AYT soru dağılımı 2024 yılında nasıl olacak? Üniversite adaylarının gündemini meşgul eden bu sorular, akademik yaşamını kaliteli bir üniversitede sürdürmek için YKS sınavını iyi bir derece ile kazanmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 2. Oturumu olan ve katılım sağlanması isteğe bağlı kılınan AYT, açılımı itibariyle ‘Alan Yeterlilik Testi’ anlamına geliyor.

Dört yıllık bir bölümü tercih etmek isteyen adayların AYT sınavına katılması gerekiyor. İkinci oturuma da tıpkı birinci oturumda (TYT) olduğu gibi verimli çalışmak son derece önem taşıyor. Bu ise; her şeyden önce, soru ve konu dağılımını iyi bilmek, buna göre doğru bir ders planı oluşturmakla mümkün.

AYT sayısal soru dağılımı, hangi yıl hangi konudan kaç adet soru çıktığını kolayca tespit etmek noktasında önem taşıyor. Sınava tam donanımlı şekilde hazırlanmak ve bunun için verimli bir çalışma programı oluşturmak isteyen öğrenciler; TYT AYT sayısal soru dağılımı, sözel ve eşit ağırlık soru dağılım tabloları ile yakından ilgileniyor.

Zira ÖSYM’nin genel olarak hangi konulara ağırlık verdiğini görmek, bu doğrultuda onlara yoğunlaşmak, soru dağılımlarını iyi incelemekle mümkün oluyor.

2024 AYT Soru Dağılımı Nasıl?

Başlı başına ayrı bir sınav olmayan ve YKS maratonunun ikinci aşaması olarak karşımıza çıkan AYT’de soru dağılımı şöyledir:

 • 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinden,
 • 40 soru Sosyal Bilimler-2 testinden,
 • 40 soru Matematik testinden,
 • 40 soru ise Fen Bilimleri testinden gelmektedir.

Adayların; sözel, sayısal ve eşit ağırlık doğrultusunda kendi alanlarına göre yeteneklerini ölçmeye dayanan bu test, en az TYT kadar kritik bir öneme sahiptir. O nedenle AYT’de çıkacak tüm konulara sistemli bir şekilde çalışmak ihmal edilmemelidir.

AYT Sayısal Dersler Hangileri?

YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT’de yani Alan Yeterlilik Testi’nde adayların, kendi branşına göre bilgi ve yeterlilik düzeyi ölçümleniyor. 120 sorunun yer aldığı AYT oturumunda sayısal bölümden 80 soru bulunuyor.

Bu doğrultuda AYT sayısal dersleri; Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik ve Geometri olarak sıralanıyor.

Geometri soruları Matematik testinin içinde yer alırken, diğer 3 ders ise Fen Bilimleri testinde karşımıza çıkıyor.

Sayısalcıların Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmesi gerekmekte olup, TM yani Eşit Ağırlık  bölümünü okuyanların ise Sayısal’dan yalnızca Matematik testini çözmesi yeterli kabul ediliyor. Sözelcilerin ise Sayısal testlerini çözmek gibi bir zorunluluğu yok.

AYT Sayısal Soru Dağılımı Nedir?

Fen Bilimleri testinde 40, Matematik testinde de 40 soru mevcut olup, AYT’de hangi sayısal dersinden kaç soru bulunduğunu aşağıdaki listeden görebilirsiniz:

 • Matematik: 30-31 soru,
 • Geometri: 10-11 soru,
 • Biyoloji: 13 soru,
 • Fizik: 14 soru,
 • Kimya: 13 soru.

Yıllara Göre AYT Sayısal Soru Dağılımı Nasıl?

Geçmiş yıllarda hangi konudan kaçar tane soru çıktığına göz atmak istiyorsanız, aşağıda paylaştığımız tabloları inceleyebilirsiniz. Böylelikle AYT sayısal soru dağılımı hakkında bilgi sahibi olarak, çalışmalarınıza en önemli konular doğrultusunda daha iyi yön verebilirsiniz.

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

SORU SAYISI

32

32

32

30

32

29

50

50

50

Temel Kavramlar

4

2

3

2

2

1

3

3

6

Sayı Basamakları

3

1

Bölme ve Bölünebilme

1

1

1

1

EBOB – EKOK

1

1

1

1

1

Rasyonel Sayılar

1

1

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

2

1

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

1

Üslü Sayılar

1

1

1

1

2

1

Köklü Sayılar

2

1

1

Çarpanlara Ayırma

1

1

1

1

Oran Orantı

1

1

Kümeler ve Kartezyen Çarpım

1

1

1

2

1

2

2

2

Mantık

1

1

1

1

4

1

1

Fonksiyonlar

2

2

2

2

2

2

2

2

Polinomlar

2

1

1

2

2

1

3

1

2

2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

2

2

1

1

1

1

1

Parabol

1

1

1

1

1

1

Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom

3

3

2

3

2

2

2

3

2

Trigonometri

5

4

5

4

3

3

2

4

2

Karmaşık Sayılar

2

1

1

2

3

3

Logaritma

3

2

1

3

3

2

3

1

2

Diziler

2

1

1

2

1

1

2

2

2

Limit

2

2

2

2

2

2

1

Türev

4

3

4

4

5

5

7

İntegral

4

4

4

4

5

6

7

 

AYT Geometri Soru Dağılımı:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

TOPLAM

9

9

9

10

8

11

30

30

30

Doğruda ve Üçgende Açı

2

1

1

1

2

2

1

Özel Üçgenler

2

2

2

6

Açıortay – Kenarortay

Üçgende Alan Benzerlik

1

3

1

2

Açı Kenar Bağıntıları

1

Çokgenler

1

2

1

1

3

Özel Dörtgenler

1

1

4

6

5

Çember ve Daire

2

2

3

2

2

1

3

3

5

Noktanın Analitiği

1

1

2

1

1

2

Doğrunun Analitiği

1

2

1

1

2

2

4

1

Dönüşüm Geometrisi

1

1

1

1

Katı Cisimler

1

2

1

1

1

1

2

2

4

Çemberin Analitiği

1

1

1

1

2

1

 

AYT Fizik Soru Dağılımı:

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Vektörler

1

1

Hareket

1

1

1

Newton’un Hareket Yasaları

1

1

1

1

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

1

1

1

1

İş, Güç ve Enerji

1

1

1

İtme ve Momentum

1

1

1

1

1

Kuvvet, Tork ve Denge

1

1

1

1

Kütle Merkezi

Basit Makineler

1

Elektrik Alan ve Potansiyel

1

2

1

1

1

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

1

1

1

İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

2

1

1

2

2

2

Düzgün Çembersel Hareket

1

1

1

2

1

1

Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum

1

1

1

1

Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

1

1

1

Basit Harmonik Hareket

1

1

1

1

1

1

Dalga Mekaniği

1

1

1

1

1

1

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

1

1

1

1

Modern Fizik

2

1

1

1

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

1

1

1

1

SORU SAYISI

14

14

 14

14

14

14

 

AYT Kimya Soru Dağılımı:

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

Kimya Bilimi

4

2

1

Atom ve Yapısı

1

1

2

2

2

4

Periyodik Sistem

1

1

1

2

2

6

2

Kimyasal Türler Arası Etkileşim

2

3

2

Kimyasal Hesaplamalar

1

1

2

1

1

2

2

Modern Atom Teorisi

1

1

2

Gazlar

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Sıvı Çözeltiler

2

2

2

2

1

1

3

1

1

1

1

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1

1

1

1

1

1

3

2

3

2

2

Kimyasal Tepkimelerde Hız

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kimyasal Tepkimelerde Denge

2

1

1

1

1

2

1

1

2

Asit-Baz Dengesi

1

1

2

1

1

1

1

2

Çözünürlük Dengesi

1

1

1

1

1

1

Kimya ve Elektrik

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

1

Organik Kimya

1

3

3

1

3

4

6

11

12

10

10

SORU SAYISI

13

13

13

13

13

13

30

30

30

30

30

 

AYT Biyoloji Soru Dağılımı:

SORU SAYISI

13

13

13

13

13

13

Sinir Sistemi

1

1

Endokrin Sistem

2

1

1

1

Duyu Organları

1

1

Destek ve Hareket Sistemi

1

1

1

Sindirim Sistemi

1

1

1

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

1

1

1

1

1

1

Solunum Sistemi

1

1

1

1

1

Üriner Sistem

1

1

1

1

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

1

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

2

2

2

2

2

Nükleik Asitler

1

1

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

1

2

2

2

1

3

Canlılık ve Enerji

1

Fotosentez ve Kemosentez

1

1

1

1

1

1

Hücresel Solunum

1

1

1

1

Bitki Biyolojisi

2

2

3

2

Canlılar ve Çevre

1

1

1

1

Detaylı AYT Soru Dağılımı 2024:

Yukarıda verdiğimiz bilgileri biraz daha açacak olursak, ayrıntılı olarak 2024 AYT soru dağılımı listesi şu şekildedir:

Matematik – 40 Soru:

 • Matematik: 30–31 soru.
 • Geometri: 9–10 soru.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 - 40 Soru:

 • Coğrafya 1: 6 soru.
 • Tarih 1: 10 soru.
 • Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru.

Fen Bilimleri - 40 Soru:

 • Biyoloji: 13 soru,
 • Kimya: 13 soru,
 • Fizik: 14 soru.

Sosyal Bilimler 2 - 40 Soru:

 • Ek Felsefe Grubu/Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 6 soru.
 • Felsefe Grubu (Yani Psikoloji-Sosyoloji-Mantık): 12 soru.
 • Coğrafya 2: 11 soru.
 • Tarih 2: 11 soru.

AYT sayısal soru dağılımı, AYT sınavında sayısal alan öğrencilerinin çözdüğü testlerin soru sayılarını gösterir. AYT sayısal soru dağılımı, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur. AYT sayısal soru dağılımı, 2024 yılında şu şekildedir:

Matematik Testi: 40 soru
Fen Bilimleri Testi: 40 soru (Fizik: 14 soru, Kimya: 13 soru, Biyoloji: 13 soru)

AYT sözel soru dağılımı, AYT sınavında sözel alan öğrencilerinin çözdüğü testlerin soru sayılarını gösterir. AYT sözel soru dağılımı, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi ve Sosyal Bilimler 2 Testi olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur. AYT sözel soru dağılımı, 2024 yılında şu şekildedir:

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi: 40 soru (Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru, Tarih 1: 10 soru, Coğrafya 1: 6 soru)
Sosyal Bilimler 2 Testi: 40 soru (Tarih 2: 11 soru, Coğrafya 2: 11 soru, Felsefe Grubu: 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru)

Eşit ağırlık AYT soru dağılımı, AYT sınavında eşit ağırlık alan öğrencilerinin çözdüğü testlerin soru sayılarını gösterir. Eşit ağırlık AYT soru dağılımı, Matematik Testi ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur. Eşit ağırlık AYT soru dağılımı, 2024 yılında şu şekildedir:

Matematik Testi: 40 soru
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi: 40 soru (Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru, Tarih 1: 10 soru, Coğrafya 1: 6 soru)

AYT Soru Sayısı Kaç?

MEB ve ÖSYM’nin paylaştığı ortak bilgilere göre 2024 AYT soru sayısı 160 olup, bu sorular lise 11. Ve 12. Sınıf müfredatlarından gelecektir. Adaylara tanınan sınav süresi de 180 dakikadır.

Hangi Alan için Hangi Sorular Çözülmeli?

Eğer sözelciyseniz, Sosyal Bilimler-2 ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testlerini çözmeniz gerekmektedir.

Eşit Ağırlık öğrencisiyseniz; o takdirde sizin hem Matematik, hem de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testini çözmeniz gerekmektedir.

Sayısal adaylarının ise; Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek onlar için büyük önem taşımaktadır.

 • Not 1: TYT ve AYT’de baraj puanı uygulaması kaldırılmıştır.
 • Not 2:AYT puanı belirlenirken, TYT puanlarının yüzde 40’ı dikkate alınacak ve AYT puanın da yüzde 60’ı hesaba katılacaktır. TYT’de derslere ait katsayılar değişmezken; AYT puanları üç farklı alan doğrultusunda hesap edileceği için, derslerin katsayıları da farklılık göstermektedir.

2024 AYT soru dağılımı nasıl olacak? Açıkladık. Bunun yanı sıra; derslere göre AYT konu dağılımı ile ilgili bilgi edinmek için, blog bölümümüzdeki diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz. Örneğin; AYT Kimya konuları, AYT Tarih Konuları ve AYT Edebiyat Konuları başlıklı sayfalarımızı inceleyerek geniş bilgiye ulaşabilirsiniz. TYT ve AYT hazırlık sürecinizi daha sistemli ve donanımlı hâle getirmek için ise, hemen İlerlet.com ailesinin ayrıcalıklı üyelerinden biri olabilirsiniz.

Siz de AYT sayısal soru dağılımı ve konu listesi çerçevesinde stratejik, etkili bir ders programı hazırlamak istiyorsanız, İlerlet.com platformunun uzman eğitimcilerinden destek alabilirsiniz. YKS koçluk, öğrenci danışmanlığı, ünite ve konu bazlı rehberlik gibi hizmetleriyle İlerlet, sınav sürecinizi pratik ve keyifli hâle getirmek için en doğru adres!