Ters işlem nedir? Ters işlem nedir? Ters işlem problemleri nasıl çözülür? Matematikte ters işlem nasıl yapılır? 3 sınıf ters işlem problemleri önekleri İlerlet'te. Sorusu matematik derslerinde sıkça karşımıza çıkar. Bu kavram, işlem işaretlerinin tersine çevrilmesini ifade eder. Örneğin; çıkarma var ise toplama, toplama mevcutsa çıkarma, bölme varsa çarpma ve çarpma bulunuyorsa bölme yapılacağını gösterir. İlerlet Online Eğitim Platformu üzerinden matematik eğitim paketlerimizi satın alarak ters işlem ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ters işlem nedir?

Matematikte, bir işlemin tersi, o işlemi geri alarak başlangıç durumuna döndüren bir işlemdir. Örneğin, toplama işleminin tersi çıkarma, çarpma işleminin tersi bölme olarak tanımlanabilir. Ters işlem, matematikte oldukça önemli bir kavramdır ve birçok problemin çözümünde kullanılır. Ters işlem, bir işlemin etkisini geri alarak başlangıç durumuna döndüren matematiksel bir işlemdir. Örneğin, 5 sayısının 3 ile çarpılması sonucunda elde edilen 15 sayısının ters işlemi, 15'in 3'e bölünmesiyle tekrar 5'e ulaşmaktır.

Ters işlem yapıldı ne demek?

Bir matematiksel işlemin tersi yapıldığında, o işlemin etkisi geri alınmış demektir. Örneğin, 7 sayısının 3 ile çarpılması sonucunda elde edilen 21 sayısının ters işlemi, 21'in 3'e bölünmesiyle tekrar 7'ye ulaşmaktır.

Ters işlem problemleri nasıl çözülür?

Ters işlem problemlerini çözmek için öncelikle verilen problemde hangi matematiksel işlemin kullanıldığını belirlemek gerekir. Daha sonra, o işlemin tersini uygulayarak başlangıç durumuna dönülebilir. Örneğin, bir sayının 5 ile çarpıldıktan sonra elde edilen sonucun tersini bulmak için o sonucun 5'e bölünmesi gerekmektedir.

Matematikte ters işlem nasıl yapılır?

Matematikte ters işlem yapmak için öncelikle hangi işlemin tersini uygulayacağımızı belirlememiz gerekmektedir. Daha sonra, verilen sayı veya ifadenin o işlemin tersine göre nasıl değişeceğini hesaplayarak ters işlemi gerçekleştirebiliriz. Örneğin, bir sayının 4 ile çarpılması sonucunda elde edilen sonucun tersini bulmak için o sonucun 4'e bölünmesi gerekmektedir.

3. sınıf ters işlem problemleri nasıl çözülür?

3. sınıf seviyesindeki öğrenciler için ters işlem problemlerini çözmek oldukça önemlidir. Bu tür problemleri çözmek için öğrencilerin öncelikle hangi matematiksel işlemin kullanıldığını belirlemesi ve daha sonra o işlemin tersini uygulayarak doğru sonuca ulaşması gerekmektedir. Örneğin, 6 ile çarpılan bir sayının sonucunun tersini bulmak için o sonucun 6'ya bölünmesi gerekmektedir.

Ters işlem konusu matematikte oldukça temel bir kavramdır ve günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar. Bu nedenle, öğrencilerin bu konuyu iyi anlamaları ve pratik yapmaları oldukça önemlidir. Ters işlem problemlerini çözmek için bolca alıştırma yapmak ve farklı senaryolarda uygulamak, öğrencilerin bu konuyu daha iyi kavramasına yardımcı olacaktır.

Ters İşlem Ne Demek? Matematikte Ters İşlem Nedir?

Bazı problemler düz işlem gerektirirken bazıları ters işlem gerektirir. Düz işlemin gerekli olduğu sorularda bir çokluk verilir ve bu çokluğa uygulanan işlemler mevcuttur. Bizden işlemlerin sonucu istenir.

Sonuca ulaşabilmemiz için, soru kökünde verilmiş işlemleri çokluğa sırası ile uygulamamız gereklidir.

Bunu şöyle örneklendirebiliriz:

 • Ali, parasının üç katının 5 lira fazlasıyla bir kitap alabiliyor.
 • Ali’nin 25 lirası var.
 • Peki, bu durumda kitabın fiyatı kaç TL’dir?

Şimdi düz işlem gerektiren bu sorunun çözümüne bakalım:

 • Ali’nin parası: 20 lira.
 • Bunun 3 katı: 25’i 3 ile çarparak 75 sonucunu buluruz.
 • 5 fazlası: 80 lira.
 • Kitabın parası, 25 TL’nin 3 katının 5 fazlasına eşittir. Öyleyse 80 TL’dir.

Bazı problemler ise ters işlem gerektirir. Bu tür problemlerde bir değere uygulanan işlemlerin hangileri olduğu ve bunların neticesinde hangi sonuca ulaşıldığı verilir. Ardından kişiden bu değerin büyüklüğünü bulması istenir.

Çözüme ulaşabilmek için son işlemden başlanarak sorudaki tüm işlemlerin tersi sırayla uygulanır. (Yani toplamanın, bölmenin, çıkarmanın ve çarpmanın tersi.)

Matematikte Ters İşlem Nasıl Yapılır?

Matematikte ters işlem, verilen bir işlemin veya işlem serisinin sonucundan yola çıkarak başlangıç değerini veya adım adım yapılan işlemleri bulmayı amaçlar. İşte genel olarak ters işlem yapma adımları:

 1. Verilen İşlemi Analiz Etme: İlk adım, verilen işlemi anlamaktır. İşlemi inceleyerek hangi matematiksel operatörlerin kullanıldığını ve hangi değerlerin işleme sokulduğunu anlamak önemlidir.

 2. Ters İşlemi Belirleme: İkinci adım, verilen işlemi tersine çevirecek veya tersine çevirebilecek bir işlem veya işlem serisi belirlemektir. Bu adım, matematiksel mantık kullanmayı gerektirebilir.

 3. Ters İşlemi Çözme: Ters işlemi kullanarak sonucun başlangıç değerini veya eksik bilgileri bulma aşamasıdır. Burada matematiksel işlemleri düzenli ve dikkatli bir şekilde yapmak önemlidir.

 4. Sonucu Kontrol Etme: Elde edilen sonucun mantıklı ve gerçekçi olup olmadığını kontrol etmek gereklidir. Özellikle gerçek hayat problemlerinde, bulunan sonucun durumun gerçekliği ile uyumlu olması gerekir.

Ters işlem yaparken temel amaç, verilen sonucu elde etmek için hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini ve hangi değerlerin kullanıldığını anlamaktır. İşlem sırasında adım adım ilerlemek ve her aşamada doğru hesaplamalar yapmak, istenilen sonuca ulaşmak için önemlidir. Özellikle denklemler, oranlar, yüzdeler, hız/mesafe/zaman problemleri gibi konularda ters işlem kullanmak yaygındır.

3. Sınıf Ters İşlem Problemleri

3. sınıf seviyesine uygun basit matematiksel ters işlem problemleri:

 1. Soru: Bir sayının 6 fazlası 15 ise, bu sayı nedir?

  Çözüm: Bir sayının 6 fazlasının 15 olduğu belirtilmiş. Bu durumda, başlangıçtaki sayıyı bulmak için 6 çıkarılmalıdır.

  Başlangıçtaki Sayı = 15 - 6 = 9

  Cevap: Başlangıçtaki sayı 9'dur.

 2. Soru: Bir sayının 8 eksiği 24 ise, bu sayı nedir?

  Çözüm: Bir sayının 8 eksiğinin 24 olduğu belirtilmiş. Bu durumda, başlangıçtaki sayıyı bulmak için 8 eklenmelidir.

  Başlangıçtaki Sayı = 24 + 8 = 32

  Cevap: Başlangıçtaki sayı 32'dir.

 3. Soru: Bir sayının 3 katı 21 ise, bu sayı nedir?

  Çözüm: Bir sayının 3 katının 21 olduğu belirtilmiş. Bu durumda, başlangıçtaki sayıyı bulmak için 3 bölünmelidir.

  Başlangıçtaki Sayı = 21 / 3 = 7

  Cevap: Başlangıçtaki sayı 7'dir.

 4. Soru: Bir sayının yarısı 18 ise, bu sayı nedir?

  Çözüm: Bir sayının yarısının 18 olduğu belirtilmiş. Bu durumda, başlangıçtaki sayıyı bulmak için 2 ile çarpılmalıdır.

  Başlangıçtaki Sayı = 18 * 2 = 36

  Cevap: Başlangıçtaki sayı 36'dır.

 5. Soru: Bir sayının 5 fazlasının yarısı 15 ise, bu sayı nedir?

  Çözüm: Bir sayının 5 fazlasının yarısının 15 olduğu belirtilmiş. Bu durumda, başlangıçtaki sayıyı bulmak için önce 15'i ikiye böleceğiz, sonra 5 çıkaracağız.

  Başlangıçtaki Sayı = (15 / 2) - 5 = 7.5 - 5 = 2.5

  Cevap: Başlangıçtaki sayı 2.5'tir.

Yukarıdaki açıklamaları örnekler üzerinden genişletecek olursak şu problemleri paylaşabiliriz:

Birinci Örnek:

‘’İki katının 5 fazlası 45 eden sayı kaçtır?’

Bu soruyu ele alalım. Bize 5 fazlası denilmektedir. Dolayısıyla toplamanın tersi olan çıkarma işlemini yapmamız gerekir.

45 sayısından 5’i çıkardığımızda 40 sonucuna ulaşırız.

‘2 katı’ denildiği için, çarpma işleminin tersini yani bölme işlemini yapmamız lâzımdır. 40’yi 2’ye bölerek 20 sayısını elde ederiz. Böylelikle sorunun cevabını 20 olarak buluruz. 20 sayısının 2 katı 40, 40 + 5 ise 45 eder.

İkinci Örnek:

Bir LED aydınlatma düşünelim. Bunun harcadığı güç, floresan lambanın 8 W eksiğinin dörtte birinin 1 W fazlasına denktir.

LED aydınlatmanın harcamakta olduğu toplam güç ise 9 W şeklindedir. Peki, floresan lambaya kıyasla ne kadar tasarrufludur? 

Sorunun cevabında LED aydınlatmanın ne derece tasarruflu olduğunu bulmak için floresan lambayla LED aydınlatma tarafından harcanan güç arasında ne kadar fark olduğunu tespit etmemiz gerekir.

LED'in sahip olduğu gücü zaten biliyoruz. Aradaki) farkı belirlemek için floresan lambanın harcamış olduğu gücü de hesaplamaya ihtiyacımız var. Nasıl mı?

 • Floresanın sahip olduğu gücün 8 W eksiğinin dörtte birinin 1 W fazlası: 9 W (En son işlemde 1 W eklendiğini görüyoruz. Bu nedenle 9 W'tan da bir W çıkarıyoruz.)
 • Şimdi, floresanın gücünün 8 W eksiğini ele alıyor ve bunun 4’te 1’ini buluyoruz: 9 – 1 = 8 W (Buradaki son işlemde dörde 8 bölündüğü için bizim W'ı 4'le çarpmamız gerekiyor.)
 • Sıra geldi, floresanın gücünün 8 W eksiğini bulmaya: 8 × 4 = 32 W sonucuna ulaşıyoruz. (Çünkü son işlemde 8 W çıkarılıyor. Bundan dolayı 32 W'ı 8 W ile toplamamız lâzım.)
 • Geldik floresanın gücüne: 32 ile 8'i toplayarak 40 W sonucunu buluyoruz.

Demek ki tasarruf edilen güç, 31 W’tır. (40 – 9).

Üçüncü Örnek:

Fatma, kalemlerinden 8 tanesini ablasına ve geri kalanının yarısını arkadaşına verince 5 kalemi kalıyor. Bu durumda başlangıçta Fatma'nın kaç kalemi vardı?

Cevabı nasıl bulacağımıza bakalım:

 • Fatma, sahip olduğu kalemlerin bir bölümünü ablasına verdiğinde kalan kalemlerin sayısı, başlangıçtaki kalemlerin 8 eksiğinin yarısı oluyor.
 • Fatma'nın kalemlerinin 8 eksiğinin yarısı: Beş kalem (Son işlemde yarısını aldığımız için 5'i iki rakamıyla çarpmalıyız.)
 • Fatma'nın kalemlerinin 8 eksiği nedir? 5 × 2 = 10 (Son işlemde 8 sayısını çıkardığımızdan dolayı 10'a 8 ekliyoruz. Çünkü çıkarma işleminin tersi toplama işlemidir.)
 • Elif’in kalemlerinin sayısı kaç? Şimdi de 10 + 8 = 18 sonucunu buluyoruz.

Ters İşlem Problemleri Nelerdir?

Ters işlem problemleri, verilen bir sonucun veya sonuçların temel işlem veya işlemler kullanılarak nasıl elde edildiğini anlama ve geri dönerek verilen sonuçları başlangıç değerlerine veya orijinal duruma çevirme problemleridir. Bu tür problemler matematikte, mühendislikte, fizikte ve birçok farklı alanda karşımıza çıkabilir. İşte basit birkaç ters işlem problemi örneği:

 • Mantığı daha kolay kavramanıza yardımcı olması için, ters işlem kavramına örnek teşkil eden bazı soruları şöyle listeleyebiliriz:
 • Hangi sayının 26 fazlasının yarısı 96 eder?
 • Hangi sayının 125 eksiğinin 96 fazlası ,206 eder?
 • Yarısının 9 eksiği , 35 eden sayı kaçtır?
 • Bir sepette bulunan elmaların dört katının 28 fazlası 76 olduğuna göre, kaç elma vardır?
 • Hangi sayının 37 fazlasının yarısı 45 eder?
 • Hangi sayının 236 fazlasının 148 eksiği 350 eder?
 • Kumbaramda bulunan paranın 128 eksiğinin 254 fazlası 450 ediyorsa, kumbaramda kaç lira vardır?
 • Parktaki çocukların 105 fazlasının 142 eksiği 250 çocuk ise parkta kaç çocuk vardır?
 • 7 katının 5 fazlasının yarısı 76 olan sayı kaçtır?
 • Hangi sayının 5 katı 75’tir?
 • Yarısının 35 fazlası 56 olan sayı nedir?
 • 34 ekleyerek 2’ye bölünce 28 bulduğumuz sayı kaçtır?
 • 3 katının yarısı 24 olan sayı kaçtır?
 • Yarısının 24 eksiği 60 olan sayı kaçtır?
 • 4 ekleyip, sonra 3'le çarpıp, ardından 9 ile topladığımız zaman 27 elde ettiğimiz sayı kaçtır?
 • Hangi sayının 10 eksiğinin 5 katı 60’tır?
 • 4 katının 13 fazlası 73 olan sayı kaçtır?
 • 3 katının 48 eksiği 27 olan sayı kaçtır?

Soru: Bir sayının 5 katını alırsak 35 elde ederiz. Bu sayı nedir?

Çözüm: Eğer bir sayının 5 katını alarak 35 elde ediyorsak, ters işlem olarak bunu çözebiliriz. Yani, 35'i 5'e böldüğümüzde, başlangıçtaki sayıyı buluruz.

Bas¸langıc¸taki Sayı=355=7

Bu durumda, başlangıçtaki sayı 7'dir.

Ters işlem problemleri genellikle gerçek hayatta da karşımıza çıkar. Örneğin, bir mağazada bir ürünün indirimli fiyatını veya vergi miktarını hesaplarken de ters işlem yaparız. Benzer şekilde, hız ve mesafe bilgileri ile süre hesaplamaları da ters işlem problemlerine örnek olarak verilebilir.

Ters İşlem Yapıldı Ne Demek?

"TERS İŞLEM YAPILDI" ifadesi, genellikle bir işlem veya işlem dizisi sonucunda hata yapıldığında veya istenmeyen sonuçlar elde edildiğinde kullanılır. Bu ifade, yapılan işlemin sonucunun beklentilere veya istenen sonuca uygun olmadığını ifade eder.

Örnek olarak, bir matematiksel işlemde veya hesaplama sırasında bir hata yapılırsa ve beklenen sonuç elde edilmezse, bu durumda "ters işlem yapıldı" denilebilir. Bu ifade, bir hatanın veya yanlışlığın fark edilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini belirtir.

Ters işlem nedir? Sorusunun cevabını en iyi şekilde anlamak için daha fazla soru çözmeye ihtiyacınız varsa web sitemizdeki kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi tüm matematik konularıyla ilgili özel ders almaya ihtiyaç duyuyorsanız, sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanan bir program dâhilinde eğitim görmek için dijital kurs seçeneklerimizi değerlendirebilirsiniz.