LGS soru dağılımı 2024 itibariyle nasıl? Hangi derslerden kaç soru çıkacak? LGS’de bu yıl hangi konular var? Sorularınızın güncel cevabını yazımızın devamında bulabilir ve LGS için çalışma programı oluştururken hangi konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Bilindiği gibi LGS’nin anlamı Liselere Geçiş Sınavı demektir. Merkezi sınav yoluyla öğrenci alan eğitim kurumları LGS sonucuna bakarak kimleri kabul edeceğine karar verir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca her sene düzenlenen bu merkezi sınav, 8. Sınıf öğretim programı doğrultusunda gerçekleştirilir. İlerlet Online Eğitim Platformu olarak öğrencilerimize LGS sınavında çıkabilecek LGS sınav soru dağılımı konusunda detaylı bilgi veriyoruz. Online eğitim temellerimiz tamamen çıkacak sorular üzerinde yoğunlaşarak öğrencilerimizin LGS sınavından en iyi sonucu elde etmeleri hedeflenmektedir. LGS Konuları hakkında daha detaylı açıklamalarda diğer bilgi havuzumuzdan inceleyebilirsiniz.

2024 LGS Soru Dağılımı

Sınavın ilk oturumu sözel bölümü kapsarken, ikinci oturum ise sayısal bölüm olarak karşımıza çıkar. İlk aşamada sözel alandan 50 soru yöneltilirken, ikinci etapta ise öğrencilere sayısaldan 40 soru sorulur.

Buna göre LGS güncel soru dağılımı şu şekildedir:

 • Türkçe: 20 soru,
 • C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru,
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 10 soru,
 • Yabancı Dil: 10 soru,
 • Fen Bilimleri, Matematik: Her iki alandan da 20’şer soru.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ortaöğretime geçiş uygulaması kapsamında gerçekleştirilen merkezi bir sınavdır. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

LGS Sözel Bölüm Soru Dağılımı

Sözel bölümde öğrencilerin dil, kültür, tarih ve sosyal alanlara yönelik becerileri ölçülmektedir. Bu bölümde toplamda 50 soru yer alacaktır.

 • Türkçe: 20 soru
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru
 • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru
 • Yabancı Dil: 10 soru

Sözel bölüm, öğrencilerin metinleri anlama, yorumlama, tarihi ve kültürel konulara hakimiyetini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

LGS Sayısal Bölüm Soru Dağılımı

Sayısal bölümde ise öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanındaki yetenekleri test edilmektedir. Sayısal bölümde toplamda 40 soru yer alacaktır.

 • Matematik: 20 soru
 • Fen Bilimleri: 20 soru

Sayısal bölüm, öğrencilerin matematiksel düşünme, problem çözme ve fen bilimleri alanındaki temel kavramları anlama yeteneklerini ölçmeyi hedeflemektedir.

LGS Sınav Uygulaması

LGS sınavı aynı gün içerisinde iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için ayrı ayrı zaman sınırları belirlenmiştir.

 • Sözel Bölüm: 75 dakika
 • Sayısal Bölüm: 80 dakika

Sınav, öğrencilerin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar doğrultusunda, okuduğunu anlama, problem çözme, analiz yapma gibi çeşitli becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

LGS sınavıyla ilgili daha fazla bilgi, sınav kılavuzunda yer alacak ve sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer detaylar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilecektir.

2024 LGS Matematik Soru Dağılımı

LGS matematik soru dağılımı, Matematik bölümü, öğrencilerin matematiksel düşünme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir bölümdür. Toplamda 20 soru bulunmaktadır.

 • Üslü Sayılar: 3 soru
 • Köklü Sayılar: 3 soru
 • Çarpan katlar: 2-3 soru 
 • Olasılık : 1 soru
 • Veri analizi : 1 soru
 • Eşitsizlik : 1-2 soru
 • Cebirsel ifadeler : 1-2 soru
 • Doğrusal denklemler  : 2-3 soru
 • Dönüşüm geometrisi : 1-2 soru
 • Geometrik cisimler:  1 soru
 • Üçgenler:  1-2 soru
 • Eşlik benzerlik :  1 soru
   

LGS matematik soru dağılımına göre, öğrencilerin matematik konularındaki genel yetenekleri ölçülmeye çalışılmaktadır. Sorular, öğrencilerin matematiksel düşünce, problem çözme ve analitik becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sınav süresi içinde bu konu başlıklarının altında farklı zorluk seviyelerinde sorular yer alabilir. Öğrencilerin her bir konuda temel kavramları anlamaları ve pratik yapmaları sınavda başarılı olmaları açısından önemlidir.

Bu bilgiler, öğrencilerin matematik bölümüne hazırlık yaparken hangi konulara daha fazla önem vermeleri gerektiği konusunda yardımcı olabilir. Ancak, sınav kılavuzunda yer alacak detaylı soru dağılımını incelemek, sınav hazırlığında en güncel ve doğru bilgileri elde etmek açısından önemlidir.

2024 LGS Türkçe Soru Dağılımı

Türkçe bölümü, öğrencilerin dil becerilerini, metinleri anlama ve yorumlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Toplamda 20 soru bulunmaktadır.

 • Cümle Bilgisi: 4 soru
 • Sözcük Bilgisi: 4 soru
 • Paragraf Bilgisi ve Anlam: 4 soru
 • Anlatım Bozuklukları: 4 soru
 • Metin İçeriği ve Yorumlama: 4 soru

Her bir konu başlığı altında farklı zorluk seviyelerinde sorular yer alabilir. Öğrencilerin dil bilgisi, anlama ve yorumlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bu sorular, metinlerle ilişkilendirilerek sunulabilir.

Türkçe bölümündeki sorular, öğrencilerin dil bilgisi kurallarını anlamaları, metinlerdeki ayrıntıları ve ana fikirleri kavrayabilmeleri, paragraf içeriğini yorumlayabilmeleri gibi becerilerini değerlendirmeyi hedefler.

Sınav hazırlığı yaparken, her bir konu başlığının altındaki konulara odaklanmak ve örnek sorularla pratik yapmak önemlidir.

2024 LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı

Fen Bilimleri bölümü, öğrencilerin fen ve doğa bilimlerine yönelik temel kavramları anlama ve uygulama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Toplamda 20 soru bulunmaktadır.

 • Canlılar ve Yaşam: 4 soru
 • Madde ve Özellikleri: 4 soru
 • Enerji ve Enerji Dönüşümleri: 4 soru
 • Basit Makineler ve İşleyişleri: 4 soru
 • Dünya ve Evren: 4 soru

Her bir konu başlığı altında farklı zorluk seviyelerinde sorular yer alabilir. Öğrencilerin fen bilimleri konularındaki temel prensipleri anlamaları, bilimsel düşünce becerilerini kullanabilmeleri ve çeşitli fenomenleri yorumlayabilmeleri sınavın amaçları arasındadır.

Sınav hazırlığı yaparken, her bir konu başlığının altındaki kavramlara ve konulara odaklanarak, deneme sınavları ve örnek sorularla pratik yapmak önemlidir.

LGS Konularına Göre Soru Dağılımı Nasıldır?

Sınav normalde ilk ve ikinci dönem konularından yapılır. Fakat geçtiğimiz Şubat ayında MEB, bu yılki sınavın yalnız 1. Dönem konularından olacağını açıklamıştır. 6 Şubat tarihi itibariyle yaşanan iki büyük depremin yol açtığı maddi ve manevi yıkımın etkileri devam ederken, öğrencilerin yükünü bir nebze azaltmak için böyle bir uygulamaya gidilerek bu seneki LGS sadece birinci dönem konularıyla sınırlı tutulmuştur.

Bu doğrultuda, LGS soru dağılımı 2024 yılı için şu şekildedir:

LGS Türkçe 8. Sınıf Konuları:

 1. Sözcükte Anlam,
 2. Söz Gruplarında Anlam,
 3. Deyimler ve Atasözleri,
 4. Cümlede Anlam,
 5. Söz Sanatları,
 6. Metin Türleri,
 7. Fiilimsiler (Sıfat-Fiil, İsim-Fiil, Zarf-Fiil),
 8. Cümlenin Ögeleri,
 9. Cümle Türleri,
 10. Yazım Kuralları,
 11. Noktalama İşaretleri,
 12. Parçada Anlam,
 13. Fiilde Çatı,
 14. Sözel Mantık / Görsel Okuma,
 15. Anlatım Bozuklukları.

LGS İnkılâp Tarihi 8. Sınıf Konuları:

 1. Bir Kahraman Doğuyor.
 2. Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 3. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 4. Demokratikleşme Çabaları
 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 6. Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

LGS Din Kültürü 8. Sınıf Konuları:

Kader İnancı

 • Kader ve Kaza İnancı.
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar,
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

Zekât ve Sadaka

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

 

Din ve Hayat

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Muhammed’in Örnekliği

 • Muhammed’in (s.a.v) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Muhammed’in (s.a.v) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Muhammed’in (s.a.v) İstişareye Önem Vermesi
 • Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Muhammed’in (s.a.v) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 •  

Kuran-ı Kerim ve Özellikleri

 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

LGS Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Konuları:

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

 • Mevsimlerin Oluşumu,
 • İklim ve Hava Hareketleri,

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji

Basınç / Fiziksel Olaylar

 • Basınç 

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Basit Makineler

 • Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

LGS İngilizce 8. Sınıf Konuları:

 1. Unit 1: Friendship
 2. Unit 2: Teen Life
 3. Unit 3: In the Kitchen
 4. Unit 4: On the Phone
 5. Unit 5: The Internet

LGS Matematik 8. Sınıf Konuları:

LGS matematik soru dağılımı aşağıdaki gibidir.

 1. Çarpanlar ve Katlar,
 2. Üslü İfadeler,
 3. Kareköklü İfadeler,
 4. Veri Analizi,
 5. Basit Olayların Olma Olasılığı,
 6. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler,
 7. Doğrusal Denklemler,
 8. Eşitsizlikler,
 9. Üçgenler,
 10. Eşlik ve Benzerlik,
 11. Dönüşüm Geometrisi,
 12. Geometrik Cisimler.

LGS soru dağılımı 2024 itibariyle böyle olup, bütün bunlara etkili yöntemler ve güncel müfredat ışığında çalışmak için İlerlet.com platformunu tercih edebilirsiniz. Sunduğu full eğitim paketleri ile öğrencilerin ihtiyaçlarını profesyonel olarak karşılayan İlerlet.com, LGS’ye hazırlanma sürecinde en büyük destekçiniz ve kılavuzunuz olmaya hazırdır.

Canlı yayınlarla çevrimiçi özel ders, dijital kurslar, rehberlik & danışmanlık gibi pek çok hizmeti bünyesinde bir araya getiren İlerlet, rakiplerinin önüne geçmek ve hedeflediği gibi prestijli bir lisede eğitim almak isteyenlerin doğru tercihidir. Siz de İlerlet.com ailesine katılarak tüm bu ayrıcalıklardan yararlanabilir, LGS’de karşılaşabileceğiniz bütün soru tiplerine önceden hazırlıklı olmanın avantajını yaşayabilirsiniz.