Göz ardı nasıl yazılır? Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yazım kuralları (imlâ) konusu ile ilgili olarak merak edilen bu sorular, günlük hayatta da doğru bir yazım dili kullanmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. ‘Gözardı’ etmek’, ‘göz atmak’ ve benzeri ifadelerin doğru yazılışı, örnek cümle içinde kullanımı ise bu içeriğimizde yer alıyor.

Gözardı Nasıl Yazılır?

Bu kelime grubu genellikle ‘gözardı’ şeklinde yanlış yazılıyor. Oysa bu ifadenin ‘göz ardı’ olarak yazılması gerekiyor. Diğer kullanımlar TDK Kılavuzu’na göre hatalı kabul ediliyor.

Ayrı ve bitişik yazılması gereken kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüğünde kendine geniş yer buluyor. Onlardan biri olan ‘göz ardı’ kelimesinin doğru yazılışı yukarıdaki gibi olup, ‘göz’ ve ‘ardı’ sözcüklerinin aralarına boşluk veya koyulmaması – işareti konularak yazılması yanlış olarak değerlendiriliyor.

  • Hatalı Kullanım: Gözardı.
  • Doğru Kullanım: Göz ardı.

Göz Ardı Etmek Nasıl Yazılır?

İki sözcüğün yan yana gelmesi, çoğunlukla yazım hatalarını beraberinde getiriyor. Bunlar ise genellikle bitişik yazılması gereken kelimelerin ayrı, ayrı yazılması gerekenlerin bitişik olarak yazılmasında karşımıza çıkıyor.

‘Yeteri kadar önem vermemek, hafife almak, değer vermemek, görmezden gelmek, yoksaymak, önemsememek’ gibi anlamlara gelen ‘göz ardı etmek’ ifadesinin, ayrı olarak yazılması gerekiyor.

Bu ifadeyi ‘gözardı etmek’ şeklinde yazmak yanlış kabul ediliyor. Doğrusunun ‘göz ardı etmek’ şeklinde olduğu, TDK Kılavuzu’nda da bildiriliyor.

Zira TDK’ya göre, göz ardı sözcüğü iki ayrı kelime olarak yazılır: göz ve ardı. Dolayısıyla arada boşluk olması doğru yazım şeklidir. 'Gözardı olarak' birleşik yazım yanlıştır, kabul görmemektedir.

  • Not: Bunun gibi; ‘göz atmak’, ‘göz gezdirmek’ ve benzeri ifadeler de her zaman ayrı yazılıyor.

Göz Altı Nasıl Yazılır?

‘Nezaret’ anlamındaki ‘gözaltı’ kelimesi bitişik yazılır. ‘Polis, hırsızları gözaltına aldı.’ Cümlesi buna bir örnektir.

Göz ardı nasıl yazılır? Fakat ‘göz altı’ derken, 5 duyu organımızdan biri olan gözün alt kısmı kastediliyorsa bu ifadenin ayrı yazılması gerekir. Örneğin; 'göz altı fa’ı', ‘göz altı kalemi’ gibi ifadelerde bu iki kelime ayrı yazılır.

Göz Ardı Nasıl Yazılır TDK? Örnek Cümleler:

‘Dikkate almamak, gereken önemi vermemek, herhangi bir şeyi duymamış, bilmiyormuş veya görmemiş gibi yapmak, yokmuş gibi davranmak.’ anlamı taşıyan ‘göz ardı etmek’ kelimesi, imlâ kurallarına göre ayrı yazılıyor. Bu ifadenin doğru yazılışına örnek teşkil eden bazı cümleler ise şu şekilde:

  • Yapılan iyilikleri göz ardı etmek ne kadar çirkin bir davranıştır.
  • Bu çok ciddi bir durum, asla göz ardı edemeyiz.
  • Onun tarafından göz ardı edilmek çok kötü bir duygu.
  • Her dersin üniversite sınavında ayrı önemi var, konuların hiçbirini göz ardı etmeyin.

Göz ardı nasıl yazılır? Artık biliyorsunuz

Buna benzeyen diğer hatalı yazımları öğrenmek isterseniz, yazımı karıştırılan sözcükler konulu içeriğimizi incelemenizde fayda var!