"Pek çok" ifadesi, Türkçe dilinde "birçok, fazla sayıda" anlamına gelmektedir. Bu ifadeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, "pek" ve "çok" kelimelerinin ayrı yazılmasıdır. Yani bu ifadeyi yanlış bir şekilde "pekçok" olarak yazmamak gerekmektedir.

Türk Dil Kurumu'na göre "pek çok" ifadesi genellikle ayrı yazılır. Ancak bazı durumlarda bu ifadeyi bir arada kullanmak da mümkündür. Örneğin, "pekçok insan", "pekçok sebep" gibi kullanımlarda "pekçok" ifadesi birleşik olarak da kullanılabilir. Ancak genel olarak "pek çok" şeklinde ayrı yazmak tercih edilmektedir.

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Öncelikle, "pek çok" kelimesinin Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir ifade olduğunu belirtmek gerekir. Bu ifade genellikle "birçok" anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, "Pek çok insan bu konuda farklı düşüncelere sahiptir" cümlesiyle, "Birçok insan bu konuda farklı düşüncelere sahiptir" cümlesi aynı anlama gelmektedir. Ancak, "pek çok" kelimesinin doğru kullanımı ve yazımı konusunda bazı kurallar bulunmaktadır.

TDK'ya göre, "pek çok" kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Yani, aralarında boşluk bırakılarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Örneğin, "Pek çok insan", "Pek çok kitap", "Pek çok soru" gibi ifadelerde "pek" ve "çok" kelimeleri arasında boşluk bulunmalıdır.

Bununla birlikte, "pek çoğu" ve "pek çoğumuz" gibi ifadelerin de doğru kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu tür ifadelerde de "pek" ve "çoğu/çoğumuz" kelimeleri arasında boşluk bırakılmalıdır. Örneğin, "Pek çoğu insan", "Pek çoğumuzun düşüncesi" gibi ifadelerde de bu kural geçerlidir.

"Pek çok şey" ifadesinin de doğru kullanımı konusunda aynı kural geçerlidir. Yani, "pek" ve "çok" kelimeleri arasında boşluk bırakılarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Örneğin, "Pek çok şey öğrendim" cümlesinde bu kurala uyulmuştur.

Önerilen içerik: Yazımı karıştırılan sözcükler

"Pek çok" ifadesinin ayrı yazılmasının yanı sıra, cümle içinde doğru bir şekilde kullanılması da önemlidir. Bu ifade genellikle isimlerin önünde kullanılarak, o ismin ne kadar fazla veya birçok olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılır. Örneğin, "Pek çok insan bu konuda farklı düşünüyor" cümlesinde olduğu gibi.

Pek Çok Kelimesi Ayrı mı, Bitişik mi?

Türkçede yazım kuralları, dilin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Bu kurallardan biri de "pek çok" ifadesinin nasıl yazılacağıyla ilgilidir

 1. Doğru Yazılışı:

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) "Yazım Kılavuzu"na göre, "pek çok" ifadesi ayrı yazılır. Yani, "pekçok" şeklinde yazmak yanlıştır. Doğru kullanım şu şekildedir:

Örnekler:

 • Pek çok insan bu konuyu bilmiyor.
 • Sınıfta pek çok öğrenci vardı.
 • Bu sorunun pek çok çözümü olabilir.
 1. Neden Ayrı Yazılır?

"Pek çok" ifadesi, bir sıfat-zarf tamlaması olarak kabul edilir. Sıfat-zarf tamlamalarında, sıfat zardan önce gelir ve ikisi de ayrı yazılır. "Pek" sıfatı, "çok" zarfıdır. Bu nedenle, "pek çok" ifadesinin de ayrı yazılması gerekir.

 1. Benzer İfadeler:

"Pek çok" ifadesine benzer şekilde kullanılan bazı ifadeler de vardır. Bu ifadelerin de doğru yazılışlarını bilmek önemlidir:

 • Birçok: Birleşik yazılır.
 • Hiçbir: Birleşik yazılır.
 • Herhangi: Birleşik yazılır.
 • Biraz: Ayrı yazılır.
 • Birkaç: Ayrı yazılır.

''Pek çok'' İfadesinin Yanlış Kullanımı

"Pek çok" ifadesinin yanlış kullanımının bazı örnekleri şunlardır:

 • Yanlış: Pekçok insan bu konuyu bilmiyor.
 • Yanlış: Sınıfta pekçok öğrenci vardı.
 • Yanlış: Bu sorunun pekçok çözümü olabilir.

''Pek çok'' Kelimesinin Doğru Kullanımı

"Pek çok" ifadesinin doğru yazılışını kullanmak, metinlerin daha anlaşılır ve okunaklı olmasını sağlar. Ayrıca, dilbilgisi kurallarına uymak, yazının kalitesini de artırır.

"Pek çok" ifadesi ayrı yazılır.

Bu ifade bir sıfat-zarf tamlamasıdır.

Benzer ifadeler arasında "birçok", "hiçbir", "herhangi" gibi birleşik yazılanlar ve "biraz", "birkaç" gibi ayrı yazılanlar vardır.

"Pek çok" ifadesinin doğru yazılışını kullanmak, metinlerin daha anlaşılır, okunaklı ve kaliteli olmasını sağlar.

Pek çok Kelimesinin Bitişik Yazılmasının Yanlış Olmasının Nedeni

"Pekçok" şeklinde bitişik yazıldığında, "pek" ve "çok" kelimeleri anlamlarını yitirerek yeni bir anlam kazanır. Bu durumda "pekçok" kelimesi "birçoğu" anlamına gelir.

Unutmayın:

"Pek çok" ifadesini her zaman ayrı yazmalısınız.

Bitişik yazımı TDK tarafından kabul edilmemektedir.

Doğru yazımıyla ilgili emin değilseniz, TDK'nın sözlüğünü veya yazım kılavuzunu kontrol edebilirsiniz.