YKS nedir? Sorusunu kısaca, ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ olarak cevaplayabiliriz. Üniversiteyi kazanmak ve güzel bir kariyere emin adımlarla ilerlemek isteyen öğrenciler için hayati önem taşıyan bu sınav birkaç oturumdan meydana gelir.

TYT yani Temel Yeterlilik Testi, sınavın ilk aşamasıdır. Birinci oturuma katılım sağlamak zorunluyken, diğer oturumlara katılmak isteğe bağlı kılınmıştır. 2024 YKS sınavının nasıl olacağı konusunda detaylara ulaşabilirsiniz.

YKS Nedir?

YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan bir sınavdır. YKS, 2018 yılında yapılan büyük bir reform ile eski üniversite sınavları olan YGS ve LYS'nin yerine getirilmiştir. YKS'nin amacı, öğrencilerin akademik yeterliliklerini ölçerek, üniversiteye girişlerini sağlamaktır.

YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. TYT, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşur. AYT ise öğrencilerin lisans programlarına göre tercih ettikleri dört testten oluşur. YDT ise yabancı dil bilgisini ölçen bir testtir.

YKS'ye girebilmek için öğrencilerin lise eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sınav her yıl Haziran ayında gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmektedirler.

YKS'nin getirdiği en büyük yenilik, sınavın tek bir aşamada yapılmasıdır. Öğrenciler artık sadece bir sınava girmekte ve bu sınav sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin sınava hazırlık sürecini daha etkili bir şekilde planlamalarına olanak sağlamaktadır.

YKS'nin diğer bir avantajı da öğrencilere daha geniş bir alan seçeneği sunmasıdır. Öğrenciler, sadece ilgi duydukları alanlarda daha fazla odaklanarak sınava hazırlanabilmekte ve tercih ettikleri bölümlere daha iyi hazırlanabilmektedirler.

YKS'nin kapsamlı yapısı ve üniversiteye girişteki önemi nedeniyle, öğrencilerin sınava hazırlanırken doğru kaynakları kullanmaları oldukça önemlidir. YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik edecek deneyimli öğretmenlerden destek almak, konu anlatımlı kitaplar ve test kitapları kullanmak, deneme sınavlarına düzenli olarak çalışmak başarıyı artıracak yöntemler arasındadır.

YKS'nin amacı, öğrencilerin akademik yeterliliklerini ölçerek üniversiteye girişlerini sağlamak olduğu için, sınavda başarılı olabilmek için disiplinli bir çalışma planı ve düzenli bir çalışma programı oldukça önemlidir. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde motivasyonlarını yüksek tutmaları ve hedeflerine odaklanmaları da başarılarını artıracaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan önemli bir sınavdır. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin doğru kaynakları kullanarak disiplinli bir çalışma planıyla sınava hazırlanmaları, başarıya ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu süreçte öğrencilere rehberlik edecek deneyimli öğretmenlerden destek almak ve motivasyonlarını yüksek tutmak da oldukça önemlidir. YKS'nin getirdiği yeniliklerle birlikte öğrencilere daha geniş bir alan seçeneği sunması, onların ilgi duydukları alanlarda daha fazla odaklanarak sınava hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin doğru kaynakları kullanarak disiplinli bir çalışma planıyla sınava hazırlanmaları oldukça önemlidir.

YKS Ne Demek?

YKS nedir? YKS ne demek? YKS; TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi), bir de YDT yani Yabancı Dil Testi olmak üzere 3 oturumun meydana getirdiği bir sınavdır. Bu oturumların toplamı YKS kısaltmasıyla ifade edilir.

İster 2 yıllık, ister 4 senelik olsun; herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenlerin bu sınava girmeleri şarttır.

YKS Açılımı Nedir?

YKS açılımı nedir? Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kısaltmasıdır. Bu sınav, Türkiye'deki üniversitelere giriş için yapılan bir merkezi sınavdır. Öğrenciler, lise eğitimlerini tamamladıktan sonra YKS'ye girerek üniversiteye yerleşme hakkı elde etmeye çalışırlar. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşur. TYT, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri gibi temel dersleri kapsarken, AYT öğrencilerin seçtikleri alanlara göre farklı testleri içerir. YKS sonuçları, üniversite tercihlerinde kullanılarak öğrencilerin yerleşeceği üniversite ve bölümü belirlemede etkili olur.

YKS Sınavı Nedir?

YKS sınavı nedir? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de üniversitelere giriş için yapılan bir merkezi sınavdır. Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. YKS, 2018 yılında yapılan büyük bir sınav reformuyla oluşturulmuş ve eski sınav sistemleri olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) yerine geçmiştir.

YKS, iki aşamadan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT). TYT, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri gibi temel dersleri içerirken, AYT öğrencilerin seçtikleri alanlara göre farklı testleri içerir. AYT'de, öğrenciler Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik veya Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında testlere girmektedir.

YKS sınavı, her yıl Haziran ayında gerçekleştirilir ve öğrencilerin lise eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversiteye yerleşme hakkı elde etmelerini sağlar. YKS sonuçları, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmelerinde önemli bir rol oynar. Sınav sonuçlarına göre puan alan öğrenciler, tercihlerini yaparak üniversitelerin belirlediği kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme işlemlerine tabi tutulurlar.

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen ve her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı önemli bir sınavdır. YKS, gençlerin üniversite eğitimine başlamak için gerekli olan puanı alabilmeleri için girdikleri bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilere üniversiteye girişte kullanılan bir puana sahip olma imkanı sunar.

YKS, Türkiye'deki tüm lisans programlarına giriş için kullanılan tek sınavdır. Yani, öğrencilerin tercih ettikleri lisans programlarına girebilmek için YKS'ye girmeleri zorunludur. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarındaki genel yeteneklerini ölçen bir testtir. Bu test, adayların temel akademik yeteneklerini ölçerek üniversiteye girişte kullanılacak olan puanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), adayların lisans programlarına göre belirli alanlardaki bilgi ve yeteneklerini ölçen testlerdir. AYT, sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı alanda uygulanır. Bu testler, adayların tercih ettikleri lisans programlarına girebilmek için gerekli olan bilgi ve yetenekleri ölçer.

Yabancı Dil Testi (YDT), adayların yabancı dil bilgilerini ölçen bir testtir. Bu test, adayların yabancı dil bilgisini ölçerek üniversiteye girişte kullanılacak olan puanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

YKS sınavına giren adayların aldıkları puanlar, üniversiteye girişte kullanılır. Adaylar, aldıkları puanlara göre tercih ettikleri lisans programlarına yerleştirilirler. YKS, gençlerin üniversite eğitimine başlamak için gerekli olan puanı alabilmeleri için bir fırsat sunar.

YKS'nin önemi oldukça büyüktür çünkü bu sınav, gençlerin gelecekleri üzerinde doğrudan etkili olan bir sınavdır. Üniversite eğitimi, gençlerin kariyerleri ve hayatları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, YKS'ye hazırlanan gençlerin bu sınava ciddi bir şekilde hazırlanmaları ve sınavda başarılı olabilmek için ellerinden geleni yapmaları önemlidir.

YKS'ye hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorlu bir süreçtir. Adayların bu süreçte düzenli bir şekilde çalışmaları, derslerine düzenli olarak devam etmeleri ve sınav teknikleri konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte adayların aileleri ve öğretmenleri tarafından desteklenmeleri de oldukça önemlidir.

YKS sınavına hazırlanan adayların dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan biri de sınav stresidir. Sınav stresi, adayların performansını olumsuz etkileyebilecek önemli bir faktördür. Bu nedenle adayların stresle başa çıkabilmek için stres yönetimi tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamaları önemlidir.

YKS sınavına hazırlık sürecinde adayların düzenli bir çalışma programı oluşturmaları da oldukça önemlidir. Düzenli bir çalışma programı, adayların sınav konularını zamanında ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca düzenli bir çalışma programı, adayların sınav stresiyle başa çıkmalarına da yardımcı olabilir.

YKS sınavına hazırlık sürecinde adayların sadece akademik olarak değil, psikolojik olarak da hazır olmaları önemlidir. Adayların sınav öncesinde kendilerine güvenmeleri, pozitif düşünmeleri ve sınavda başarılı olacaklarına inanmaları oldukça önemlidir.

YKS sınavı Türkiye'de üniversiteye giriş için kullanılan en önemli sınavlardan biridir. Bu nedenle adayların bu sınava ciddi bir şekilde hazırlanmaları, düzenli bir çalışma programı oluşturmaları ve sınav stresiyle başa çıkabilmek için gerekli teknikleri öğrenmeleri önemlidir. Adayların aileleri ve öğretmenleri tarafından desteklenmeleri de bu süreçte oldukça önemlidir. Her adayın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve başarılı olmalarını sağlamak için gerekli olan desteği almaları önemlidir.

YKS Nedir Kimler Girebilir?

YKS nedir kimler girebilir? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de üniversitelere giriş için yapılan bir merkezi sınavdır. YKS'ye genellikle Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan veya denklik işlemiyle lise diploması alan öğrenciler katılabilir.

YKS'ye girebilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir:

 1. Lise Mezuniyeti: YKS'ye katılmak için öncelikle lise eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Türkiye'de devlet veya özel okullarda, ya da yurtdışında eşdeğer bir lise diplomasına sahip olmanız gerekmektedir.

 2. Yaş Şartı: YKS'ye girebilmek için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Yani, her yaşta olan bireyler YKS'ye başvuruda bulunabilirler.

 3. Uyruk ve Yabancı Dil: YKS'ye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, KKTC vatandaşları, Türk vatandaşlığından vazgeçip mavi kart sahibi olanlar ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, YKS'ye girmek için ilgili sınavlardan muaf tutuldukları durumlarına bağlı olarak belirli şartları sağlamalıdırlar.

YKS, genellikle üniversiteye giriş yapmak isteyen lisans düzeyinde eğitim almak isteyen bireylerin katıldığı bir sınavdır. Öğrenciler, YKS sonuçlarına göre üniversitelerin belirlediği puan türleri ve kontenjanlar doğrultusunda tercihler yaparak üniversitelere yerleşme hakkı elde ederler.

YKS Nedir TYT Nedir?

YKS nedir TYT nedir? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'deki üniversitelere giriş için yapılan bir merkezi sınavdır. YKS, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) olmak üzere iki aşamadan oluşur.

TYT, YKS'nin ilk aşamasıdır. TYT, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere dört temel dersi kapsayan bir testtir. Bu test, tüm öğrencilerin girmesi gereken bir testtir ve üniversitelere yerleşme sürecinde önemli bir ağırlığı vardır. TYT, genel yetenekleri, temel bilgi ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

TYT'nin sonuçları, öğrencilerin sayısal ve sözel alanlardaki başarılarını, genel yeteneklerini ve temel becerilerini yansıtır. TYT puanı, öğrencilerin AYT'ye (Alan Yeterlilik Testleri) geçiş yapabilmesi ve belli alanlarda daha spesifik testlere girebilmesi için bir eşik niteliği taşır.

TYT puanı, öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirli bir ağırlık taşır. Üniversiteler, TYT puanı ile birlikte öğrencilerin AYT'deki puanlarına da bakarak yerleştirme yaparlar. TYT, öğrencilerin genel yeteneklerini ve temel bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçladığı için genel olarak tüm üniversite programları için geçerli olan bir sınavdır.

TYT Nedir?

YKS TYT nedir? ÖSYM’nin hazırladığı Temel Yeterlilik Testi olan TYT, okuduğunu anlama becerisini ölçümlemeye yönelik sorular barındırır. 2 yıllık bölümlerden birini tercih etmek isteyen kişilerin bu sınava girmesi yeterlidir. TYT’nin AYT sınavına ise yüzde 40 kadar etkisi mevcuttur.

TYT Puanı ile Hangi Bölümlere Girilir?

Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 1. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik,
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği,
 3. Tıbbî Görüntüleme Teknikleri,
 4. Anestezi,
 5. Aşçılık,
 6. Bilgisayar Programcılığı,
 7. Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 8. Ağız ve Diş Sağlığı,
 9. Fizyoterapi,
 10. Radyo ve Televizyon Programcılığı,
 11. Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 12. İlk ve Acil Yardım,
 13. Bankacılık ve Sigortacılık,
 14. Çocuk Gelişimi.

AYT Nedir?

AYT nedir? Yukarıda bildirdiğimiz gibi AYT, Alan Yeterlilik Testi demektir. Bu sınav, bilgiyi ölçmeye dayalı soruları kapsar. 11. Ve 12. sınıfların müfredatına ait konulardan soru çıkar.

AYT Puanı ile Hangi Bölümlere Girilir?

Onlardan bazıları şöyledir:

 1. İşletme,
 2. İktisat,
 3. Mühendislik,
 4. Hukuk,
 5. Tıp,
 6. Hemşirelik.

TYT puanı ile alan bölümler dışındaki bütün bölümlere, AYT sınavı sayesinde yerleşebilirsiniz.

YKS Yerleştirme Puanı Nedir?

YKS yerleştirme puanı nedir? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme puanı, öğrencilerin üniversiteye yerleşme sürecinde kullanılan bir puan sistemidir. YKS sonuçlarına göre hesaplanan bu puan, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmelerinde önemli bir rol oynar.

Yerleştirme puanı, öğrencilerin YKS'deki Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) puanlarına dayanır. TYT puanı, tüm öğrencilerin girdiği ve genel yetenekleri, temel bilgi ve becerileri ölçen bir sınavdır. AYT puanı ise öğrencilerin seçtikleri alanlara göre girdikleri daha spesifik testlerin puanlarını içerir.

Yerleştirme puanı, üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ve öğrencilerin tercih sıralamaları göz önünde bulundurularak hesaplanır. YKS sınavında alınan puanlar, öğrencilerin YKS yerleştirme puanı olarak adlandırılan bir puanla ifade edilir. Bu puan, öğrencilerin TYT ve AYT puanlarının ağırlıklı ortalaması ve bazı dönüşüm işlemleriyle elde edilir.

Yerleştirme puanı, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlerdeki diğer adaylarla rekabet etmelerini sağlar. Yüksek puan alan öğrenciler, tercih ettikleri programlara yerleşme olasılıklarını artırırken, düşük puan alan öğrencilerin yerleşme şansı daha az olabilir. Bu nedenle, YKS yerleştirme puanı, öğrencilerin üniversite tercihlerinde önemli bir kriter olarak değerlendirilir.

YKS Tercih Kılavuzu Nedir?

YKS tercih kılavuzu nedir? YKS tercih kılavuzu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilmeleri için hazırlanan rehber niteliğindeki bir dokümandır. Her yıl ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan bu kılavuz, öğrencilere tercih sürecinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanır.

YKS tercih kılavuzu, içerisinde yerleştirme puanları, kontenjan bilgileri, program ve bölüm tanıtımları, yerleştirme esasları, tercih süreci ve prosedürleri gibi bilgileri içerir. Kılavuzda, üniversitelerin ve bölümlerin genel tanıtımları, eğitim süreleri, puan türleri, kontenjanlar ve tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar gibi bilgilere de yer verilir.

YKS tercih kılavuzu, öğrencilerin tercihlerini yaparken doğru ve güncel bilgilere erişmelerini sağlar. Kılavuzdaki bilgiler, öğrencilerin tercihlerini yaparken hangi üniversiteleri ve bölümleri seçeceklerine karar vermelerine yardımcı olur. Ayrıca, kılavuzda yer alan tercih kodları, puan aralıkları ve yerleştirme esasları gibi bilgiler, öğrencilerin tercih stratejilerini oluşturmalarına ve tercihlerini en doğru şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Öğrenciler, YKS tercih kılavuzunu ÖSYM'nin resmi web sitesinden indirebilir veya basılı olarak temin edebilirler. Kılavuzun dikkatlice incelenmesi ve doğru bir şekilde kullanılması, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken bilinçli kararlar vermelerini sağlar.

YKS Ek Tercih Nedir?

YKS ek tercih nedir? YKS ek yerleştirme nedir? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih, üniversite yerleştirme sürecinde öğrencilere sunulan bir fırsattır. Ek tercih dönemi, ilk tercihler sonucunda boş kalan kontenjanların dolması ve öğrencilerin tercihlerini revize etme imkanı sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Ek tercih dönemi genellikle Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından belirlenen bir tarih aralığında yapılır. Bu dönemde, ilk tercihler sonucunda yerleşemeyen veya yerleştiği programa katılmayı reddeden öğrenciler ek tercih yapma hakkına sahiptir.

Ek tercih yaparken, öğrenciler boş kalan kontenjanlara yerleşebilecekleri üniversite ve bölümleri tercih ederler. Bu tercihler, öğrencilerin YKS yerleştirme puanına ve boş kontenjanlara göre değerlendirilir. Ek tercih sürecinde, öğrenciler tercih etmek istedikleri programları belirleyerek ÖSYM'nin belirlediği kılavuzda yer alan tercih kodlarıyla birlikte tercihlerini yaparlar.

Ek tercih dönemi, öğrencilere bir ek şans sağlar ve yerleştirme sürecinde daha fazla seçenek sunar. Öğrenciler, bu dönemde tercihlerini revize ederek başka üniversiteleri veya bölümleri deneyebilirler. Ancak, ek tercih dönemi kontenjanların durumuna bağlı olarak yapıldığından dolayı, tercih yaparken dikkatli ve bilinçli olmak önemlidir.

Öğrencilerin ek tercih dönemiyle ilgili güncel bilgilere ve tercih süreci ile ilgili detaylara ÖSYM'nin resmi web sitesi veya YKS tercih kılavuzu üzerinden ulaşmaları önemlidir.

YKS Soru Dağılımı Nasıldır?

TYT sınavında 120 soru vardır. Bunun için öğrencilere 165 dakika süre verilir.

TYT soru dağılımı ise şöyledir:

 • Temel Matematik: 40 soru,
 • Temel Türkçe: 40 soru,
 • Fizik: 7 soru,
 • Kimya: Yine 7 soru,
 • Biyoloji: 6 soru,
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 5 soru,
 • Felsefe Grubu, Coğrafya ve tarih: Her üçünden de 5'er soru.

AYT sınavında ise 160 soru bulunur. Öğrenciye 180 dakika süre tanınır. 4 testten meydana gelen AYT’nin soru dağılımı şu şekildedir:

 • Test - Sosyal Bilgiler - Edebiyat:

Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih 1'den 10, Coğrafya 1'den ise 6 soru mevcuttur.

 • Test - Sosyal Bilgiler 2:

Coğrafya - 2 dersinden 11, Tarih - 2 dersinden 11, Felsefe Grubu (Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) dersinden 12, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden 6 soru sorulmaktadır.

 • Test/Matematik:

Geometri ve Matematik olarak olarak ikiye ayrılan bu test, Geometri’den 10, Matematik dersinden 30 soru barındırır.

 • Test/Fen Bilimleri:

Bu testte ise 13 Kimya, 13 Biyoloji ve 14 Fizik sorusu karşımıza çıkar.

YDT Soru Dağılımı Nasıl?

Yazımızın başında YKS nedir? Sorusunu yanıtlarken, sınavda üçüncü oturumun YDT olduğunu belirtmiştik. Söz konusu sınav 120 dakikadır. 80 soru içermekte olup aşağıdaki dillerde yapılmaktadır:

 1. Fransızca,
 2. Rusça,
 3. İngilizce,
 4. Arapça

YKS Hakkında Bilinmesi Gereken Diğer Detaylar:

Sınava girmeden önce şunları da bilmenizde yarar vardır:

 • 4 yanlışınız 1 doğrunuzu götürür.
 • Puanınız, yapılan net üstünden hesaplanır.
 • 150 ve 180baraj puanı kaldırıldı. Yani geçtiğimiz yıllarda 2 yıllık bölümler için gereken 150 baraj puanı ve 4 yıllık bölümler için 180 baraj puanı şartı ortadan kalktı.
 • TYT puanınız ile 2 yıllık bölümleri seçebiliyorken, AYT puanınız ile 4 yıllık bölümleri seçebilirsiniz. 2 Sınav arasındaki fark işte budur.
 • AYT sınavında yaptığınız netler TYT sınavındaki puanınızı etkilemeyecektir.

Eğer YKS nedir? Biliyorum ama bu sınava etkin şekilde nasıl hazırlanacağımdan emin değilim diyorsanız, aradığınız cevabı İlerlet.com platformunda bulabilirsiniz. Dijital kurslarla öğrencileri sınava eksiksiz şekilde hazırlayan İlerlet.com, hayallerine giden yolda adımlarını hızlandırmak isteyenlerin tercihidir.