İyi bir üniversite kazanma hedefiyle YKS’ye tam donanımlı bir şekilde hazırlanmak isteyenlerin önce Temel Yeterlilik Testi konularına çalışması gerekiyor. Coğrafya ise Sosyal Bilimler Testi’nde karşımıza çıkan bir ders olup, hem genel sınav performansı hem sözelden derece yapmak konusunda büyük önem taşıyor.

Siz de; güncel 2024 TYT Coğrafya konuları hangileri? Diye araştırıyorsanız, doğru ve eksiksiz listeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

TYT Coğrafya Konuları

Türkçe derslerinde öğrencilerin karşılaştığı zorlu konulardan biri de coğrafyadır. Coğrafya, dünyanın fiziki ve beşerî özelliklerini inceleyen, bu özelliklerin birbirleriyle etkileşimini ve insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bir bilim dalıdır. TYT sınavında da coğrafya konuları oldukça önemlidir ve bu konulara hakim olmak başarılı bir sınav performansı için gereklidir.

TYT coğrafya konuları incelendiğinde, genel olarak dünya coğrafyası, Türkiye coğrafyası, harita bilgisi, iklim ve bitki örtüsü gibi başlıklar altında toplanmaktadır. Bu konuların her biri ayrı ayrı detaylı bir şekilde incelenmeli ve anlaşılmalıdır. Özellikle son yıllarda coğrafya konularına verilen önem artmıştır ve bu nedenle bu konulara yönelik çalışmalar da daha detaylı ve özgün olmalıdır.

Dünya coğrafyası konuları, dünya üzerindeki kıtalar, okyanuslar, dağlar, nehirler, göller gibi fiziki özellikleri ve bu özelliklerin oluşturduğu doğal yaşam alanlarını kapsamaktadır. Ayrıca dünya üzerindeki ülkelerin coğrafi konumları, nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetler gibi beşerî özellikler de dünya coğrafyası konuları arasında yer almaktadır.

Türkiye coğrafyası konuları ise ülkemizin coğrafi konumu, sınırları, dağları, ovaları, akarsuları gibi fiziki özelliklerini ve bu özelliklerin oluşturduğu doğal yaşam alanlarını içermektedir. Ayrıca Türkiye'nin iklim tipleri, bitki örtüsü, tarım alanları gibi konular da Türkiye coğrafyası kapsamında değerlendirilmektedir.

Harita bilgisi ise coğrafya derslerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Harita okuma, koordinat sistemi, ölçek ve harita projeksiyonları gibi konular harita bilgisi başlığı altında incelenmektedir. Bu konuların iyi anlaşılması, coğrafi konumların belirlenmesi ve harita okuma becerisinin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

İklim ve bitki örtüsü ise coğrafyanın doğal yaşam alanlarıyla ilgili önemli bir konusudur. İklim tipleri, iklimin oluşturduğu bitki örtüsü, tarım alanları ve bu alanlardaki ekonomik faaliyetler iklim ve bitki örtüsü konuları arasında yer almaktadır. Bu konuların iyi anlaşılması, dünya üzerindeki doğal yaşam alanlarının farklılıklarının anlaşılması açısından önemlidir.

TYT sınavına hazırlanan öğrencilerin coğrafya konularına yönelik çalışmalarında özgün ve detaylı kaynaklardan faydalanmaları oldukça önemlidir. Bu nedenle TYT coğrafya konularına yönelik hazırlanan kaynakların konuları detaylı bir şekilde ele alması, örneklerle desteklenmesi ve görsel materyallerle zenginleştirilmesi gerekmektedir.

TYT coğrafya konularının özgün ve detaylı bir şekilde ele alınması, öğrencilerin bu konulara hakim olmalarını sağlayacak ve başarılı bir sınav performansı göstermelerine yardımcı olacaktır. Coğrafya derslerine yönelik çalışmaların düzenli ve planlı bir şekilde yapılması, konuların anlaşılmasını ve akılda kalıcılığını artıracaktır. Bu nedenle öğrencilerin coğrafya konularına yönelik çalışmalarında dikkatli ve özverili olmaları, başarılı bir sınav performansı için oldukça önemlidir.

2024 TYT Coğrafya Konuları Nelerdir? – TYT Coğrafya Hangi Konular Var?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği en son müfredata göre 2024 TYT Coğrafya konuları şunlardır:

 1. Dünya’nın Şekli ve Hareketleri.
 2. Doğa ve İnsan.
 3. Harita Bilgisi.
 4. Coğrafi Konum.
 5. Nem, Yağış ve Buharlaşma.
 6. Basınç ve Rüzgarlar .
 7. İklimler.
 8. Su – Toprak ve Bitkiler.
 9. İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler.
 10. Göç.
 11. Nüfus.
 12. Türkiye’nin Yer Şekilleri.
 13. Yerleşme.
 14. Bölgeler.
 15. Doğal Âfetler.
 16. Ekonomik Faaliyetler.
 17. Çevre ve Toplum.
 18. Uluslararası Ulaşım Hatları.

TYT Coğrafya Kaç Soru?

Coğrafya Dersi 20 sorudan oluşan Sosyal Bilimler Testi içerisinde yer alır. Sınavda karşınıza 5 tane Coğrafya sorusu çıkacaktır.

 • Not: 2023 yılında öğrenciler ikinci dönemin tüm konularından muaf tutulmuştu. Fakat bu uygulama 2024 yılında devam etmeyecektir. Yani hem 1. Hem 2. Dönemin konularına çalışmanız gereklidir.

TYT Coğrafya En Çok Çıkan Konular Hangileri?

Önceki yıllara göre TYT Coğrafya soru dağılımı incelendiğinde en çok çıkan konuların şunlar olduğugörülmektedir:

 1. Doğa ve İnsan: İnsan faaliyetlerinin çevreye etkileri,doğanın insan üzerindeki etkisi,yerleşme ve beşerî coğrafya, nüfusun dağılışı ve özellikleri…
 2. İklimler:İklim tipleri, iklimlerin özellikleri, iklim bölgeleri gibi.
 3. Dünya'nın Şekli ve Hareketleri: Dünyanın iç ve dış yapısı, dünyanın kendi ekseni ve güneşin etrafında dönüşü, yerçekimi vs.
 4. Nüfus ve Yerleşme
 5. “Doğal Afetler”

TYT Coğrafya Soru Dağılımı

TYT coğrafya soru dağılımı nasıldır? 2024 TYT coğrafya soru dağılımı, üniversiteye giriş için yapılan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) coğrafya testinde sorulan soruların konulara göre dağılımını gösteren bir tablodur. TYT coğrafya soru dağılımı, öğrencilerin sınava hazırlanırken hangi konulara daha çok çalışmaları gerektiğini ve hangi konulardan daha çok soru çıkabileceğini belirlemelerine yardımcı olur. TYT coğrafya soru dağılımı, her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzlarda ve geçmiş yıllara ait sınav sorularında görülebilir.

TYT coğrafya testi, 20 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların 5 tanesi doğa ve insan, 5 tanesi beşeri sistemler, 5 tanesi mekansal bir sentez: Türkiye, 5 tanesi de küresel ortam: bölgeler ve ülkeler konularından gelmektedir. TYT coğrafya testinde sorulan konular, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda işlenen konulardır. Bu konular şunlardır:

 • Doğa ve İnsan
 • Coğrafi Konum ve Etkileri
 • Grafik ve Tablo Yorumu
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları
 • Beşeri Yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları
 • Mekansal Bir Sentez: Türkiye
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Bölge Türleri ve Sınırları
 • Konum ve Etkileşim
 • Coğrafi Keşifler
 • Çevre ve Toplum
 • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Afetler

TYT Coğrafya Konuları Nasıl Çalışılır? – TYT Coğrafya Nasıl Çalışılır?

TYT’de Coğrafya netlerinizi artırmak istiyorsanız kendinize en uygun çalışma yöntemini ve şeklini belirlemeli, size özel bir ders programı oluşturmalısınız. En yüksek verimi ancak bu şekilde alabilirsiniz.

Örneğin; kimileri dinleyerek daha iyi çalışabiliyorken, bazıları ise yazarak daha etkili çalışır. Siz hangi yöntemden daha fazla randıman aldığınızı belirleyip ona ağırlık vermeli, tabii farklı yöntemleri denemekten de geri durmamalısınız. Gündelik ve okul hayatınızı dikkate alarak çalışma saatlerinizi bu doğrultuda belirlemeli, diğer TYT konularına ne kadar vakit ayıracağınızı da hesaba katarak ona göre bir çalışma planı oluşturmalısınız.

Tüm bunlar gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin! Hemen İlerlet.com platformuna üye olarak bireysel koçluk, eğitim danışmanlığı ve gelişim takibi gibi hizmetlerimizden yararlanabilir; uzman eğitimcilerin yoğun ve birebir ilgisi ile, sınava hazırlık sürecinize farklı bir boyut kazandırabilirsiniz.

Bu noktada, TYT Coğrafya konuları nasıl çalışılır? Sorusunu ise şöyle cevaplandırabilirsiz:

 1. Konuları son âna bırakmayın. Ne kadar erken başlar ve YKS geri sayım sürecini ne derece iyi değerlendirirseniz, o denli başarılı olursunuz.
 2. Önce bir konuyu iyice çalışıp özümseyin, ardından soru ve deneme çözmeye sıra gelsin. Konuyu tam anlamadan soru çözmeye kalkışmayın. Yoksa yapamadığınız sorular doğal olarak fazla olur, bu ise motivasyonunuzun düşmesine yol açar.
 3. Konuları müfredat sırasına göre çalışın. Bunu yaparken coğrafi olaylar ve kavramlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya, mühim coğrafi terimleri ve hap bilgileri ezberlemeye önem verin.
 4. Kendinizi yalnızca ders kitabıyla sınırlamayın. Değişik konu anlatım kitaplarından, videolarından da yararlanabilirsiniz. Böylece o konuya dair farklı bakış açıları kazanır, her yönüyle öğrenme imkânı bulursunuz.
 5. Bölgeler konusunu öğrenirken haritalardan yararlanın.
 6. Ezber gerektiren konuları ise kelime kartları kullanarak daha iyi özümsemeye gayret edin.
 7. Konuları çalışırken kendi kendinize sorular sorup cevaplamayı unutmayın. Böyle yapmak, ilgili konuyu daha sağlam bir şekilde pekiştirmenize olanak tanıyacak.
 8. Kısa kısa notlar almayı ve her konudan sonra, küçük bir özet çıkarmayı unutmayın. Bunlar, öğrendiklerinizi pekiştirmenize ve daha kolay tekrar yapmanıza büyük katkı sağlar.
 9. Hem çıkmış soruları, hem örnek soru formatlarını inceleyin. Bu sayede çeşitli soru tarzlarına âşinalığınız artar, bu da gerek denemeler gerek sınav esnasındaki zaman yönetimi becerinizi ve pratikliğinizi geliştirir.
 10. Bol bol soru ve deneme çözmeyi ihmâl etmeyin.
 11. Coğrafyanın diğer tüm dersler gibi uzun vadeli bir çalışma süreci gerektirdiğini bilin ve düzenli bir biçimde, sabırla çalışmayı sürdürün.TYT kaç ayda biter? Diye düşünüyor ve ‘acaba 1 ayda, 3 ayda halledebilir miyim?’ Gibi planlar yapıyor olabilirsiniz. Fakat kalıcı öğrenme için sistemli çalışmak şarttır. Aksi takdirde çabucak ezberlediğiniz bilgilerin sınav günü birbirine karışması veya aklınızdan uçup gitmesi güçlü bir ihtimaldir.

TYT Coğrafya Nasıl Fullenir? TYT Coğrafya Netleri Nasıl Artırılır?

Yukarıda sıraladıklarımızın yanı sıra, TYT Coğrafya çalışma taktikleri olarak şunları da uygulayabilirsiniz:

 1. Görsel çalışmayı önemseyin. Sanki bir belgesel veya film izliyormuş gibi, Coğrafya konularını hafızanızda görselleştirin. Özellikle haritalarla ve şekilli sorular ile ilgili geniş bilgi sahibi olmaya bakın. Öğrenmeniz gereken şekilleri, dünya ve Türkiye haritalarını sürekli göreceğiniz bir yere asıp devamlı göz önünde olmasını sağlayabilirsiniz.
 2. Konu anlatımlı soru bankalarını tercih edin. İkisi bir arada kitaplar daha çok işinize yarar. Çünkü bu tür soru bankalarında hem gereksiz uzun açıklamalar bulunmaz, hem konu bittiğinde sıcağı sıcağına test çözme fırsatınız olur.
 3. Net ve özet bilgiler içerdiğinden dolayı, öğretmenlerinizin notlarını mutlaka dikkate alın.
 4. Bilgilerin kalıcılığını artırmak için renkli kalem kullanmaktan çekinmeyin.
 5. Vaktinizin bir bölümünü her gün konu tekrarına ayırın.
 6. Bir konu tamamlanınca hemen alan denemesi çözün.

2024 TYT Coğrafya konuları hangileri? Öğrendiniz. Hem Coğrafya hem diğer bütün TYT konuları için zengin bir kaynak arşivine ulaşmak için İlerlet.com ailesine katılabilirsiniz. Dev soru havuzu, yüksek kaliteli konu anlatım ve soru çözüm videoları, farklı seviyelere uygun deneme sınavları, ünlü yayınevlerinin TYT kitaplarına kolay erişim gibi eşsiz fırsatları, İlerlet.com bünyesinde bulabilirsiniz.