Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) İLERLET EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “İLERLET” olarak anılacaktır) ile www.ilerlet.com adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden ders ödeme yöntemi olarak abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda İLERLET’in sunduğu reklamsız veya reklamlı canlı ders hizmetlerinden (“Canlı Ders Hizmetleri”) yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.
İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin satış tarihinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
İşbu Sözleşme’de İLERLET’e ilişkin ticari bilgiler şöyledir:
MERSİS No : 0471085783600001
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası : T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ – 456789
Vergi Daire ve Vergi Numarası : ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ – 4710857836
Şirket Adresi : GÖKSU MAH. 93 CAD. ABC OKULLARI A BLOK NO: 6 /1A ETIMESGUT/ ANKARA
Şirket e-posta adresi : info@ilerlet.com

 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli İLERLET’e ödediği süre boyunca Tüketici’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı İLERLET platformunda yer alan canlı ders hizmetlerinden (“Canlı Ders Hizmetleri”) yararlanması ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

2. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tüketici www.ilerlet.com adresi üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden üzerinden ders ödeme yöntemi olarak abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda İLERLET’in sunduğu reklamsız veya reklamlı canlı ders hizmetlerinden (“Canlı Ders Hizmetleri”) yararlanabilecektir.
İLERLET Tüketici’ye sunduğu içerikleri kendi yayın akışı içerisinde tek taraflı olarak değiştirebilir.
Tüketici’nin İLERLET platformunda yer alan derslere abonelik esnasında tanıttığı kredi kartının geçerli olup olmadığının teyidi amacıyla 1 TL (veya sisteme tanıtılan kredi kartının faaliyet merkezi Türkiye’de olmayan bir banka veya ödeme kuruluşuna tabi olması durumunda 1 TL’ye denk gelen yabancı para birimi) tutarında ücret tahsil edilecek olup, söz konusu bedel bir hafta içerisinde Tüketici’nin kredi kartına iade edilecektir.
Tüketicinin derse kaydolma sayfasında haftalık yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden (bir sonraki ders tarihi) önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde yenilenecektir. Yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin İLERLET’e bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak; ilk kesilen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecektir. Ne var ki; aboneliğin yenilenmesinin istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 6’da belirtilen usullerde İLERLET’e iletilmesi gerekmektedir.
Tüketici Sözleşme’nin imzasından sonra İLERLET’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.
Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak İLERLET tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da Tüketici tarafından abonelik başlatıldığı takdirde ve yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, mevcut aboneliğin başladığı tarih itibariyle haftalık olarak yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden ilk fatura tarihine denk gelen hafta dönümünde düzenli olarak tahsil edilecektir. Ne var ki; Tüketici’nin yenilemeyi istememesi halinde, yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 6’da belirtilen usullerde İLERLET’e iletilmesi gerekmektedir.
Tüketici, İLERLET’in ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Canlı Ders Hizmetlerini hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Tüketici, İLERLET’in sağlamış olduğu Canlı Ders Hizmetleri’nin kullanılması için derslere katılacağı teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İLERLET’in Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu Canlı Ders Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3. HİZMETİN FİYATI

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.
Banka veya kredi kartıyla haftalık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine (bir sonraki ders başlangıç tarihi) denk gelen hafta dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli eğitmenin belirlediği bir ders ücreti olup tüm vergiler dâhildir.
Banka veya kredi kartıyla toplam ders ücretini ödeme yöntemi seçilmesi halinde: tahsil edilecek ders bedeli “eğitmenin belirlediği bir ders ücreti x toplanılacak ders sayısı” olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar İLERLET tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.
İLERLET, her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. Tüketici, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, hizmet bedelinin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Tüketici yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.
5. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Tüketici hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 5 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Tüketici hizmeti İLERLET platformuna e-mail ve şifresi ile girerek Canlı Ders Hizmetleri’ne ulaşabilir.
Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme İLERLET tarafından tahsil edilemez ise, İLERLET ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Mücbir sebep sayılan ve İLERLET’nin olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, İLERLET yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, İLERLET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İLERLET ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

4. ABONELİK İPTALİ

Haftalık yenilenen abonelik seçilmesi halinde; abonelik iptal talebinin yenileme dönemi öncesindeki en geç 24 saat içerisinde www.ilerlet.com üzerinden üye girişi yapılmasını takiben, ilgili ders için “dersi bırak” butonu yardımıyla ya da yazılı olarak veya canlı destek hattımız üzerinden İLERLET’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki hafta içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulacaktır.
Toplam ders ücretine karşılık gelen ödeme yönteminin seçilmesi halinde; bir sonraki ders başlangıcından en geç 24 saat önce iptal etmek isteyen Tüketici’nin bu talebini ders süresi içerisinde yazılı olarak veya canlı destek hattımız üzerinden İLERLET’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, toplam ders tutarı tüketicinin seçmiş olduğu ödeme yöntemine (kredi/banka kartı) iade edilecek olup, iade tutarının işlem dökümüne geçirilmesi tüketicinin kullandığı bankanın iade ve hesap işletim politikasına göre 10 ile 15 gün arasında sürebilmektedir.
Haftalık aboneliklerde ve toplam ders ücretine karşılık gelen ödeme yönteminde Tüketici tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, İLERLET fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on dört gün (14) içinde Tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın yukarıda belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle yapılacak indirim tutarın mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

 

5. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.
Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tüketici İLERLET tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini www.ilerlet.com adresinden ulaşılabilen canlı destek hattı veya info@ilerlet.com adresi üzerinden iletebilir. Bununla birlikte tüketici şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketici’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici’nin ikametgahında bulunan Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.
Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde işbu Sözleşme, Tüketici’nin üyelik başvurusu sırasında elektronik olarak imzaladığı Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi ile birlikte yorumlanacaktır.

 

7.DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda İLERLET’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a)İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
b)İLERLET platformunu bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.
c) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine İLERLET tarafından gönderilecektir.