olarak verilen bir eğitim programıdır. Bu programlar, katılımcılara koçluk becerilerini geliştirmeleri için gerekli olan teorik bilgi ve pratik deneyimi sunar. Koçluk eğitimi alan kişiler, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve onların kişisel gelişim süreçlerine destek olmalarına yardımcı olacak becerileri kazanırlar.

Koçluk eğitimi programları genellikle belirli bir süre boyunca devam eder ve katılımcılara koçluk sürecinin temel prensipleri, iletişim becerileri, problem çözme teknikleri, takip ve geribildirim süreçleri gibi konularda eğitim verilir. Ayrıca, katılımcılar genellikle uygulamalı çalışmalar yaparak teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulurlar.

Koçluk eğitimi alan kişiler, genellikle eğitim kurumları veya koçluk dernekleri tarafından verilen sertifika programlarına katılarak bu alanda uzmanlaşırlar. Bu sertifika programları, katılımcılara koçluk becerilerini belgeleyen bir sertifika almalarını sağlar ve bu sayede eğitim koçluğu yapmak için gerekli yeterliliği kazanmalarına yardımcı olur.

Eğitim koçluğu bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek olmak için kullanılan etkili bir danışmanlık sürecidir. Bu süreçte koçlar, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli adımları planlamalarına yardımcı olurlar. Koçluk eğitimi ise, bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik verilen bir eğitim programıdır ve katılımcılara koçluk becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Eğitim Koçluğu Avantajları Nelerdir?

Kişilerin bireysel farklılıklarına ve gelecek beklentilerine yönelik sunulan eğitim ve öğrenci koçluğu hizmeti, mevcut olanakları daha iyi değerlendirme ve dezavantajları fırsata çevirme imkanı sunar. Hedeflerine yürüdüğü yolda kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımıyla kendine özel bir rota dahilinde ilerleyen öğrenciler, ulaşmak istediği noktaya daha kolay varabilme imkanı bulur.

Buna göre, öğrenci ve eğitim koçluğu avantajları şöyle sıralanabilir:

  1. Öğrencinin zayıf ve güçlü yönlerini belirler. Güçlü yönlerin kaybedilmesini önlemek ve zayıf tarafların kuvvetlendirilmesini sağlamak için neler yapılması gerektiğini öğretir.
  2. Etkili çalışma stratejileriyle kişilerin sınavlara daha kolay, efektif bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılar. Zamanın boşa harcanmasına engel olur.
  3. Eğitim sürecinde maruz kalınan güçlükleri aşmayı; sınav kaygısı, aşırı heyecan, uyum problemleri gibi sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştırır.
  4. Öğrencilere manen de büyük destek veren eğitim koçları, onlarla yakın ve sürekli işbirliği halinde çalışarak motivasyonlarının artmasını sağlar. Böylelikle kişi; ders çalışmaya karşı daha istekli, başarmaya karşı hırslı, hedeflerine ulaşmak için daha azimli olur.
  5. Kararsız öğrencileri bu durumdan kurtararak hedef belirlemelerine, akademik hayatına belli bir amaç doğrultusunda yön vermelerine yardımcı olur.

Bunlar, eğitim koçluğunun bünyesinde barındırdığı onlarca eşsiz ayrıcalıktan sadece birkaçıdır. Eğitim koçluğu nedir? Neler kazandırır? Daha detaylı öğrenmek için şu yazımıza göz atabilirsiniz:

Eğitim Koçluğu Nasıl Yapılır?

Sürecin ilk adımı öğrenciyi tanımaktır. Profesyonel eğitim koçluğu kapsamında belli aralıklarla gerçekleştirilen görüşmeler; öncelikle öğrencinin eksik, hatalı, geliştirilmesi gereken ve iyi yönlerini keşfetmeye odaklıdır.

Bunun ardından sıra, bireye özgü bir planlama oluşturmaya gelir. Koçlar; öğrencilerin aile ortamından sosyal yaşantısına, akademik düzeyinden sahip olduğu kaynaklara, meslek ve kariyer tercihlerinden gelecek hedeflerine kadar pek çok şeyi bir arada değerlendirir.

Böylelikle onlar için en uygun eğitim koçluğu programları hayata geçirilerek, öğrencinin doğru bir yol haritasını kılavuz edinmesi sağlanır.

Özetle; profesyonel öğrenci danışmanlığı ve eğitim koçluğu, hem kişisel hem de akademik performansı en üst düzeye taşır.

Eğitim Koçluğu Fiyatları Nelerdir?

Kiminle çalışacağınız, hangi kurumu tercih edeceğiniz ve nasıl bir seans planlaması yapılacağı, eğitim koçluğu fiyatları konusunda farklı seçeneklerle karşılaşmanıza yol açacaktır. Zira; seans süresi ve aralığı, koçluk hizmetine nelerin dahil olduğu ve buna benzer faktörler, ücretlendirme politikalarının değişmesine neden olur.

Bununla beraber Türkiye’nin en iyi online eğitim koçluğu platformu İlerlet; her öğrencinin profesyonel rehberlik, danışmanlık, mentörlük ve yol arkadaşlığına ihtiyaç duyduğunu bilir. Bu hizmetlerin lüks değil en temel öğrenci haklarından biri olduğuna inanan İlerlet; maddi durumunun ne olduğu fark etmeksizin, her öğrencinin bu alanda sunulan imkânlardan yararlanması için çalışır.

Siz de; en uygun öğrenci ve eğitim koçluğu fiyatları için paketlerimizi inceleyebilir, tamamen size özel seçenekler ve cazip fiyatlandırmaya bize başvurarak sahip olabilirsiniz.

Eğitim koçluğu nedir? Nasıl yapılır? sorularına cevap aldığınıza göre, şimdi bu nitelikli hizmetin farkını deneyimleme vakti!