LGS kaç soru var? LGS'de kaç soru var 2024? LGS'de her dersten kaç soru var? LGS sınavında kaç soru var? LGS'de toplam kaç soru var? LGS sınavında hangi dersten kaç soru var? Diye merak ediyorsanız, hangi derslerden hangi konuların çıkacağına ilişkin detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Açılımı Liselere Geçiş Sınavı olan LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 1. Ve 2. Dönem konularından yapılıyor. Öğrencilerin tamamı her iki dönemin kapsamına dâhil olan konulardan sınava tâbî tutuluyor. Ne var ki, 2023 itibariyle farklı bir uygulama karşımıza çıkıyor. Bu yıl öğrencilerin ikinci dönem konularının hiçbirinden sorumlu olmayacakları ve sınavın yalnızca ilk dönemdeki müfredattan yapılacağı biliniyor.

LGS, Liselere Geçiş Sınavı anlamına gelir ve Türkiye'de ortaokul son sınıf öğrencilerinin liselere yerleşebilmek için girdiği önemli bir sınavdır. LGS sınavında öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilmektedir. Peki, LGS sınavında kaç soru var? Hangi dersten kaç soru çıkıyor?

LGS Kaç Soru?

LGS kaç soru? LGS sınavında toplamda 90 soru yer almaktadır. Bu soruların dağılımı ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil dersleri için şu şekildedir:

- Türkçe: 25 soru
- Matematik: 25 soru
- Fen Bilimleri: 13 soru
- İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 12 soru
- Yabancı Dil (İngilizce veya Almanca): 15 soru

LGS Sınavında Her Dersten Kaç Soru Var?

LGS sınavında her dersten belirli bir sayıda soru bulunmaktadır. Bu soruların dağılımı şu şekildedir:

Türkçe: 25 Soru
Türkçe dersinden toplamda 25 adet soru yer almaktadır. Bu soruların içeriği genellikle dil bilgisi, paragraf anlamı, noktalama işaretleri gibi konulardan oluşmaktadır.

Matematik: 25 Soru
Matematik dersinden toplamda 25 adet soru yer almaktadır. Bu soruların içeriği ise temel matematik işlemleri, geometri, cebir gibi konulardan oluşmaktadır.

Fen Bilimleri: 13 Soru
Fen Bilimleri dersinden toplamda 13 adet soru yer almaktadır. Bu soruların içeriği ise genellikle fen bilimleri konularından oluşmaktadır.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 12 Soru
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden toplamda 12 adet soru yer almaktadır. Bu soruların içeriği ise Türk inkılap tarihi ve Atatürk ilkeleri konularından oluşmaktadır.

Yabancı Dil: 15 Soru
Yabancı Dil dersinden toplamda 15 adet soru yer almaktadır. Bu soruların içeriği ise genellikle İngilizce veya Almanca dil bilgisi, kelime bilgisi gibi konulardan oluşmaktadır.

LGS Sınavındaki Soruların Zorluk Derecesi Nasıldır?

LGS sınavındaki sorular genellikle öğrencilerin seviyesine uygun olarak hazırlanmaktadır. Ancak her dersten farklı zorluk derecelerine sahip sorular bulunmaktadır. Öğrencilerin sınavda başarılı olabilmeleri için her bir derse eşit önem vererek çalışmaları gerekmektedir.

LGS sınavında toplamda 90 adet soru bulunmaktadır ve bu sorular Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden gelmektedir. Her bir dersten belirli sayıda soru bulunmakta ve öğrencilerin bu konuda detaylı bir çalışma yaparak sınava hazırlanmaları gerekmektedir. Umarız bu bilgiler LGS sınavına hazırlanan öğrencilere yardımcı olacaktır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Merkezi Sınav Nedir?

LGS, Türkiye'de 8. sınıf öğrencilerinin, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları gibi seçkin liselere yerleşebilmek için girdikleri merkezi bir sınav sistemidir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenir ve öğrencilerin bu sınavdaki başarılarına göre lise tercihlerini yapmalarına olanak tanır. Şimdi, LGS ve Merkezi Sınavın ayrıntılarına daha yakından bakalım:

2024 LGS’de Kaç Soru Var?

2024 LGS'de kaç soru var? Öğrenciler için dönüm noktası olan LGS, kişinin hangi liseye yerleşeceğinin belirlenmesi konusunda büyük bir önem taşıyor. Zira iyi bir üniversitenin yolu önce iyi bir liseden geçiyor. Bu nedenle öğrenciler seçkin bir eğitim kurumunda öğrenim görmenin hayalini kuruyor. 2024 LGS hakkında daha fazla bilgiye diğer paylaşımlarımızdan ulaşabilirsiniz.

LGS’nin ardından öğrencilerin hangi liseye gideceği ise ilk olarak yerel yerleştirme daha sonra merkezi yerleştirme ve pansiyonlu yerleştirme sürecindeki tercihler doğrultusunda belli oluyor. Bu yüzden 8. Sınıf öğrencilerinin LGS kaç soru var? Güncel soru dağılımı nasıl? Gibi sorulara doğru cevap alması ve sınava bu cevaplar ışığında sistemli olarak çalışması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sene ikinci dönemin kapsamına giren konular LGS sınavına dâhil edilmeyecek. Bu ise bütün öğrencilerin yalnız ilk dönem konularıyla mükellef olacağı ve LGS için 2. Dönem konularına çalışmalarının gerekmediği anlamına geliyor.

Bu şekilde bir karar alınmasının nedeni ise 6 Şubat 2023 günü itibariyle gerçekleşen iki büyük deprem felâketi olarak açıklanıyor. Büyük bir yıkıma sebebiyet veren ve ülke genelinde derin bir üzüntüye yol açan bu doğal afetlerin tüm vatandaşları psikolojik olarak çok yıprattığı bir gerçek.

Bu durum devam ederken pek çok öğrencinin ikinci dönem konularına yeteri kadar çalışamayacağı göz önüne alınarak verilen bu karar hem LGS hem de YKS sınavlarını kapsıyor. Yani her iki sınavda da yalnız ilk dönem konularının sorulacağı kesinleşmiş oluyor.

LGS kaç soru var? Sorusuna gelince: Sınavın ilk oturumunda 50, ikinci oturumunda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru soruluyor. Sınav; Merkezi Sınav ile öğrenci alan kurumlara öğrenci seçmek amacı ile gerçekleştiriliyor. (Özel program uygulayan ortaöğretim kurumları, Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liseleri, İmam Hatip Liseleri vb.)

LGS’de Toplam Kaç Soru Var?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında toplamda 90 soru bulunmaktadır. Birinci oturumda 50 soru sözel bölümde, ikinci oturumda ise 40 soru sayısal bölümde yer almaktadır. Bu toplam 90 soru, öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için kullanılır ve lise tercihlerine esas alınır.

LGS’de Soru Sayısı ve Sınav Süresi

LGS kaç soru var? LGS, iki oturumdan oluşur: birinci oturumda sözel bölüm ve ikinci oturumda sayısal bölüm yer alır. İşte bu iki oturumun yapıları:

 1. Sözel Bölüm (Birinci Oturum): Bu bölümde 50 soru bulunmaktadır. Sorular Türkçe (20), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (10), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10) ve Yabancı Dil (10) alt testlerinden oluşur.

 2. Sayısal Bölüm (İkinci Oturum): İkinci oturumda 40 soru vardır. Bu oturumda Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) alt testleri yer alır.

Her iki oturumun toplam sınav süresi hesaplanırken, birinci oturum için 75 dakika ve ikinci oturum için 80 dakika ayrılmıştır.

LGS Sınavın Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Sınava katılan öğrencilerin başarıları, Merkezi Sınav Puanı adı verilen tek bir puan türüyle değerlendirilir. Puanın hesaplanmasında şu adımlar izlenir:

 1. Her bir alt testte doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı hesaplanır, ve yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilir.

 2. Hesaplanan ham puanlar, ortalama değeri 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Bu sayede öğrencilerin puanları daha karşılaştırılabilir hale gelir.

 3. Standart Puanlar (SP) katsayılar kullanılarak ağırlıklandırılır ve Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanır. Bu, her alt testin önem derecesini yansıtır.

 4. Son olarak, alt testlerin Ağırlıklı Standart Puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilir.

TASP, daha sonra bir formül kullanılarak 100 ile 500 arasında bir puan aralığına dönüştürülür.

Bu sistemin amacı, öğrencilerin lise tercihlerini daha adil bir temelde yapmalarına yardımcı olmak ve seçkin liselere yerleşimde objektif bir ölçüt sunmaktır. LGS, Türkiye'deki eğitim sisteminin önemli bir aşamasını temsil eder ve öğrencilere gelecekleri için önemli bir fırsat sunar.

LGS'de Her Dersten Kaç Soru Var?

LGS'de her dersten kaç soru var? LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ile ilgili kesin bir soru sayısı söylemek doğru olmayabilir. Çünkü müfredat kapsamında ÖSYM her yıl soru sayısında değişiklik yapabilmektedir. Ancak genel olarak, LGS'de matematik, Türkçe, fen bilimleri (fen ve teknoloji) ve sosyal bilgiler olmak üzere dört ana ders yer alır.

Her ders için kaç sorunun sorulduğu da yıllara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, matematik ve Türkçe genellikle 20 veya 25 soru içerirken, fen bilimleri ve sosyal bilgilerde soru sayısı daha az olabilir.

LGS Sınavında Hangi Dersten Kaç Soru Var?

LGS sınavında hangi dersten kaç soru var? LGS konuları ve bu konulardan kaç adet soru çıktığı konusunda diğer paylaşımlarımızı inceleyebilirsiniz. LGS'nin birinci oturumu sözel alandan oluşmaktadır. Bu oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil dersleri yer almaktadır. Türkçe'den 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10 soru ve Yabancı Dil'den 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru bulunmaktadır.

İkinci oturum ise sayısal alandan oluşmaktadır. Bu oturumda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer almaktadır. Matematik'ten 20 soru ve Fen Bilimleri'nden 20 soru olmak üzere toplamda 40 soru bulunmaktadır.

LGS Sınavında Kaç Soru Soruluyor?

LGS sınavında kaç soru var? Sınavın ilk oturumda sözel bölüm uygulanmakta olup öğrencilere bu aşamada 50 soru yöneltiliyor. İkinci oturum ise sayısal bölümden oluşuyor. Bu etapta öğrenciler 40 soru cevaplıyor.

Sözel bölümde;

 • 20 adet Türkçe,
 • 10 adet Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi,
 • 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
 • 10 tane de yabancı dil sorusu çıkıyor.

Sayısal bölümdeki LGS soru dağılımı ise şöyle:

 • 20 Fen Bilimleri,
 • 20 Matematik.

Birinci oturumun süresi 75 dk iken, ikinci oturum da 80 dk sürer. Sınava katılım sağlayan öğrencilerin puanı Merkezi Sınav Puanı olarak (tek puan türünde) hesaplanır.

LGS kaç soru var? Öğrendiğinize göre, sınavda yükümlü olacağınız tüm konulara en iyi şekilde çalışmak için interaktif eğitim platformu İlerlet.com tarafından sunulan kurslara ve kaynaklara başvurabilirsiniz. Ülkemizin önde gelen dijital eğitim merkezi İlerlet.com, her gün daha ileri gitmek ve hedeflerine doğru arkasına bakmadan yürümek isteyen öğrencilerin doğru adresidir.

Siz de ailemizdeki yerinizi alarak LGS’ye güncel ve etkili yöntemler ışığında, profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Dijital sistem, online canlı ders, basılı yayınlar ve rehberlik takibi gibi çeşitli imkânlardan oluşan Full Eğitim Paketi seçeneklerimizle LGS'ye hazırlanma sürecinizdeki tüm ihtiyaçlarınızı tek noktadan karşılayabilirsiniz.